Gesellig Afrikaans
Waar ons vriendelik en gesellig saam kuier!

Onteiening sonder vergoeding: Die NDR het misluk

Sa, 08 September 2018 08:04

Die koerante is besig om vreeslik ter velde te trek teen 'n voorlegging wat Afriform oor onteiening aan die parlement gemaak het. Die klomp gaan net so tekere as iets hulle nie pas of hulle agenda bevorder nie. Ek het die toespraak gaan opsoek en dit in Afrikaans vertaal:
----

Aanbieding aan die Grondwetlike Oorsigkomitee
6 September 2018
Ernst Roets


Vyftien jaar gelede het die Suid-Afrikaanse regering David Rakgase se aanbod aanvaar om die plaas wat hy van hulle huur te koop. Tot hede het die Suid-Afrikaanse regering nie eienaarskap van die grond aan hom oorgedra nie.

Vroeër vanjaar is Akkerland-boerdery met 'n uitsettingsbevel van die Minister van Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming bedien, wat sê dat hulle sewe dae het om hul plase teen 'n vergoeding van 10% van die markwaarde te verlaat. En dit om verdere Sjinese belange in Suid-Afrika te bevorder.

AfriForum moes vandeesweek 'n dringende aansoek in die Hooggeregshof verkry om die Suid-Afrikaanse Polisiediens te dwing om teen indringers op die plaas van 'n Gautengse boer, dr. Motodi Maserumule, op te tree. Die polisie het geweier om 'n saak oop te maak.

Mnr. Voorsitter, onteiening sonder vergoeding of onder markwaarde toon disrespek vir eiendomsreg as 'n basiese mensereg. Ek het net tien minute, so ek sal dit kort en tot die punt hou. In my aanbieding sal ek:

 • Verwys na die ideologiese doelwitte van die ANC-alliansie;
 • Die historiese denkfout wat dien as motivering vir onteiening sonder vergoeding ontbloot;
 • Verduidelik waarom gewillige koper, gewillige verkoper misluk het;
 • Waarom hierdie beleid katastrofies sal wees; en
 • Waarom die sogenaamde "honger na grond" 'n versinsel van die ANC/EFF-alliansie is.
NDR (Nasionaal-Demokratiese Revolusie)

Die ANC en sy alliansievennote is in Marxisme-Leninisme gewortel. Volgens hul eie strategiese en taktiese dokumente glo die beweging in 'n nasionale demokratiese revolusie. Dit impliseer dat soveel mag in die staat gesentraliseer moet word as wat die balans van magte toelaat, sodat staatsmeganismes gebruik kan word om die doelwitte van die rewolusie te bevorder, wat Suid-Afrika op die pad na sosialisme stuur om uiteindelik 'n kommunistiese utopie te skep. Daarom word rampspoedige beleide soos dié, asook die van die Sowjetunie, Kommunistiese Sjina, Kuba, Kambodja, Zimbabwe en Venezuela gereeld deur die ANC/EFF-alliansie opgehemel. Die beleide wat die wêreld se rykste ekonomieë en mees harmonieuse samelewings geskep het, word as rassisties en onderdrukkend uitgebeeld.

Dit is hoekom die opkomende swart boere kla dat hulle nie steun van die regering kry nie. Daarom woon 23% van die mense in Suid-Afrika al reeds op grond wat in staatsbesit is en die helfte van hulle kla oor die kwaliteit van hierdie land. Dit is ook waarom slegs 6% van alle grond wat deur die huidige regering verkry is van staatsbesit na privaat eienaarskap oorgedra is.

Geskiedenis

Daar word gereeld aangevoer - veral in hierdie Huis - dat "blankes die land gesteel het". Dit is die grootste historiese denkfout van ons tyd. Daar is drie maniere waarop wit mense grond verkry het, naamlik:
 • Nedersetting op onbewoonde land;
 • Aankoop van grond deur middel van verdrae, samewerking en ooreenkomste; en
 • Die mees omstrede maar minste betekenisvol, deur verowering.
Dan was daar natuurlik wetgewing soos die Naturelle Grondwet van 1913 en die Groepsgebiedewet van 1950. Hierdie onregte moet aangespreek word, maar hulle moet spesifiek hanteer word, nie gebruik word om groot vals narratiewe te skep of nuwe rassistiese beleid daar te stel nie.

As daar egter geargumenteer word - soos ons gehoor het - dat eienaarskap van grond deur blankes as onwettig beskou moet word, aangesien Afrika die swartmense se vasteland is, dan moet julle bereid wees om met regse fasciste in Europa saam te werk. Hulle argumenteer dat Europa witmense se vasteland is en dat daar nie plek vir swartmense in Europa is nie. As jy sê dat blanke mense in Afrika nie gelyke behandeling moet ontvang nie, maar die regte van swartmense in Europa beskerm moet word, is jy niks anders as 'n rassistiese huigelaar nie.

Korrupsie

Die regering het reeds meer as R50 miljard aan grondhervorming bestee en het baie min om daarvoor te wys. Die Motlanthe-kommissie het bevind dat die regering se ondoeltreffendheid en korrupsie 'n groot struikelblok vir effektiewe grondhervorming is. Ongeveer 5% van landbougrond is jaarliks in die mark beskikbaar. As die regering dié geld op die aankoop van plase spandeer het, kon hulle reeds die helfte van die land se plase opgekoop het. Maar hierdie benadering voldoen nie aan die idees van die Nasionale Demokratiese Revolusie nie. Daarom verkies die ANC/EFF-alliansie 'n regeringskantoor, waardeur ingewikkelde prosesse gebruik kan word om hulself ten koste van die mense te verryk.

Ekonomie

Die debat oor grondhervorming kom op 'n tyd wanneer die regering dit die minste kan bekostig om beleggersvertroue te verloor. Beleggingsekerheid lei tot die opbou van kapitaal, wat tot meer indiensneming en hoër produktiwiteit lei. 'n Aanval op privaat eiendom lei tot onsekerheid en ekonomiese agteruitgang.

In 2015 het Suid-Afrikaners (vir die eerste keer op rekord) begin om meer in die buiteland te belê as wat buitelanders in Suid-Afrika belê - dit dui op 'n totale verlies aan beleggersvertroue.

Om te sê dat eiendomsreg afgetakel en ekonomiese vryheid ingeperk gaan word op 'n wyse wat die ekonome gaan bevoordeel, is soos om te beweer dat KFC uitgebrei kan word op 'n manier wat goed is vir hoenders.

Diegene wat die erosie van eiendomsreg soek, kan nie enige bewyse verskaf waarom 'n meer aggressiewe implementering van 'n reeds mislukte beleid anders as 'n meer aggressiewe mislukking sal wees nie. Dit is Albert Einstein se definisie van waansin: Doen dieselfde ding oor en oor, maar verwag ander resultate. Christopher Hitchens het gesê dat alles wat sonder bewyse beweer word, sonder bewyse verwerp moet word. Ons word nou genooi om kommentaar te lewer op onteiening sonder vergoeding ten spyte van die skreiende feit dat daar geen bewyse is waarom dit in die eerste plek positiewe resultate sal oplewer nie.

Die bevrediging wat die ANC/EFF-alliansie daaruit put om die middelklas en welgesteldes seer te maak, oorskadu hul begeerte om arm mense op te hef. Die probleem is egter dat onteiening en die gevolglike ekonomiese ineenstorting arm mense seerder as as ryk mense sal maak, wat eenvoudig die land sal verlaat. In so 'n geval het jy nie net 'n voedseltekort vir Suid-Afrika geskep nie, maar ook jou belastingbasis verloor.

Honger vir grond

Alle beskikbare bewyse dui daarop dat die honger vir landbou- of landelike grond in Suid-Afrika hoofsaaklik 'n mite is:
 • Van al die grondeise tot datum is 59% in stedelike gebiede geliasseer.
 • Van al die grondgrype in die afgelope jare was 84% in stedelike gebiede gewees.
 • Suid-Afrikaners, maar veral swart Suid-Afrikaners, is besig om vinnig te verstedelik.
 • Van al die mense wat die moeite gedoen het om grondaansoeke in te dien, het 93% aangedui dat hulle eerder geld as grond wil hê.
 • 'n Onlangse peiling deur die Instituut vir Rasseverhoudinge het bevind dat slegs 1% van die mense in Suid-Afrika glo dat meer grondhervorming hul lewens sal verbeter, en net 0,6% beskou grondhervorming as Suid-Afrika se grootste onopgeloste probleem.
Afsluiting

Ons moet nie toelaat dat hierdie saak in 'n rassekwessie ontspoor nie. Ongelukkig het die President dit reeds gedoen toe hy die woorde "ons mense" gebruik het om na swart mense te verwys. Die Adjunkpresident het dit gedoen toe hy gedreig het met 'n "gewelddadige oorname" as wit mense nie hul land vrywillig aan swart mense oorhandig nie. Die Minister van Samewerkende Regering en Tradisionele Sake, Zweli Mkhize, het dit gedoen toe hy gesê het dat geen eiendom van enige swart persoon of groep onteien sal word nie.

Dit is 'n gewilde tydverdryf van lede van dié Parlement om elke blanke persoon te blameer vir die misdade van enkele blanke persone. Verbeel jou nou dat ons elke swart persoon skuldig bevind aan die misdade van sommige swart persone. As ons konsekwent was in hoe ons die geskiedenis evalueer en kontekstualiseer, sou blanke mense aansprake soos "swart mense is moordenaars" kon maak, net op grond dat sommige swartmense moord gepleeg het, of dat swartes vergoeding moes betaal vir die Bloukrans- en Weenen-bloedbad, of die uitwissing van die Van Rensburg-trek. Ons sal almal saamstem dat sulke eise as grof rassisties en ondraaglik onbillik beskou sou word. En, ek is daarvan oortuig dat die van julle wat die aggressiefste probeer regstel, nie eers van die Bloukrans- en Weenenmoord of die Van Rensburg-trek weet nie. Hoekom nie? Omdat julle dronk is van ideologie. Dit is 'n ideologie wat nie op historiese akkuraatheid gebaseer is nie, maar 'n wanhopige poging om rassehaat en verdeling te vergis met die werklike doel om staatsmag en hopelose sosialisme onder die vaandel van "regstellende maatreëls" te bevorder.

Ja, julle is dronk op ideologie - die ideologie van die mislukte Nasionale Demokratiese Revolusie. Julle is dronk van mag - aangesien elke besluit wat julle maak, 'n poging is om meer mag en beheer in jul hande te setel. Julle is dronk van haat en minagting - nie net vir blanke mense nie, maar ook vir die armste Suid-Afrikaners wat daagliks onder jul beleid ly en nog meer sal ly as jul die ekonomie verder vernietig en aanhou om haat en verdeeldheid te saai.

Baie dankie.

Nuus | 0 kommentare

"Slaap" deur D.F. Malherbe

Vr, 07 September 2018 17:31

SLAAP
deur D.F. Malherbe

Wat is die slaap 'n wondersoete ding!
Sag op haar bloue oë daal die vaak
soos maneskyn diep waterkuile raak
om daar te droom in silwer skemering.

Vir laas beef oor haar lippe 'n fluistering:
"Nag, Pappie." Ek merk hoe langsaam hy genaak,
wat drome soet tot werklikhede maak:
in vaderarms rus my lieweling.

Sluit so my oë, God, wanneer vir my
u Engel wenk ter laaste, lange rus
en ek van wilde woeling hier moet skei;
dat my dan stille drome huis toe sus
en sterke Hand deur duisternisse lei.
Sluit so my oë, God, as ek gaan rus.

---

Die gedig handel oor 'n kind wat rustig in die veiligheid van haar vader se arms aan die slaap raak. Dit lei tot die simboliek van 'n volwassene wat net so in die arms van sy hemelse vader wil sterf. Let op die gebruik van omarmde rym (abba).

Prosa & poësie | 0 kommentare

Regstellende Aksie is onwettig

Wo, 05 September 2018 06:38

Solidariteit het die Suid-Afrikaanse regering by die Menseregtekommissie (MRK) en die Verenigde Nasies verkla, waarna die MRK bevind het dat die huidige toepassing van Regstellende Aksie onwettig is. Hulle het aanbeveel dat die wet op Diensbillikheid gewysig moet word. Die Departement van Arbeid is gevra om binne ses maande vanaf Julie 2018 aan die MRK terugvoer te gee oor watter stappe geneem is om dié wet "reg te stel".

Suid-Afrika se huidige regstel-maatstawwe in te rigied en is effektiewelik 'n kwotastelsel. Die huidige Wet op Diensbillikheid voldoen volgens die verslag nie aan die land se grondwet nie, en ook nie aan die vereistes van die Verenigde Nasies se Internasionale Konvensie oor die Uitskakeling van Alle Vorme van Rassediskriminasie (ICERD - "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination") nie.

Volgens die verslag moet regstelaksie sensitief vir konteks wees en dat streeksdemografie in ag geneem moet word. Die regering se rasseklassifikasie is nie aanvaarbaar nie en maatstawwe moet meer genuanseerd (beter bedag) wees. Daar is ook bevind dat behoefte in ag geneem moet word, en dat daar 'n einde aan regstel-maatstawwe moet wees.

Nuus | 0 kommentare

"Klein Ondeug" deur Jan F. E. Cilliers

Di, 04 September 2018 05:38

KLEIN ONDEUG
deur Jan F. E. Cilliers

Klein ondeug, moeders sorg en skat,
haar lus, haar las, haar vreug;
hy vroetel hier, hy snuffel daar,
hy pluk die hele huis deurmekaar -
keer voor daar ! liewe deug !

Te laat ! Daar gaat die koppie al,
en stukkend op die vloer.
Knor jy hom, jy kry knor terug,
of nydig smyt hy hom op sy rug
en trappel fluks tamboer.

Hy's kort-kort by die waterbak,
al jaag jy hom elke maal:
Jou Sondagstewels kry hul bad;
dan is dit weer die arme kat
wat jy daar uit moet haal.

Al trippe-trap die mure langs
kan jy sy stappies hoor;
hy's weg en stil nou, soos 'n muis -
maar glo my nou's dit glad nie pluis:
kom, hier is al sy spoor.

Daar het jy 't al, die muurpapier
in repe afgetrek,
geskeur in stukkies, klein en kort,
die inkpot daarop uitgestort,
en hy - een swarte vlek !

Daar val meteens, die solderleer,
ja, soos 'n donderslag !
ons loop te hulp met grootte haas -
daar sit die kleine vent daarnaas
en skater soos hy lag !

Dis brabbel-praat, dis woel en val,
van smôrens vroeg tot laat;
dis koppie stamp, en huil en lag
so twintig male elke dag,
tot basie kooi-toe gaat.

Die laaste soentjie is van haar
wat sorg nog las ooit heug.
Met mond en pootjies skoon gewas,
slaap nou klein ondeug - moeders las,
haar skat, haar sorg, haar vreug.

Prosa & poësie | 0 kommentare

Mandjies en "monkeys"

So, 02 September 2018 20:41

Op 23 Augustus 2018 het 'n wit vrou in 'n Clicks-winkel in Pretoria vir haar mandjie gevra. 'n Swart dame hoor toe "monkey" (aap) en gil histeries: "who is a monkey?". Die voorval is op video vasgelê en wyd op sosiale media versprei. In die agtergrond kan gehoor word hoe 'n omstander sê: "No, she didn't say she is a monkey." Die vrou se mandjie is ook duidelik in die video sigbaar.

Clicks het die voorval bevestig en beklemtoon dat die konflik tussen klante was en dat hulle werknemers nie daarby betrokke was nie. Die winkelgroep se verklaring lui: "Ons het ons interne ondersoek afgehandel en bevind dat ons personeel niemand se kant gekies het nie en baie professioneel opgetree het om hierdie moeilike voorval te hanteer".

Dit herinner nogal sterk aan H&M se "coolest little monkey in the jungle"-advertensie wat ook totaal uit verband geruk is. Soos te wagte word dit as 'n rassevoorval bestempel en 'n saak van crimen injuria is blykbaar teen die wit vrou aanhangig gemaak.

Die belangrikste les van die week is dat mens mooi duidelik moet praat as jy 'n mandjie soek, of gebruik eerder 'n trollie! Dit sal voorkom dat ander van hul trollies af raak. Razz

Nuus | 0 kommentare

Lentedag

Dis heerlike lente; Sa, 01 September 2018 13:34

Jammer vir die mense wat van die winter hou, of vir die wat hooikoors kry, maar... ♪♪♫♪♪

DIS HEERLIKE LENTE:

Dis heerlike lente, die winter's verby
Weer nodig die velde vir jou en vir my
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Daar's dou op die blomme, die dagbreker fluit
Ons beur deur die klowe die opdraandes uit
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Van hier waar die varkblom en vleiriete groei
Tot daar waar die aalwyn en kanniedood bloei
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Al hoër en hoër na bowe te voet,
Om hoog op die kruine die rooidag te groet
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Daar's krag vir die spiere op vaderlands-grond
Die vroe-vroeë môre het goud in die mond
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o.
Hol-la-dri-o-ha, hol-la-dri-o!

Woorde: THEO W. JANDRELL en G.G. CILLIÉ
Musiek: Wysie uit die Alpe; verwerk: G.G. CILLIÉ

Musiek & liriek | 2 kommentare

Noem en verdoem

Name and shame; Do, 30 Augustus 2018 15:06

Nou net op RSG gehoor: "noem en verdoem" is die vertaling van die Engelse "name and shame".

Die oudste vermelding hiervan is waarskynlik 'n brief in Die Burger wat 'n ene Bacchus in 2011 geskryf het: "Ek oorweeg dit ernstig om hierdie wynprodusente...voortaan op Planeet Wyn te noem en verdoem...". Talle ander het blykbaar onafhanklik van mekaar by dieselfde vertaling uitgekom.

As ek 'n definisie kan waag:

Noem en (ver)doem:
Iemand wat 'n fout of oortreding begaan se naam bekendmaak, om hom/haar sodoende (as 'n vorm van sensuur) uit te sonder en jou afkeur uit te spreek.

Afrikaans, ons taal | 0 kommentare

Skoolgrap

Di, 28 Augustus 2018 19:07

Sannie kom by die huis na haar eerste skooldag.
Ma: "Middag Sannie, het jy baie geleer vandag?"
Sannie: "Nie te veel nie, Ma. Ek moet môre weer teruggaan."

Humor & grappe | 14 kommentare

Goeie kommunikasie is belangrik

Ma, 27 Augustus 2018 05:55

Mike en sy vrou besef hulle moet bykom in die nuwe Suid-Afrika en besluit om 'n swart babatjie aan te neem. Nie lank nie, toe laat weet die sosiale werkster dat daar 'n pasgebore babatjie beskikbaar is, en hulle hom maar kan kom haal. Hulle maak so, en op pad huis toe hou hulle met baba en al by die tegniese kollege stil, en skryf vir 'n Zoeloekursus in. "Want," sê Mike, "dis net 'n jaar dan begin die mannetjie te praat..."

Humor & grappe | 0 kommentare

Sluipmoordenaar gesoek

Sa, 25 Augustus 2018 07:00

Die Nasionale Intelligensiediens besluit om 'n sluipmoordenaar aan te stel. Ná 'n lang administratiewe proses word drie kandidate gekies. Koos, Kallie en Mike dui aan dat hulle belangstel, en op 'n dag moet al drie by hoofkantoor aanmeld. "Daar is een laaste toets," verduidelik die direkteur.

Koos is eerste aan die beurt. "Koos, jou vrou is in hierdie kamertjie opgesluit. Hier is 'n pistool, jy moet ingaan en haar doodskiet." Onmiddellik bars Koos in trane uit. "Ek sou dit nooit kon doen nie," grens hy. "Ek is gans te lief vir my vrou."

"Dan is jy nie die geskikte kandidaat vir die werk nie," besluit die direkteur, en stuur Koos weg.

Kallie is volgende. "Kallie, hier is die pistool. Jou vrou is in die tweede kamertjie opgesluit. Jy weet wat jy moet doen." Kallie verdwyn in die kamertjie, maar na 'n minuut kom hy weer uit. "Ek kon dit nie doen nie," erken hy.

"Dan is jy ook nie die geskikte kandidaat vir die werk nie," antwoord die direkteur, en stuur Kallie weg. Net Mike bly oor.

"Goed dan Mike, jy is ons laaste kandidaat. Jou vrou is in die derde kamertjie hier toegesluit. Vat hierdie pistool en skiet haar."

Mike verdwyn in die kamertjie, 'n skoot klap, en dan bars 'n afskuwelike lawaai los. Twee minute later kom Mike weer te voorskyn, sy klere is geskeur en bloed stroom uit 'n sny in sy voorkop.

"Mike, wat het gebeur?" wil die direkteur weet.

"Nee hel," kla Mike. "Hierdie bleddie pistool van jou is met blanks gelaai. Ek moes die ouvrou met 'n stoel doodslaan!"

Humor & grappe | 0 kommentare

Bladsye (1952): [ «    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    »]
Tyd nou: Ma Jan 21 12:19:08 UTC 2019