Radiospeler
 
Supertaal
Waarin ons vriendelik en gesellig saam kuier!

Tennisterme

Eng.-Afr. Woordelys; Sa, 26 Januarie 2019 11:19

Tennisbal, -raket en -skoene.
Tennisbal, -raket en -skoene.

Terme vir tennisspelers. Laat weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

A

Advantage — Voordeel.
Advantage all — Voordeel elk.
Advantage-game — Voordeelpot.
Advantage in — Voordeel in.
Advantage out — Voordeel uit.
Advantage server — Voordeel-afslaner.
Advantage striker — Voordeel-ontvanger.
All (thirty all) — Elk (dertig elk).
American service — Amerikaanse afslaan.
American singles — Amerikaanse enkelspel.
Appeal — Appelleer, Hom beroep op.
Asphalt court — Asfaltbaan.
Away — Uit.

B

Back court — Agterbaan.
Back court game — Agterbaanspel.
Back court player — Agterbaanspeler.
Back-ground — Agtergrond.
Back-hand — Handrug.
Backhand drive — Handrughou.
Backhand grip — Handrugvat.
Backhand player — Handrugspeler.
Backhand smash — Handrugmokerhou.
Backhand stroke — Handrughou.
Backhand volley — Handrugvlughou.
Backspin — Terugkrul.
Ball — Bal.
Ball is in play, the — Die bal word gespeel.
Ball served, the — Die afslaanbal.
Band (net-cord) — Lynband.
Baseline — Agterlyn.
Baseline game — Agterlynspel.
Best of three — Twee uit drie.
Best of five — Drie uit vyf.
Blade (surface) — Blad.
Body weight — Liggaamsgewig.
Bound — Opspring.
Bound (to) — Omsluit, begrens.
To draw a bye — Loslootjie trek.

C

Catgut — Snaar.
Centre — Middel.
Centre line — Middellyn.
Centre strap — Middelband.
Challenge — Uitdaag.
Challenge cup — Uitdaagbeker.
Challenge round — Uitdaagronde.
Challenger — Uitdager.
Champion — Kampioen.
Championship — Kampioenskap.
Change sides — Omruil.
Chop — Kap.
Chop-service — Kap-afslaan.
Chop-stroke — Kaphou.
Claim — Eis, Vorder.
Class — Klas.
Classification — Rangskikking, klassifikasie.
Consecutive faults — Agtereenvolgende foute.
Consecutively — Agtereenvolgens.
Count, to — Tel, die telhou.
Count, the — Telling.
Court — Baan.
Cover — Raketsak, Omslag.
Covered court — Oordekte baan.
Crack player— Baasspeler, uithalerspeler.
Creeper — Skuiwer.
Crosscut — Dwarshakhou.
Cup — Beker.
Cut — Hak.
Cutstroke — Hakhou.

D

Decision — Beslissing.
Deuce — Gelykop.
Double court — Dubbelbaan.
Double fault — Dubbelfout, ’n Dubbel.
Doubles — Dubbelspel.
Draw (to) — Gelyk speel.
Drive — Dryfhou.
Drop — Val.
Downstroke — Afhou.
Deflect a ball — Laat skuins spat.

E

Exhibition match — Vertoonwedstryd.

F

Fault — Uit, Fout.
Final round — Finale ronde.
Fifteen — Vyftien.
Fixture — Bepaalde datum, datumlys.
The match is a fixture — Die wedstryddatum is vas.
Fluke — Gelukslag.
Foot-fault — Voetfout.
Foot-fault rule — Voetfoutreël.
Forearm drive — Voorarm-dryfhou.
Forehand — Voorarm.
Forehandgrip — Voorarmvat.
Forehand stroke — Voorarmhou.
Form : he is in form — Hy is op stryk, Op sy stukke.
Frame — (Raket) raam.

G

Gallery — Toeskouers.
Gallery play — Spogspel.
Game — Pot.
Games (five) all — Vyf potte elk.
Game point — Beslissende punt in die pot, wenpunt.
Grand challenge cup — Kampioenbeker, Groot uitdaagbeker.
Grand stand — Groot pawiljoen.
Grass court — Grasbaan.
Gravel court — Gruisbaan.
Grip (n) — Vat.
Grip, to — Vasvat.
Ground stroke — Grondhou.
Gut — Snaar.

H

Halfcourt line — Middellyn.
Half-volley — Skephou.
Handicap — Voorgee-spel.
He is handicapped — Hy word teruggesit.
Handle — Handvatsel.
Hard court — Harde baan.
High volleying — Hoë vlughoue.
Hit — Raak, dit was goed geraak, raakhou.
/ It was a good hit. — Dit was ’n goeie hou.
Hold — Vat.
Hop — Spring.

I

In-player — Afslaner.
Intercept — Onderskep.

K

Kill — Doodslaan.

L

Left-court — Linkerbaan.
Length — Lengte.
Let-off — Ontkoming.
/ You have had a let-off this time. — Jy het dit dié slag maklik ontkom.
Line — Lyn.
Linesman — Lynwagter.
Lob, a — Lughou.
Lob, to — ’n Lughou slaan.
Long advantage — Lang voordeel.
Loser — Verloorder.
Love — Stroop, nul.
Love game — Strooppot, nulpot.
Love set — Stroopstel, nulstel.
Low vollcying — Lae vlughoue.

M

Marker — Merker.
Match — Wedstryd.
Match point — Beslissende punt in die wedstryd, wenpunt.
Miss — Misslaan.
It was a miss — Dit was mis.
Mixed doubles — Gemengde dubbelspel.

N

Net — Net.
Net-pole — Netpaal.
Net-ball — Netbal.

O

Odd; The odd set — Die ekstra stel.
Odds (To give the sixth odds. He receives odds. — Een sesde voorgee. Hulle gee hom voor.
Opponent — Opponent, teenstander.
Out — Uit.
Out-player — Terugslaner.
Over — Klaar.
Overhand service — Bo-oor afslaan.
Owe fifteen — Min vyftien.

P

Pair — Paar.
Partner — Maat.
Place, a — Plaashou.
Place, to — Plaas.
/ It was good placing. — Die bal is goed geplaas.
Placing — Plasing.
Play — Spel.
/ To play at the net. — By die net speel.
Play! — Speel!
Player — Speler.
Poach — Steel, skaai.
Poacher — Steler, skaaier.
Point — Punt.
Pole — Paal.
Position — Posisie.
Post — Paal.
Press — Raketpers, pers.

R

Rabbit — Makou.
Racket — Raket.
Rally, a — Sarsie, verwisseling van houe.
Rally, to — Sarsie maak, Houe verwissel.
Ranking — Rangskikking.
Ready! — Klaar!
Receive — Ontvang.
Receive thirty — Plus dertig.
Receiver — Ontvanger.
Regulation net — Standaardnet.
Return — Terugspeel.
/ To return the service — Die afslaanbal terugspeel.
Right — Reg.
Right court — Regterbaan.
Romp — Rondspring.
Rough — Grof, Grofkant.
Round — Roude.
Runner up — Tweede.

S

Score, to — Tel, Die telhou.
Score, a — Telling.
/ What is the score? — Wat is die telling (punte)? Hoe slaan die spel? Hoe tel dit nou?
/ The score of the server is called first — Die punte van die afslaner word eerste uitgeroep.
/ Will you score? — Sal jy tel?
/ Has anybody scored (kept the score)? — Het iemand getel?
/ Has anybody scored (scored any points) — Het iemand punte gemaak?
Scorer — Teller.
Scratch, Start at scratch — By nul begin.
Screw — Krul.
Semi-final — Halfeind.
Serve — Afslaan.
Server — Afslaner.
Service — Afslaan.
/ To return the service — (Sien bo).
/ The service has been delivered — Die bal is afgeslaan.
/ The service may not be volleyed — Die afslaanbal mag nie in die vlug geslaan word nie.
Service court — Afslaanbaan.
Service line — Afslaanlyn.
Serving side — Afslaankant.
Service-sideline — Afslaan-sylyn.
Set — Stel.
Set-all — (Een) stel elk.
Set-point — Beslissende punt in die stel.
Shoot — Skiet.
Short advantage — Kort voordeel.
Short ball — Kort bal.
Side — Kant.
Side line — Sylyn.
Single court — Enkelbaan.
Singles — Enkelspel.
Skim — Skram.
Smash — Moker, Mokerhou.
Smooth — Glad.
Soft — Sag.
Sorry — Janwner.
Spin — Draai.
Strike — Slaan.
Striker — Slaner.
Striker-out — Terugslaner.
String — Snaar.
Stringing — Snaarwerk.
Stroke — Hou, Slag.
Swipe — Veeg, Veeghou.

T

Take the ball — Speel die bal.
Take the service — Die afslaanbal terugslaan.
Tape — Band.
Team — Span.
Telling : A telling stroke — ’n Hou wat tel.
Tennis — Tennis.
Tennis club — Tennisklub.
Tennis party — Tennisparty.
Tennis tournanient — Tennistoernooi.
Threehanded game — Driespel.
Tie — Gelykspel.
Toss — Loot.
/ Toss for sides — Vir kaute loot.
/ To win the toss — Die loot wen.
/ The winner of the toss — Lootwenner.
Tournament — Toernooi.
Turn — Beurt.
/ He serves out of his turn — Dit is nie sy afslaanbeurt nie.
Twist — Draai.

U

Umpire — Skeidsregter.
Underhand service — Onderlangs afslaan, Onderdeur afslaan.

V

Vantage — Voordeel.
Volley — In die vlug slaan, Vlughou.
/ To take the ball either at the volley or on the bound — Die bal in die vlug of na die opspring slaan.

W

Walk over — Maklike wen, Fluit-fluit wen, ’n maklike oorwinning (Ook : Wedstryd opgee).
Win — Wen.
/ To win a stroke — 'n Punt wen.
Winning stroke — Wenhou.

Geniet jou tennis!

Sport & ontspanning | 0 kommentare

Kos- en kookterme

Eng.-Afr. Woordelys; Vr, 25 Januarie 2019 17:44

Lekker eet / Bon appétit!
Lekker eet / Bon appétit!
Die artikel bevat 'n lys van Engels-Afrikaanse Kookterme. Dit behoort handig te pas te kom vir al die kokke, maar as jy aan die ontvangkant is, is dit beter om nie te weet wat jy eet nie. Ignoreer dan eerder die lys en geniet jou kos.

Terloops, laat weet asseblief as u addisionele woorde het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

A

abdomen — maag, buik.
absorbent — absorbeermiddel.
acid — suur.
acetic acid — asynsuur.
acid picric — pikriensuur.
agar-agar — seegras (word gebruik i.p.v. gelatien/geleistof vir vegetariërs).
aithbone — stuitjiebeen.
albumin — eiwitstof.
alcohol — alkohol, wyngees.
alkali — alkalie, lagsout.
allspice — wonderpeper, naelsaad.
almond — amandel.
-paste (icing) — amandel-versiersel.
-pudding — amandelpoeding.
alum — aluin.
aluminium — aluminium.
-jug — aluminiumbeker.
-saucepan — aluminiumpot, -kastrol.
American icing — Amerikaanse versiersel.
ammonia — ammoniak.
anchovy — ansjowie.
-essence — ansjowie-ekstrak of -essens.
angelica — engelwortel.
aniseed — anyssaad.
appetite — eetlus.
apple — appel.
-charlotte — appelmoes.
-corer — appelpitter.
-fritters — appelpoffers.
-tart and cream — appeltert met room
-dumplings — appelkluitjies.
apple meringues — appelskuimpies.
-pie — appelpastei.
apricot — appelkoos.
arrowroot — pylwortelmeel, araroet.
artery — slagaar.
artichokes — artisjok.
ashet — plat-vleisskottel.
assorted salad — slaaisoorte.
assorted vegetables — groentesoorte.
asparagus — aspersie(s).
avocado pear — avokadopeer, murgpeer.

B

baba — ligte poeding (met suurdeeg gerys).
bacon — spek.
bacon rolls — spekrolletjies.
bain marie — invoegkastrolletjies.
bake — bak.
baked — gebakte.
-apples — gebakte appels.
-apple dumplings — gebakte appelkluitjies.
-fish, fines herbes — gebakte vis met pietersielie.
-jam roll — gebakte konfytrol.
-curried mince and rice — bobotie met rys.
baking powder — bakpoeier.
-sheet — bakplaat.
-tin — bakplaat, bakpan.
bananas — piesang, banana.
-fritters — piesangkoekies, -poffertjies.
-salad — piesangslaai.
barley — gort.
basket — mandjie.
baste — bedruip.
basting spoon — bedruiplepel.
bat (n) — vleishamer.
bath brick — skuursteen.
bath of fat — diepvet.
batter — beslagdeeg, laneeldeeg.
bay — meelgaatjie.
bayleaf — lourierblaar.
beans — bone, boontjies.
bean stew — boontjiebredie.
beef — beesvleis, bief.
beef olives — rolvleis, met vulsel, beesvleis-olywe.
beefsteak — biefstuk.
beef-tea — boeljon, vleisekstrak.
beetroot — beet, rooibeet.
beeswax — by(e)was.
beignets souffles — poffertjies.
bicarbonate of soda — koeksoda.
bichromate of potash — bi-kromaat van potas.
bile — gal.
-duct — galbuisie.
bind — bind.
biscuits — beskuitjies, hardekoekies.
bisque — skelvissop.
black cap pudding — rys- en korentepoeding.
blacklead — swartlood, swartsel.
blanch (v) — tot kookpunt bring.
blanchmange — blamaans.
blanchmange and jelly — blamaans en jellie.
blanquette — witbedeksous.
blanquette of veal and mushrooms — kalf[vleis met bedeksous en sampioene.
blend (v) — meng, vermeng.
bloater — bokkom.
blood polony — bloedwors.
board (bread) — broodbord.
board (chopping) — kapplank.
-(pastry) — deegplank.
bobotee — gemaalde kerrievleis met lemoenblare.
boer sausage — boerewors.
boiled — gekookte.
-breast of lamb, caper sauce — gekookte lamsbors met kappersous.
boiled chicken, celery sauce — gekookte hoender met sel(d)erysous.
-jamroll — gekookte konfytrol.
-chicken, parsley sauce — gekookte hoender met pieterseliesous.
-leg of mutton, caper sauce — gekookte skaapboud met kappertjiesous.
-oxtongue and spinach — gekookte beestong met spinasie.
boiler — stoomketel, kookpot.
bone (v) — uitbeen.
boracic acid — boorsuur.
borax — boraks.
boston beans — boston-boontjies.
-bread — bostonbrood.
bouillon — boeljon, helder vleissop.
bouquet garni — geurkruiebossie.
boquettgorni — gegarneerde kruie.
bowl (mixing) — mengbak.
-(pudding) — poedingbak.
brain — brein, harsings.
braise — smoor.
braised duck and green peas — gesmoorde eend en groen-ertjies.
-ham and spinach — gesmoorde ham met spinasie.
-steak — gesmoorde biefstuk.
-steak and green peas — gesmoorde biefstuk met groenertjies.
-steak and macaroni — gesmoorde biefstuk met macaroni.
-steak and mushroom — gesmoorde biefstuk en sampioene.
-steak and onions — gesmoorde biefstuk en uie.
-sweetbreads — gesmoorde soetvleis, pankreas.
-steak and spaghetti — gesmoorde biefstuk met spaghetti.
-steak and tomatoes — gesmoorde biefstuk en tamaties.
bran — semels.
brawn — sult, hoofkaas.
bread and butter pudding — botter- en broodpoeding.
breadbin — broodtrommel, broodblik.
breadcrumbs — broodkrummels, paneermeel.
breadplate — broodbord.
breakfast — ontbyt, agtuur, brekfis.
breadknife — broodmes.
breedie — bredie.
brinjal — eierplant.
brisket — beesbors.
broad beans — boerbone.
broiled bacon — gebraaide spek.
broth — vleissop, brei.
browsels — kaiings.
brush over — oorsmeer.
Brussels Sprouts — Brusselse Spruitjies.
buck — bok.
bucket — emmer.
buckweat — bokwiet.
butter — botter.
-peanut butter — grondboontjievet.
-balls — botterbolletjies, botterrolletjies.
-cooler — botterverkoeler.
-dish — botterpot.
-knife — bottermes.
butterscotch — Skotse Toffie.
buttock — beesboud.

C

cabbage — kool.
cabinet pudding — kabinetpoeding, kajuitpoeding.
cake — koek.
-cooler — afkoelplaat, afkoelrak.
-fork — koekvurk.
-mould — koekvorm.
-tin — koekblik, koekpan.
caketray — afkoelplaat, afkoelrak.
calf — kalf.
calf’s head, brain sauce — kalfskop met harsingsous.
calf’s liver and onions — kalfslewer en uie.
calories — kalorieë.
calorific value — kalorifiese waarde.
camomile flowers — kamellablomme.
candied peel — versuikerde lemoenskil, suikerskil, sukade.
cane sugar — rietsuiker.
canned fruit — ingemaakte, ingelegde vrugte.
cantaloup — spanspek.
cape salmon cutlets — geelbekmootjies.
cape salmon, portugaise — gebakte geelbek met tamatie en uie.
capers — kappers.
capers sauce — kappersous.
caramel — bruingebrande suiker.
caraway-seed — koeksaad.
carbohydrate — koolhidraat.
carbon — koolstof.
carbon dioxide — koolsuurgas.
carmine — rooikleursel.
caroted artery — nek-slagaar.
carp — riviervis.
carrots — wortels.
carving knife — voorsnymes, vleismes, grootmes.
carving set — voorsnystel.
casein — kaasstof.
casserole — porseleinbak.
caustic soda — seepsoda.
castor sugar — strooisuiker, fynsuiker.
cater — voedsel of verversinge verskaf.
cattle — beeste.
cauliflower — blomkool.
cauliflower stew — blomkoolbredie.
caviare — kaviaar, sout-viskuit.
cayenne pepper — rissiepeper.
celery — selery.
celery salt — selerysout.
cellulose — sellulose, selstof.
cereals — graankos, graansoorte.
champignons — sampioene.
charcoal — houtskool.
-cooler — houtskoolkoelkas.
charlotte russe — room- en beskuitpoeding.
chaud froid — koue-vleisgereg.
cheese — kaas.
-biscuits — kaasbeskuitjies.
-cloth — kaasdoek.
-straw — kaasstrooitjies.
chemical action — gemiese werking.
chemicals — gemikalië / chemikalieë.
chest — bors.
cherries — kersies.
-glace — versuikerde of verglaasde kersies.
chestnut — kastaiing.
chicken — kuiken.
- cutlets and green peas — hoender-kotolette met groen ertjies.
-liver — hoenderlewer.
-sauté marengo — gesouteerde hoendervleis met eier.
chicory — sigorei (chichorei).
chief steward — hooftafelbediende.
chilli — rissie.
chimney — skoorsteen.
china mould — porselein-poedingvorm.
chloride — kloor / chloor.
-(of) lime — kloorkalk.
chocolate — sjokolade.
-slab — sjokoladeblokkies.
-(hard centres) — hardepitsjokolaadjies.
-bavaroise — sjokoladepoeding.
chopper — vleisbyl.
chopping knife — kapmes, slagtersmes.
chops — karmenaadjies, tjops.
choux paste — bindsousdeeg.
chuck (scotch fillet) — skotse dikvleis.
chuckrib — dikrib.
chump chop — boudkarmenaadjies.
chutney — blatjang.
cider — appelwyn.
cinnamon (ground) — fynkaneel.
cinnamon stick — heelpypkaneel.
cistern — waterbak, spoelbak, vergaarbak.
citric acid — sitroensuur.
citron peel — suurlemoenskil.
clarify — verhelder.
clear soups — helder soppe.
clod and sticking — beesnek.

clot — (n) klont, (v) stol.
clove — kruinaeltjie.
coagulate — stol, strem, verdik.
coal — kool.
-scuttle — koolbak.
-shovel — koolgraaf, koolskop.
cochineal — rooi kleursel, cochinelle.
cocky leaky soup — hoender- en preisop.
cocoa — kakao, koko.
cocoanut — klapper, klapperneut
-milk — kokosmelk.
-oil — kokosolie.
-pudding — klapperpoeding.
cod — kabeljou.
cod liver oil — visolie.
cod proes — kabeljoukuit, kabeljoueiertjies.
coffee — koffie.
-essence — koffie-ekstrak.
-mill — koffiemeul.
colander — vergiet(tes), groentesif.
colcannon — koue gebraaide aartappels en kool.
college pudding — kollegepoeding.
colouring — kleursel.
compote — compôte, ingelegde vrugte.
-of apples and custard — gestoofde appels met vla.
-of apricots and custard — gestoofde appelkose met vla.
-of guavas and custard — gestoofde koejawels met vla.
-of peaches and custard — gestoofde heelperskes met vla.
-of pears and custard — gestoofde pere met vla.
compote of pineapple — gestoofde pynappel.
-plums and custard — gestoofde pruime met vla.
-prunes and custard — gestoofde pruimedante met vla.
-quinces — gestoofde kwepers.
confectioner — banketbakker.
confête — sop.
consomme a la Calbert — groentesop (groente in bolletjies uitgedruk).
-au Riz — ryssop.
-Brunoise — groentesop.
-Celistine — snyselsop.
-Chantilly — hoender- en eiersop.
-cock-a-Leekie — preisop.
-Croute-au-Pot — groentesop.
-egg flip — eiersop.
-Fleury — uie- en ryssop.
-Frappe — koue sop.
-Pates d’ Italie — macaronisop.
-Jardinière — groentesop.
-Julienne — groentesop (groente in repies gesny).
-Macaroni — macaronisop.
-Nicoise — hoendersop.
-Paysanne — groentesop.
-Pierre-le-Grand — sampionsop.
-Pointes — aspersiesop.
-a la Princesse — Prinses-groentesop.
-Printanier — groentesop.
-Vermicelle — vermicellisop.
-de Volaille — hoendersop.
-Royal — eiersop.
-Xavier — snyselsop.
cook — (v) kok, (w) kook, gaarmaak.
cookery — kookkuns.
cooking fork — braaivleisvurk.
cooling chest — koelkas.
corkscrew — kurktrekker.
coriander — koljander.
cork — kurk, prop.
corn — koring.
cornish pasties — vleispasteitjies (met aartappel- en uieblokkies daarin).
cornflour — mieliemeelblom, maizena.
corned — sout (vleis).
-beef — soutbeesvleis, blikkiesvleis.
-beef carrots — soutbeesvleis en wortels.
-brisket of beef — soutbeesbors.
-pork and parsnips — soutvarkvleis met witwortels.
cottage pie — boerepastei.
cow-heal — beespootjies, -kloutjies.
crab — krap.
crackers (cream) — (bros) klapperbeskuitjies.
crayferine — kreefmeel.
crayfish — kreef, seekrap.
-mayonnaise — kreef-mayonnaise.
cream — room.
-cake — roomtert, roomsoesie.
-cheese — roomkaas.
-crackers — roombeskuitjies.
-horn mould — horingvormige vormpie (vir roomkoekies).
-of tartar — kremetart.
crême — sop.
-africaine — kerriesop.
-caramel — karamelvla.
-chantilly — lensiesop.
-d’Orge — gortsop.
-de Patiron — pampoensop.
-á la Russe — russiese vla.
-de Tomates — tamatiesop.
croquette — kroketjie.
croûte(s) — dobbelsteentjiebrood.
crumbs — krummels.
crumbed — gepaneerd(e).
crumbed fillets of beef, tomato sauce — gepaneerde beesvleis met tamatiesous.
crumbed lamb brains — gepaneerde lamsharsings.
-lamb cutlets and green peas — gepaneerde lamskotelet met groenertjies.
-mutton chops and beans — skaapkarmenaadjies met boontjies.
-pork cutlets and boston beans — varkkotelet met Boston-boontjies.
-sheep’s tongue, tomato sauce — skaaptong met tamatiesous.
-veal cutlets and spinach or sweetcom — kalfskotelet met spinasie of ingemaakte groenmielies.
crushed mealies — mieliegruis.
crystallised fruit — versuikerde vrugte.
cucumbers — komkommers.
cups — koppies.
currants — korente.
currant pudding — korentepoeding.
curried — kerrie (gekerriede).
-beef and rice — kerrie-beesvleis met rys.
-chicken and rice — kerriehoender met rys.
-crayfish — kerriekreef.
-eggs and rice — kerrie-eiers met rys.
-fish — kerrievis.
-giblets and rice — kerriepluimveeafval met rys.
-lamb and rice — kerrielamsvleis met rys.
-mutton and rice — kerrieskaapvleis met rys.
-turkey and rice — kerriekalkoen met rys.
-veal and rice — kerriekalfsvleis met rys.
curry — kerrie, kerriekruie.
-and rice — kerrie met rys.
custard — vla.
-powder — vlapoeier
cutters — uitsteekvormpies, deegsnyers, afdrukvormpies, koekafdrukkers.
cutlet — skaapribbetjies, kotelet.
-frill — skaapribtooiseltjie.

D

darole moulds — poedingvormpies.
dates — dadels.
decanter — kraffie.
decorate — versier, dekoreer.
decoration — versiering, dekorasie.
deep fat frying — diepvet braai.
delicacies — lekkernye.
deodorise — reukloos maak
dessert plates — dessertborde.
dessert-spoon — dessertlepel.
dextrine — dekstrien.
diet — dieet / diëet.
digest — verteer.
digestive juices — spysverteringsappe.
digestion — spysvertering.
dining table — eettafel.
dinner — dinee, hoofmaal, middagmaal, twaalfuur, feesmaal.
-knife — grootmes.
-wagon — bedientafel.
dish — skottel.
dishcloth — vadoek.
dishcollar — pasteiskottel-tooisel.
disinfectant — ontsmettingsmiddel, vloeistof.
dissolve — oplos, smelt.
division — afdeling, verdeling.
domestic science — huishoudkunde, huisvlyt.
double steamer — dubbel-stoompot, -stoomketel.
-saucepan — dubbel-stoompot.
dough — deeg.
dove — duif.
drain — (n) riool, (v) afwater.
dredger — meelstrooier.
dressed chicken — skoongemaakte hoender.
-vegetables — sousbedekte groente.
dresser — kombuiskas, -rak.
dressing (salad) — slaaisous.
dried peaches — droë, gedroogde perskes.
-(fruit) — droë, gedroogde (vrugte).
-herbs — gedroogde kruie.
drinks — dranke.
drip — drup.
dripping — reusel, braaivet.
duck — eend.
duckling — jongeend.
dumplings — kluitjies.
dustbin — asblik, vuilgoedbak.
dutch rusk — boerbeskuit.

E

ear — oor.
earthenware — aardewerk, breekgoed.
earthware piedish — aardewerk-pasteiskottel, porseleinpasteibak.
easter egg — paaseier.
eclair — bindsouskoekies.
eel — paling.
eel (smoked) — gerookte paling.
egg — eier.
egg-cups — eierkelkies.
-eggflip — eierslag, eierbrandewyn, -drankies.
egg-fruit-plant — eierplant, eiervrugte.
egg powder — eierpoeier.
egg shell — eierdop.
eggs, boiled — gekookte eiers.
eggs, fried — gebakte eiers, (spieëleiers), kalfsoog-eiers.
eggs, poached — kalfsoogeiers, geposeerde eiers, kaalgekookte eiers.
eggs, scrambled — roereiers, struifeiers.
egg-whisk — eierklitser, -klopper.
edive — andyvie.
endosperm — kiemwit.
enamel — enemmel.
-piedish — enemmel-pasteiskottel.
-plate — enemmelbord.
entrée — voorgang (vleis wat vóór grootvleis bedien word.
entrement — tussengereg (groente).
epigrommes of lamb, tomato sauce — krummellamsvleis met tamatiesous.
essence — essens, aftreksel, geur, geursel.
essence of rennet — stremsel, stremstof.
extracts (meat) — vleisekstrak.

F

farce — vulsel.
farm butter — plaasbotter.
farm produce — plaasprodukte.
fat — vet.
feeding bottle — pypkan.
ferment — gis.
fermentation — gisting.
fig — vyg.
-confête (preserved) — vyekonfyt.
-pudding — vyepoeding.
fillet (n) — rolvleis, liesstuk, dikbiltong, sagte vleis.
-(v) — ontbeen.
-steak with onions or tomatoes or green peas — beesstuk met uie, tamaties of groenertjies.
filling — vulsel.
filter (v) — filtreer.
fire iron — vuuryster.
-place — vuurmaakplek.
fireproof dish — vuurvaste skottel.
fish — vis.
-bone — visgraat.
-cakes — viskoekies, visfrikkedel.
-in batter — vis in beslagdeeg.
-kettle — visketel.
-roe — viseiers, viskuit.
-slice — vislepel, skuimspaan.
-mayonnaise — vis-mayonnaise.
-paste — visdeeg, vissmeersel.
flaky pastry — skilwerkors.
flank — bors.
flap-jacks — paneeldeegkoekies.
flask — fles.
flavouring — geursel.
fleuron — blaardeeg.
flour — meelblom, meel.
-bin — meelbak, meelblik, meeltrommel.
-dredger — meelstrooier.
-sifter — meelsif.
flue — vlampyp, skoorsteenpyp.
foie gras — ganslewer.
fondu — kaaspoeding (lig).
fondant — fondant (sout lekker).
food — kos.
foodvalues — voedingswaarde.
forcemeat — vulsel.
forcing bag — versiersakkie.
fork — vurk.
forequarter of lamb, mint sauce — lamsvoorkwart met kruisementsous.
fowl — hoender.
fracture — breuk, gebreekte been.
French beans— Franse boontjies.
fricassee — fricassee (fyn stoofvleis met ’n sous vermom).
-of chicken — fricassee-hoender met rys.
-of sheep’s tongues — fricassee-skaaptong.
-of sheep’s trotters — fricassee-skaappootjies.
-of veal and mushrooms — fricassee-kaifsvleis en sampioene.
fried — gebakte.
-cape salmon and lemon — gebakte geelbek met suurlemoen.
-egg — gebakte eier.
-fillet of sole, sauce tortoise — gebakte tongvis met witwynsous.
-kabeljou and lemon — gebakte kabeljou met suurlemoen.
-stockfish, maitre d’Hotel — gebakte stokvis met botter en pieterselie.
frikade — frikadel.
fritter — poffertjie.
freeze — bevries, verys.
fresh — vars.
fruit — vrugte.
-jar — vrugtebottel, inmaakfles, inlêbottel.
-salad — vrugteslaai.
fry — braai, in vet bak.
fry (pigs) — varklewer.
frying basket — braaimandjie.
frying-pan — braaipan, bakpan, platpan, pan.
funnel — tregter.
full diet — normale diëet.
fur (in kettle) — ketelsteen, aanslag.

G

galantine — vleisrol.
galantine of beef — beesvleisrol.
galantine of chicken — hoendervleisrol.
gall — gal.
-bladder — galblaas.
gallon — gelling.
game — wildvleis.
gamebirds — wildvoëls.
garlic — knoffel.
garnish — garneer, dekoreer.
gaslight — gaslig.
gasstove — gasstoof.
gastric juice — maagsap.
gauze — gaas.
gelatine — gelatien, geleistof.
genoe cake — genoakoek.
genoese pastry — genoapastei.
germs — kieme.
gherkins — agurkies.
giblets — hoendernek, -lewer, -maag, -pote.
gill (fish) — kieu (mv. kuwe), belletjie, kaak.
gill (1/4 pint) — kwartpint.
ginger — gemmer.
-beer — gemmerbier.
-bread — gemmerbrood.
-nuts — gemmerkoekies.
ginger (root) — gemmer, gemmerwortel.
girdle — roosterplaat.
girdle-cake — roosterkoek.
girdle scones — roosterskons.
glacé icing — (stywe) waterversiersel.
glass — glas.
-bowl — glasbak.
-dish — glasskottel.
glaze — verglans.
gluten — kleefstof, glutine.
glycerine — gliserien (glycerine).
goat — bok.
golden pudding — strooppoeding.
goose — gans.
gooseberry pie — appelliefiepastei.
grape — druif.
-fruit — bitterlemoen, pomelo, jaarlemoen.
- -marmalade — pomelomarmalade.
grater — rasper.
gravy — vleissous, sous.
- -boat — souspotjie.
-colouring — souskleursel.
grease — ghries, vet, olie.
-trap — vetvanger.
-proof paper — botterpapier.
green — groen.
-bean stew — groenboontjiebredie.
-gage — groenpruim.
-mealies — groenmielies.
-vegetables — groen groente, bladgroente.
grenadilla — grenadilla-blaargroentes.
grenadilla icing — grenadillaversiersel.
gridiron — rooster.
grill — rooster, (op die rooster) braai, bak.
grilled — gerooster.
griller — rooster, roosteraar.
grilled chicken and bacon — geroosterde hoender met spek.
-fillet steak and fried potatoes — -beeshaas met gebakte aartappels.
-fillet steak and chip potatoes — -beeshaas met aartappelrepies.
-fillet steak and lyonnaise potatoes — -biefstuk met Lyonnaise-aartappels en uie.
-fillet steak and mushrooms — geroosterde biefstuk en sampioene.
-fillet steak and sauté potatoes — -biefstuk met gesousde aartappels.
-ham and spinach — ham met spinasie.
-kidneys — -niertjies.
-kippers — rookharing.
-lamb cutlets and green peas — -lamskotelet met groenertjies.
-lamb cutlets, tomatoes — lamskotelet met tamaties.
-lamb cutlets, tomato sauce — lamskotelet met tamatiesous.
-loin chops — lendekarmenaadjies.
-mutton chops and haricot verts. — -skaapkarmenaadjies met groenboontjies.
-mutton and rice — skaapvleis met rys.
-mutton chops and tomatoes — skaapkarmenaadjies met tamaties.
-pork chops — varkkarmenaadjies.
-pork sausages and mashed potatoes — -varkwors met fyn aartappels.
-rump steak and chip potatoes — biefstuk met aartappeLskyfies.
-rump steak and fried potatoes — biefstuk met gebakte aartappels.
-rump steak and mushrooms — biefstuk en sampioene.
-rump steak and layonnaise potatoes — -biefstuk met Layonnaise-aartappels en uie.
-rump steak and sauté potatoes — -biefstuk met gesousde aartappels.
-rump steak with tomatoes or onions or green peas — biefstuk met tamaties,
uie of groenertjies.
-saugsages — wors.
grill to order — roostervleis te bestel.
gristle — kraakbeen.
groats — hawergort, grutte.
grocer — kruidenier.
ground — fyngemaak, gemaal.
-ginger — gemaalde gemmer.
-rice — rysmeel, gemaalde rys.
gruel — gortpap.
guavas — koejawel.
gullet — slukderm.
gum — gom.
gum arabic — Arabiese gom.
guinea-fowls — tarentale.

H

hairsieve — haarsif.
ham — ham.
-to cure — hamsout.
-and tongue cutlets — ham- en tongkotelet.
Hamburg steak and onions — beesvleisfrikkedel en uie.
handle — hef.
hare — haas.
-(jugged) — gestoofde haasvleis.
-(roast) — gebakte haas.
haricot beans — sousboontjies.
-mutton — bruinbredie.
-oxtail jardiniere — gestoofde beesstert en groente.
-verts. — snyboontjies.
hash — oukos.
hazel nuts — haselneute.
head — kop, hoof.
-and trotters — kop en pootjies.
heart — hart.
herbs — kruie.
herring — haring, harder.
-(pickled) — pekelharing.
-(salt) — southaring.
-and tomato sauce — haring met tamatiesous.
hip — heup.
hipbone — heupbeen.
hominy — gedopte of gestampte mielies; growwe mieliepap.
honey — heuning.
hops — hops.
hors d’oeuvres — snoepgereggie, Hors d’oeuvres.
horse radish — peperwortel.
horse radish sauce — peperwortelsous.
hot crust pastry — duitse tertdeeg.
hot dogs — warm wors met brood.
hotch-potch — hutspot (huispot).
hump — skof.
hydrochloric acid — kloorsuur, gloorsuur, soutsuur.
hydrogen — waterstof.
hydrogen peroxide — suurstofwater.

I

ice — ys, versier, versuiker.
-chest — yskas.
-cream — roomys.
icing — versiering, yskors, suikerkors, versiersel.
-sugar — versiersuiker.
-syringe — versierspuit.
-tube — versierbuisie.
india rubber — gomlastiek.
-sweet mould — gomlastiek-lekkergoedvorm.
infuse — trek (soos tee b.v.).
ingredients — bestanddele.
intestine — derm.
invalid diet — siekekos, sieke-diëet, sieke-voeding.
irish stew — aartappelbredie.
isingglass — vislym.

J

jam — konfyt, konserf.
-omelette — konfyt-omelet.
-pot — konfytpotjie.
-tart and custard — konfyttert met vla.
-turnovers — konfytkrultertjies.
jar — kruik.
jardiniere — verskillende groentesoorte.
jelly — jellie, drilsel.
-bag — jellie-deursuigsakkie.
joint of meat — stuk vleis.
jujube — taailekker, joepjoep.
jugged hare and jelly — gestoofde haasvleis met jellie.
jug — beker.
juice — sop, sous, sap.
juicy — sapperig.
jumbles (lemon) — suurlemoenkoekies.
junket — gestremde melk.

K

kabeljou meuniere — kabeljou met botter, sous en suurlemoen.
kaffircorn — kafferkoring.
kedgeree — kitsery.
ketchup — atjar, (soort) blatjang.
kidney — nier.
-beans — boerboontjies.
-saute — gesouteerde niertjies.
king klip, parsley sauce — koningklipvis met pieterseliesous.
kipper — bokkem, gerookte haring.
knead (v) — knie.
kneading trough — knieskottel.
knife — mes.
knifeboard — slypplank, poetsplank, skuurplank.
knuckle — kneukel, skenkel.
kromeskis of chicken — hoenderrolletjies.
-of tongue — tongrolletjies.
-of tongue and veal — kalfsvleis en hamrolletjies.

L

lactic acid — melksuur.
ladle — skeplepel.
lamb — lamvleis.
-cutlets milanaise — lamskotelet met spaghetti.
- -reforme — lamskotelet met rooiwynsous.
- -fry — lamslewer.
Lancashire hot pot — Lancashire-hutspot.
lard — (n) varkreusel, varkvet (v) lardeer, met spek vul of stop.
lardoon — spekrepies (vir stop van vleis).
lather — skuim, seepsop.
leaf — blaar, blad.
leak — prei.
leg — been.
leg (furniture or animal) — poot.
leg of mutton — skaapboud.
legume — peulvrug.
lemon — suurlemoen.
-bavaroise — suurlemoenpoeding.
-curd — gekokte suurlemoenvulsel.
-peel — lemoenskil.
lemon squash — kwas, suurlemoendrank.
-squeezer — lemoedrukker, -pers.
-syrup — suurlemoenstroop.
lentils — lensies.
lettuce — blaarslaai.
lid — deksel.
light diet — ligte diëet.
linseed oil — lynolie.
liquid (adj.) — vloeibaar.
lime juice — lemmetjiesap
limewater — kalkwater.
lime (fruit) — lemmetjie.
lime (mineral) — kalk.
liqueur — likeur.
liquorice — drop, lekkeris.
liver — lewer.
-polony — lewerwors.
loaf sugar — klontjiesuiker.
lobster — kreef, seekrap.
loin — lende, rug.
-chops — lendekotelet.
loquat — lukwart.
low diet — karige diëet.
lump sugar — klontjiessuiker.
luncheon — middagete.
lung — long.
lymph — limf, bloedwater.

M

macaroni au gratin — macaroni en kaas.
macaroon — bitterkoekie, makrol, amandelkoekie.
mace — foelie.
macherel — makriel.
madeira cake — madeirakoek.
maitre d’hotel — pieterseliebotter.
maize — mielies.
maizeko — maizeko.
maizena — maizena.
malted milk — moutmelk.
mandarine — nartjie.
manna — manna.
maple syrup — esdoringstroop.
mango — veselperske; mango, (mv.) mango’s.
marble (slab) — marmer (blad).
margarine — kunsbotter.
marinade (v) — week.
marmalade — marmelade, lemoenkonfyt.
marrow — murg.
-bone — murgbeen.
-bones on toast — murgbene op roosterbrood.
-(fat) — dik-ertjie.
-(vegetable) — murg van groente.
marzipan — murgvet, amandeldeeg.
mashed potatoes — fyngemaakte aartappels.
mask — vermom.
mayonnaise — mayonnaise (sous).
mealies — mielies.
mealiemeal — mieliemeel.
mealie rice — mieliegruis, -rys.
measures gill, pt., qt., gal. — mate: 1/4 pt., pint, kwart, gelling.
meat — vleis.
-bat — vleishamertjie.
-chopper — vleisbyl.
-dish — vleisskottel.
-extracts — vleisekstrakte.
-pie — vleispastei.
-safe — vleiskas, provisiekas.
mebos — mebos.
melon — spanspek, waterlemoen.
melt out — uitbraai.
membrane — vlies, weefsel, membraan.
menu — spyskaart.
meringues — skuimpies, skuimkoekies.
methylated spirit — brandspiritus.
midrib — rib, dunrib.
mildew — skimmel.
milk — melk.
-products — suiwelprodukte.
-(condensed) — blikkiesmelk.
-sugar — melksuiker.
millet — giers, emmerkoring.
milt — milt, hom (van ’n vis).
mince — fyngemaalde vleis, frikkadel.
-meat — gemaalde vleis.
-pies — kermispasteitjies.
-on toast — gemaalde vleis op roosterbrood.
minced chicken on toast — gemaalde hoendervleis op roosterbrood.
mincing machine — vleismeul.
mineral acids — minerale sure.
-salts — minerale soute.
mint — kruisement.
mix — meng.
mixed — gemengde.
-grill — gemengde roostervleis.
-spice — gemengde kruie.
mixing basin — mengbak.
mixture — mengsel.
mocha cake — koffiekoek.
mocha icing — koffieversiersel.
monkey-nuts — grondboontjies, apenootjies.
monkey nut rock — apenootlekkers.
monkey soap — skuurseep.
mortar — veisel.
most — mos (suurdeeg).
mould (n) — skimmel, vorm.
mould fluted — geriffelde vorm.
mulberry — moerbei.
muffins — koekies.
mulligatawny — kerriesop.
muscle — spier.
muskmelon — spanspek.
mushroom — sampioen, paddastoel.
mustard — mosterd.
-(made) — mosterdroom, gemengde mosterd.
mutton — skaapvleis.

N

napkin — servet.
nectarine — kaalperske, nektarien.
nitrogen — stikstof.
noodles — snysels.
nougat — nougatlekkers.
nut — neut.
nutmeg — neut.
nutritive values — voedingswaarde.

O

oatcakes — hawermeelkoekies.
oatmeal — hawermeel.
oats — hawer, hawermout.
odour — reuk.
offal — afval.
oil — olie.
oilcloth — oliekleed.
olive — olyf.
omelette — omelet.
-french — franse omelet.
-fins herbes — gekruide omelet.
onions — uie.
open tart — ooptert.
orange — soetlemoen (n), oranje (adj.).
-filling — lemoenvulsel.
-flower water — lemoenblomgeur.
-fritters — lemoenpoffertjies.
-jelly — lemoenjellie.
-icing — lemoenversiersel.
-preserve — (stukke) lemoenkonfyt.
-salad — lemoenslaai.
-tartlets — lemoentertjies.
orangeade — soetlemoendrank.
organic — organies.
oven — oond.
ovencloth — oondlap, vatlappies.
oven shelf — oondplaat, oondrak.
ox brain — beesharsings.
ox heart — beeshart.
oxalic acid — suringsuur, oksaalsuur.
oxo — oxo (gekonsentreerde vleiskrag).
ox tail soup — beesstertsop.
ox tongue — beestong.
oyster — oester.
oyster bisque — oestersop.

P

palate knife — rondepuntmes.
panada or panard — stywe bindsous.
pancreas — alvleisklier, pankreas, soetvleis.
pancake — pannekoek.
pancakes aux confitures — konfytpannekoek.
pantry — spens.
par-boil — halfgaar kook.
parsley — pieterselie.
parsnip — witwortel.
partridge — patrys.
paste — pasta, smeersel, deeg.
pastry — pastei, gebak, koek, kors.
-(flaky) — skilwerkors.
-(puff) — blaarkors.
-(rough puff) — ligte tertdeeg, poffertjiekors.
-(short) — broskors, krummelkors.
-board — deegplank, pasteiplank.
-brush — pasteiborsel, pasteikwas.
-cutter — pasteidrukker.
paté — (klein) vleispasteitjie.
patty, patté, pasty — pasteitjie.
pattypan — koekvormpie, pannetjie.
pawpaw (papaw) — papaja.
-salad — papajaslaai.
peach — perske.
-melba — perske-melba.
peached sole, vin blanc — geposeerde tongvis met witwynsous.
pea flour — ertjiemeel.
peanut butter — grondboontjievet.
pears imperatrice — gestoofde pere met rys en room.
pears á la Conde — gestoofde pere met rys.
pearl barley — pêrel gort.
pear melba — peer-melba.
pectin — plantjellie.
peel — skil.
penguin’s egg — pikkewyneier.
pepper — peper.
-castor — peperbus, peperpotjie, peperstrooier.
-celler — peperpot.
peppercorns — peperkorreltjies, pepersaad, heelpeper.
peppermint creams — pepermentlekkers.
-essence — pepermentgeursel.
-oil — pepermentolie.
pepsin — pepsien.
persimmon — tamatiepruim.
pestle — stamper.
petit fours — amandelbeskuitjies.
pheasant — fisant.
phosphate — fosfaat.
pickles — piekels, suurtjies, atjar.
pickled — ingelegde.
-fish — ingelegde vis, kerrievis.
-vegetables — ingelegde groente.
picnic — piekniek.
picric acid — pikriensuur.
pie — pastei.
-chicken and ham — hoender- en hampastei.
-cottage or shepherd’s — skaapwagterspastei.
-dish — pasteiskottel, bakskottel.
-fish — vispastei.
-fish russion — russiese vispastei.
-fruit — vrugtepastei.
pig pie meat — vark vleispastei.
pie veal and ham — kalfsvleis- en hampastei.
pigeons — duiwe.
-roast — gebakte duif.
piments — wonderpeper, piment.
pineapple — pynappel.
-essence — pynappelgeursel.
-fritters — pynappelpoffertjies.
-jam — pynappelkonfyt.
-salad — pynappelslaai.
pint — pint.
-measure — maatbeker, pintmaat.
pipe (v) — deurpyp.
pistachio nuts — groenneute.
plate — bord, bordjie.
-scraper — bordskraper.
pluck (sheep’s) — harslag.
plum — pruim.
-jam — pruimkonfyt.
-pudding — kersmispoeding.
-tart and cream — pruimtert met room.
poached — gepogeerde.
-cape salmon, hollandaise sauce — gepogeerde geelbek met botter en eiersous.
-egg — kalfsoog, spieëleier.
-fish, anchovy sauce — gepogeerde vis met ansjowiesous.
-kabeljou egg sauce — gepogeerde kabeljou met eiersous.
-fish, parsley sauce — gepogeerde vis met pieterseliesous.
-stockfish, cream sauce — gepogeerde stokvis met roomsous.
pod-plants — dopgroente, peulgroente, peulvrugte.
pointed strainer — puntsiffie, siffie, punt, vergiettes.
pollard — semelmeel.
pollen — stuifmeel.
polony — „polonie,” wors.
porridge — pap.
pork — varkvleis.
potage — (hoender) sop.
-crecy — wortelsop.
-dubarry — blomkoolsop.
-fermiere — groentesop.
-flamande — koolsop.
-fouse tortue — skynskilpadsop.
-de gibrer — wildsop.
-garbure — groente- en kaassop.
-au legumes — groentesop.
-lentilles — lensiesop.
-longchamps — ertjiesop.
-niverniase — groentesop.
-parmentier — aartappelsop.
-portugaise — tamatie- en uiesop.
potage sante — suringsop.
-st. German — ertjiemeelsop.
potash — potas.
potasium permangenate — kaliumpermanganaat.
potato — aartappel.
-chips — aartappelsnippers, -skyfies.
-flour — aartappelmeel.
-masher — aartappelpers, -drukker.
-soup — aartappelsop.
-yeast — aartappelsuurdeeg.
potbrush — skuurborsel.
pound — pond.
pouring custard — vlasous.
powder — poeier.
prepared mustard — aangemaakte mosterd.
preserve — (n) konfyt, (v) preserveer, inmaak, inlê.
preserved — ingelegde, ingemaakte.
-meat — blikkiesvleis.
preserving jar — vrugtefles.
-pot — inmaakpot, konfytpot.
produce — produkte.
protein — proteïen.
provisions — eetware.
prune — pruim (droë), pruimedant.
-mould — pruimedantvorm.
pudding — nagereg, poeding.
-basin — poedingbak.
-diplomate — likeurpoeding.
-fish — vispoeding.
-steak and kidney — beesvleis en niertjiepoeding.
pullet — jong hennetjie, haantjie.
pulse — peulvrug.
pumpkin — pampoen.
-fritters — pampoenkoekies.
punch filling — koekkrummelvulsel (met wyn gegeur).
puree — deurgevryfde sop of vrugte.
purify — suiwer.
pyrex (-dish) — vuurvaste-skottel.

Q

quail — kwartel.
quantity — hoeveelheid.
quart — kwart.
queen’s pudding — koninginbroodpoeding.
quenelles — vleisfrikkadelle.
quick — vinnig, gou.
quince — kweper.
-jam — kweperkonfyt.
-jelly — kweperjellie.

R

rabbit — konyn.
radish — radys.
raised pie — warmwater-pastei.
raisin — rosyntjie.
-pudding — rosyntjiepoeding.
-(seedles) — uitpitrosyntjies.
raspberry — framboos.
-jam — frambooskonfyt.
-essence — framboosgeursel.
ratafia — amandelgeur, ratafia.
raw beef tea — rou vleisekstrak.
recipe — resep.
red oxide — rooi-oksied.
red bush tea — rooibostee, rooibossiestee.
red cabbage — rooikool.
refreshment — verversing.
render (fat) — uitbraai.
rennet — stremsel.
resin — harpuis, gom, hars.
rhubarb — rabarber.
-and cream — rabarber met room.
-pie — rabarberpastei.
rice — rys.
-custard — rysvla.
-(flaked) — skilferrys.
-flour — rysmeel.
-pudding — ryspoeding.
-water — ryswater.
rissole — frikkadelletjie.
roast — gebraaide, braai.
-beef — braaivlees, gebraaide beesvleis.
-chicken and bacon — gebraaide hoender met spek.
-chicken and bread sauce — gebraaide hoender met broodsous.
-duckling and apple sauce — gebraaide eend met appelsous.
-duckling and green peas — gebraaide eend met groenertjies.
-goose sage and onion stuffing — gebraaide gans met salie en uievulsel.
-guinea-fowl, bread sauce — gebraaide tarentaal met broodsous.
-haunch of mutton and jelly — gebraaide skaapboud met jellie.
-hunch of venison — gebraaide wildsboud.
-hindquarter of lamb, mint sauce — gebraaide lamsboud en ribbe met kruisementsous.
-hindquarter of mutton and jelly — gebraaide skaapsagterkwart met jellie.
-lamb — gebraaide lamsvleis.
-larded fillet of steak — gebraaide, gestopte beeshaas.
-leg of lamb and mint sauce — gebraaide lamsboud met kruisementsous
-leg of pork, apple sauce — gebraaide varkboud met appelsous.
-leg of veal — gebraaide kalfsboud.
-loin of lamb, mint sauce — gebraaide lamslende met kruisementsous.
-loin of pork, apple sauce — gebraaide varklende met appelsous.
-pigeon — gebraaide duif.
-saddle of lamb, mint sauce — gebraaide lamsrugstuk met kruisementsous.
-saddle of mutton an jelly — gebraaide skaaprugstuk met jellie.
-shoulder of lamb, mint sauce — gebraaide lamsblad met kruisementsous.
-shoulder of mutton, onion sauce — gebraaide skaapblad met uiesous.
-shoulder of veal and bacon — gebraaide kalfsblad met spek.
-stuffed turkey — gebraaide kalkoen met vulsel.
roast stuffed turkey and ham — gebraaide kalkoen met ham.
-turkey and sausage — gebraaide kalkoen met wors.
-wing-ribs of beef, horse radish sauce — gebraaide beesrib met peperwortelsous.
roasted coffee — gebrande koffie.
-peanuts — geroosterde grondboontjies.
rock cod, drakenstein — klipvis met witwynsous.
roll — rol.
rolls (dinner) — broodjies.
rolled oats, fresh milk — hawermout met vars melk.
-beef — rolstuk, gerolde ribbetjie.
rolling pin — deegroller, rolstok.
roller bandage — rolverband.
roots — wortels.
roseleaves — roosblare.
roughage — rukos, growwigheid.
rough puff pastry — rowwetertdeeg.
round (silverside, topside) — beesboud.
royal icing — harde versiersel.
rump — haas.
rumpsteak — biefstuk.
rusk — beskuit
Russian — Russiese.
-cream — Russiese roompoeding.
-fish pie — -vispastei.
-salad — -slaai.
-tea — -tee.
-toffee — -toffie.
rye — rog.
rye meal — rogmeel.

S

saddle — rugstring.
saffron — saffraan.
sage — salie.
-and onion stuffing — salie- en uievulsel.
sago (fine) — fynsago.
sago (bullet) — pêrelsago.
-pudding — sagopoeding.
salad — slaai.
-bowl — slaaibak, slaaikom.
-dressing — slaaisous.
-oil — slaaiolie.
salmi of duck — eendsalmi.
salmon fritters — salmkoekies.
-pie — salmpastei.
salt and pepper stand — sout-en-peper-standertjie.
salt cellar — soutpotjie, soutstrooiertjie.
-(coarse) — growwe sout.
salts of lemon — soutsuur.
saltpetre — salpeter.
samp — stampmielies, gestampte mielies.
sandwich cake — laekoek.
sandwiches — toebroodjies.
sandwichtin — rolkoekpan, laekoekpan.
saponification — verseping.
sardines — sardientjies.
sauce — sous.
-(binding) — bindsous.
-(coating) — bedeksous.
-(pouring) — dunsous.
saucepanstand — potplankie, potstander.
saucer — piering.
sausage — wors.
-rolls — worsrolletjies, sosysbroodjies.
saute — gesouteerde.
-of lamb and green peas — gesouteerde lamsvleis met groenertjies.
-of lamb and mushroom — gesouteerde lamsvleis en sampioene.
savoury balls — geurige kluitjies.
savoury (adj.) — geurig.
savouries — snoepgeregte.
savoury mince, mashed potatoes — gekruide, gemaalde vleis met fyn aartappels.
scale — skaal.
-s and weights — weegskaal en gewigte.
scalloped fish — visskulpgereg.
scorch — skroei.
scotch broth — skotse sop.
scones — skons, botterbroodjies.
scouring mixture — skuurmiddel.
scrag end neck — maernekstuk.
scrambled eggs — roereiers.
scrubbing brush — skropborsel.
season (v) — geur.
seasoning — geursel (b.v. sout en peper).
seconds — boermeel.
second stock — tweede vleissop.
seedcake — saadkoek.
semolina — semolina.
-pudding — semolinapoeding.
set (v) — stol.
shaddock — pampelmoes.
sheep-tongue — skaaptong.
shelf — rak.
shellfish — skulpdier.
shepherd’s pie — armmanspastei.
sherbet — vrugtedrank.
sherry — sjerrie, sherrie.
shortbread — krummelkoek, brosbrood.
shin — skenkel.
skirting — mantelvleis.
short crust — broskors.
shoulder — skouer.
-of mutton — blad.
-blade — skouerblad.
shrimps — garnale.
sideboard — muurkas, buffet.
side dish — bygereg.
sieve (wire) — draadsif.
silverfish au Gratin — silwerfis met kaassous.
sirloin — lende.
sirloin of beef and yorkshire pudding — beeslende en yorkshire-poeding.
skeleton — geraamte, skelet.
skim — afskep.
skimmer — skuimspaan.
skin — (n) vel; (v) slag.
skin-milk — afgeroomde melk.
slice — (n) snytjie (v) deursny.
small basin — kommetjie.
smell — reuk.
smoked — gerookte.
-cape cod fillet — gerookte Kaapse kabeljou.
-meat — gerookte of rookvleis.
snacks — snoepgereggies.
-(kippered) — bokkoms.
soak — week.
soap dish — seepbakkie.
soda bicarbonate — koeksoda.
sodium — natrium.

souffleé — soufflee.
soft — sag.
sole (fish) — tongvis, seetong.
-a la Colbert — tongvis met pietersielie en botter.
-a la Creme — tongvis met wit roomsous.
-au Gratin — tongvis met broodkrummels.
-mornay — tongvis met kaassous.
solvent — oplosmiddel.
sorrel — suring.
soubise — uiesous.
soup — sop.
-turines — soepterine, -skottel, -kom.
soya beans — sojaboontjies.
spaghetti — spaghetti.
spaghetti Italienne — spaghetti en tamaties.
speedtest — snelheidstoets, spoedtoets.
spice(s) — kruie, speserye.
spiced brawn — sult.
spinach — spinasie.
spine — rug.
split peas — gesplete ertjies.
sponge cake — suikerbrood.
spoon — lepel.
splinter — splinter.
springbok and jelly — springbokvleis met jellie.
sprinkle — sprinkel, besproei.
squash — kwas (lemoendrank), murg van groente.
starch — stysel.
starch (foodstuff) — setmeel.
steak — biefstuk.
-and kidney pie — biefstuk- en niertjiepastei.
-and kidney pudding — biefstuk- en niertjiepoeding.
steamed marmalade pudding — gestoomde marmeladepoeding.
steamer — stoompot, stoomketel.
steenbras, oyster sauce — steenbras met oestersous.
stem — stam, stengel.
sterilise — steriliseer.
steriliser — steriliseerkan.
stew — bredie, (v) stowe, smoor.
stewed tripe and onions — gestoofde pens en uie.
stewpan — stoofpan.
stock — vleiswater, stok.
stockfish — stokvis.
stockfish au Gratin — stokvis met kaassous.
stock pot — grootpot.
stock (of tools etc.) — voorraad.
stomach — maag.
strain — deursyg, deurgiet.
strainer — puntsiffie.
strand — strooi.
strawberry — aarbei.
-bavaroise — aarbeipoeding.
strawberry essence — aarbeigeursel.
-ice cream — aarbeiroomys.
-jelly — aarbeijellie.
stuffed — gevulde.
-marrow — gevulde murg-van-groente.
-tomatoes — gevulde tamaties.
stuffing — vulsel.
stumpnose meuniere — stompneus met bottersous en suurlemoen.
sucking pig — speenvark.
sucking pig and apple sauce — speenvark met appelsous.
suet — harde vet, niervet.
-crust — niervetkors, vetkors.
-pudding — niervetpoeding.
sugar — suiker.
-(beet) — suikerbeet.
-(brown) — bruinsuiker.
-(castor) — fynsuiker, strooisuiker.
-(grape) — druiwesuiker.
-(icing) — versiersuiker.
-(loaf) — blokkiessuiker.
-pot — suikerpot.
-(treacle) — bruinsuiker.
-sifter — suikerstrooier.
sulphur — swawel.
sultana — sultana, sultane.
-pudding — sultanapoeding.
supper — aandete, soepee.
supreme of chicken — gekookte hoender met bottersous.
swabs — vadoeke.
sweetbread — soetvleis.
sweetcorn — ingemaakte groenmielies.
sweet herb — soetkruie (gedroog).
sweetend milk — soet blikkiesmelk.
sweet melon — spanspek.
sweetpotato — patat.
sweets (course) — soetgereg, poeding.
sweets — lekkers, lekkergoed.
swiss roll — rolkoek.
syrup (golden) — gouestroop.

T

table — tafel.
-napkin — servet.
-spoon — eetlepel.
tail — stert.
tailfat — stertvet.
tammycloth — sygdoek.
tommy (v) — deursyg.
tap — kraan.
tape — band.
tapioca — tapioka.
-pudding — tapiokapoeding.
tar — teer.
tart — tert.
tartaric acid — tartaarsuur.
taste — smaak.
tea — tee.
-cosy — teemus.
-strainer — teesiffie.
-things — teegoed.
-caddy — teeblik.
-cloth — teekleed, teelap.
-pot — teepot.
-spoon — teelepel.
-table — teetafel.
temperature — temperatuur.
tendon — pees, sening.
test tube — reageerbuisie.
thatch — strooi.
thermometer — termometer.
thick flank — klapstuk, duimstuk.
thigh — dy.
thyme — tiemie.
tingoods — blikgoed.
tinned food — blikkieskos.
tinopener — blikmes.
tint — kleur.
tinsel — klatergoud.
tissue paper — sypapier.
tin utensils — blikgoed.
toad-in-the-hole — oumeide-onderkomberse.
toast — roosterbrood, braaibrood.
toaster — broodbraaier.
toasting fork — braaivurk.
toffee — toffie.
tomato — tamatie.
tomato stew — tamatiebredie.
tongs — tang.
tongue — tong, ostong.
topside — binneboudvleis.
tonsils — mangels.
tray — skinkbord.
-cloth — skinkbordlap.
treacle — swartstroop.
-pudding — strooppoeding.
trifle — koekpoeding.
tripe — afval, pens, binnegoed.
-lyonaise — gebakte pens en uie.
trotters — (skaap)pootjies, (skaap)afval.
trout — forel.
truffle — truffel.
-chocolate — sjokoladetruffel.
truss — opbind.
trussing needle — bindnaald.
tuber — knol, aartappel.
turkey — kalkoen.
-and ham rissoles — kalkoen- en hamfrikkadel.
turkish delight — turkse lekkers (geleistoflekkers).
turmeric — borrie.
turnip — raap.
turnover (apple) — omset, tertjie, pasteitjie.
turpentine — terpentyn.

U

undercut (steak) — soetvleis.
unsifted boermeal — ongesifte boermeel.
urn — kruik, vaas.
usufruct — vruggebruik.

V

vanilla — vanielje.
-bavaroise — vanieljepoeding.
-ice cream — vanieljeroomys.
veal — kalfsvleis, (-vlees.)
-and ham croquettes, tomato sauce — kalfsvleis- en hamkrokette met tamatiesous.
-and ham pie — kalfsvleis- en hampastei.
vegetable(s) — groente.
-dish — groenteskottel.
-cutter — groentedrukkers.
-knife — groentemes.
-rack — groenterak.
-soup — groentesop.
vegetarian — vegetariër.
venison — wildsvleis.
velvet cream — fluweelroom.
vermicelli — vermicelli.
-pudding — vermicellipoeding.
vertebra — werwel(been), vertebra.
victoria pudding — appel- en ryspoeding.
Vienna bread — Weense broodjies.
Vienna sausages — Weense worsies.
vinegar — asyn.
vitamine — vitamine.
vol-ou-vent — blaardeeg (pastei met vleisvulsel.)

W

waffels — wafels.
wafers — wafels.
walnut — okkerneut.
-cake — okkerneutkoek.
-tablets — okkerneutlekkers.
war cake — oorlogskoek.
washing board — wasplank.
waste — afval (n), weggooi (v), mors.
-pipe — afvoerpyp.
-products — afvalprodukte.
water birds — watervoëls.
-cress — bronkors.
-icings — waterversiersels.
watermelon — waterlemoen, waatlemoen.
wedding cake — troukoek.
weights — gewigte.
Welsh rarebit — gesmelte kaas op roosterbrood.
wheat — koring.
wheaten braun — koringsemels.
wheatflower — koringmeel.
whey — wei, dikmelkwater.
whipped cream — opgeklopte room.
whisk — eierklopper, roomklopper.
whitebait — witvis.
white sauce — witsous.
wholemeal — ongesifte boermeel.
wildfowl — wildevoël.
wine — wyn.
-cellar — wynkelder.
-glass — wynkelkie, wynglas.
wing — vlerk, vleuel.
wipe — afvee, afdroog.
wire sieve — draadsif.
wooden spoon — houtlepel.
worcester sauce — worcestersous, woestersous.

Y

yeast — suurdeeg.
-cakes — suurdeegkoekies.
-compressed — geparste suurdeeg.
-(to make) — insuur.
yolk of egg — eiergeel.
yellow — geel.
-peach pickle — geelperske-atjar.
-rice with raisins — geelrys met rosyntjies.
-sugar — geelsuiker.

Lekker eet / Bon appétit!

Kos & resepte | 0 kommentare

Sokkerterme

Eng.-Afr. Woordelys; Vr, 25 Januarie 2019 06:46

Sokkerspelers inaksie.
Sokkerspelers inaksie.

Terme vir sokkerspelers. Laat weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

A

Admission (fees) — Toegang(sgelde).
Advantage — Voordeel.
Adversary — Teenstander.
Air ball — Lugbal.
Amateur — Amateur.
Ankle-guard — Enkelskut.
Anticipate — Skat.
Anticipation — Voorgevoel, skatting.
Applause — Toejuiging, applous.
Aspirant — Aspirant.
Association (football) — Sokkervoetbal.
Atmosphere at a match — Gees by ’n wedstryd.
Attack (on) — Aanval, op die aanval.
Attempts — Pogings.
Award a penalty kick — ’n Strafskop toeken.

B

Back division — Agterlyn.
Back left — Linksagter.
Back right — Regsagter.
Backs — Agterspelers.
Ball — Bal.
Ball control — Beheer oor die bal, balbeheer.
Bonus money — Bonusgeld.
Breach of rule — Reëlskending.
Bring the ball through — Die bal deurvoer.
Burst (of speed) — Vaartversnelling.

C

Candidate — Aanspraakmaker, aspirant.
Cartilage of the knee — Knieskyf.
Caution a player — ’n Speler waarsku.
Centre! — Sentreer!, binnetoe!
Centre forward — Middelvoorspeler.
Centre-play — Senterspel.
Challenge (Cup) — Uitdaag(beker).
Chance (stood a chance) — Die kans was goed.
Checkmate — Dwarsboom, verydel.
Clearance — Keerwerk.
Clear the goal — Doelskoonmaak.
Clever, crisp play — Slim. aanskoulike spel.
Club — Klub.
Cohesion in a team — Samehang.
Combination — Kombinasie, samespel.
Compact team — Samehangende span.
Competition — Kompetisie, mededinging.
Constructive play — Opbouende spel.
Contestant — Mededinger.
Cooperation in a team — Samespel in 'n span, spanspel.
Corner kick — Hoekskop.
Cream of the team — Puikspelers; keur van die span
Critics — Kritici.
Cross halfback — Middel-skakel.
Cross shot — Dwarsskop.
Cross bar — Dwarshout.
Crossbar, above the — Bo-oor (die dwarshout).
Crossbar, hit the — Tref, raak (die dwarshout.)
Crossbar, skim — Dwarshout skraap.
Crossbar, under the — Onder deur (die dwarshout).
Custodian of the goal — Doelverdediger.

D

Decisive — Beslissend.
Defeat, narrow defeat — Nederlaag, naelskraap verloor.
Defence — Verdediging.
Destructive play — Afbrekende spel.
Display — Vertoning.
Distributing the ball — Die bal (uit) aangee.
Division — Afdeling.
Draw — Gelykspel.
Draw, pointless — Nulspel.
Dribble — Dribbel.
Drive — Dryfskop.
Duel — Tweegeveg.

E

Effort — Poging.
Eleven — Elftal.
Emergency — Nood, noodhulp.
Engagement (match) — Wedstryd.
Equalise — Telling gelyk bring.
Equaliser — Gelykmaker.
Erratic — Wisselvallig.
Exchanges — Spelverwisseling.
Extend (the team was fully extended) — Opdraend (gee, kry).

F

Feature of the game — Kenmerk van die spel.
Feet (off his feet run) — Oormeester.
Feet (find their feet) — Op stryk kom.
Feint — Veins, mik, skrikmaak.
Field — Veld.
Final (tie) — Eindwedstryd.
Finish, a — Afronding.
First grade play — Eerste klas spel, spel van die eerste water.
Fist (fist the ball away) — Slaan, moker.
Flank (right, left) — Vleuel (regter of linker) ook regsbuite en linksbuite.
Flurry (to flurry a player) — Van stryk bring.
Football — Voetbal, sokker.
Footballer — Voetbalspeler, sokkerspeler.
Footwork — Dribbel, voetwerk.
Formation — Samestelling, formasie.
Forward — Voorspeler.
Forward line — Voorlyn.
Forward-play — Voorspel.
Foul, foul play — Fout, ruwe spel.
Free kick — Vryskop.

G

Game — Spel, wedstryd.
Gap — Gaping, opening.
Gate — Hekontvangste, toeskouers, hekgeld.
Gather the ball — Bal raakvat.
Goal — Doel, doelpunt.
Goal-getter — Doelskieter.
Goal-keeper — Doelwagter.
Grit — Kapasiteit, durf.
Ground, ground accomodation — Veld, plaasruimte.

H

Half (1st or 2nd half of game) — Eerste of tweede speelhelfte.
Halfback — Skakel.
Halfback, left — Linkerskakel.
Halfback, right — Regterskakel.
Hamper (to hamper a player) — Belemmer, hinder.
Handle the ball — Bal hanteer.
Hand-ball — Hand-bal.
Hang (on the ball) — Bal te lank vashou.
Header — Kopskoot.
Head, to — Kopstoot.
Headwork — Kopwerk.
Hook the ball — Draai- (swaai)skop.

I

Incident — Voorval.
Infringe(ments) — Oortree (oortreding, verbreking).
Inside forward — Binnevoorspeler.
Inside right — Regsbinne.
Inside left — Linksbinne.
International — Internasionale speler.
Interpretation of rules — Uitleg van die reëls.
Interval — Pouse, rustyd.

J

Judgement — Berekening, mening, oordeel.

K

Kick; take a kick — Skop; skop waarneem.
Kick off — Afskop.

L

Latitude (allowed the team no latitude) — Vryheid (Geen vryheid toegelaat nie).
Launch an attack — Aanval op tou sit.
Laws of the game — Reëls van die spel.
Leader — Leier.
League — Liga.
Level the score — Die telling gelykmaak.
Link (the link between forwards and backs) — Skakel.
Linesman — Grensregter.
Log (position) — Puntelys, puntestand.
Loser — Verloorder.

M

Manager — Bestuurder, wedstrydleier.
Match — Wedstryd.
Match (no match for their opponents) — Kon nie teen hulle teenstanders opweeg nie, teenstanders was hul moses).
Measure (had the measure of their oppouents) — Opposisie opsom.
Melee — Melee, gestoei.
Method (in his play) — Speel met oorleg.
Mid-field — Middelveld.
Miss-kick — Misskop.
Morale of the team — Moraal, moed van die span, selfvertroue...
Movement — Beweging.
Moves — Bewegings.

N

Net — Net.
Netted (the ball) (The forwards netted four times) — Bal in die net stuur (Voorspelers het 4 doele aangeteken).

O

Oblique pass — Skuins aangee.
Offence — Oortreding.
Offender — Oortreder.
Off-side — Onkant.
Openings — Opening, gapings.
Open out (the game) — Spel oopmaak.
Opponents — Teenstanders, opponente.
Outside player — Buite-speler.
Outside left — Links-buite.
Outside-right — Regs-buite.
Overwhelm — Oorrompel.

P

Pace of the game — Vaart van die spel.
Parent body — Vernaamste liggaam.
Parry the ball — Die bal keer.
Partisan — Aanhanger, voorstander.
Pass(ing) — Aangee.
Pick of the team — Keur van die span.
Penalty — Straf.
Penalty area — Strafgebied.
Penalty area kick — Strafgebiedskop.
Penalty kick — Strafskop.
Pieces, go to — In duie stort.
Place the ball — Die bal plaas.
Player, (play) — Speler (spel, wedstryd).
Playing pitch — Speelveld, veld, speelterrein.
Points — Punte.
Policy (of the team) — Taktiek, spantaktiek.
Poor game — Swak wedstryd.
Position on the field — Posisie op die veld.
Positional play — Posisiespel.
Pressure — Aanval, druk.
Proficient in attack and defence — Bekwaam in aanval en verdediging.
Promising — Veelbelowend.
Promotion — Promosie, bevordering.
Prospect(s) — Vooruitsig(te).

R

Rearguard — Agterhoede.
Rebound — Terugspring.
Record of the team — Rekord van die span.
Recovery, recover — Herstelling, herstel.
Referee — Skeidsregter.
Representative — Verteenwoordiger.
Reserve — Reserwe.
Resign — Bedank.
Resistance — Teenstand, opposisie.
Result — Uitslag.
Resumption — Hervatting.
Reverse pass — Terugaangee.
Round — Ronde.
Rules — Reëls.
Run (a good run) — ’n Mooi hardloop.

S

Safe player — Veilige speler.
Save — Red.
Score, to — Punte aanteken.
Scratch team — Minderwaardige (skraap)span.
Semi-final — Halfeindstryd, halfeindwedstryd, semifinaal.
Series; (in that series of games) — Reeks.
Shoot at goal! — Skiet op die doel!
Shot, a powerful — Kragtige skop.
Shoulder — Skouer, met die skouer stamp.
Side (depleted) — Span (verswakte).
Sign on a player — ’n Speler aanneem.
Skill(ful) Vernuf, oorleg, vernuftige.
Snap up (to snap up a chance) — Aangryp.
Spectacular — Aanskoulik.
Stage of the garae — Stadium van die wedstryd.
Stamina — Uithouvermoë.
Standard — Standaard, gehalte.
Star player — Puikspeler, pronkspeler.
Stride, in his — Op stryk.
Support — (Onder)steun.
Suspend; suspension — Suspendeer, skors, skorsing.
Style of play — Styl.

T

Tackle, to — Keer.
Tactician — Taktikus.
Tactics — Taktiek.
Talent — Talent, aanleg, vernuf.
Team — Span.
Technique — Tegniek.
Tests — Toetswedstryde, toetse.
Thrills — Opwinding.
Throw, in — Ingooi.
Thrust — Deurdringingsvermoë.
Toes (the team is on its toes) — Ywerig, gretig.
Top, on (that team is on top) — Die meester (baas)span.
Touchline — Buite(sy)lyn, grenslyn.
Tour(ists) — Toer(iste).
Trainer (train) — Breier, drilbaas, afrigter (oefen).
Trials — Proefwedstryde.

U

Unbalance (to unbalance the defence) — Verdediging in die war stuur.
Understudy — Plaasvervanger.
Utility player — Alsydige speler.

V

Vacancy — Vakature.
Victory (decisive) — Oorwinning (besliste).
Vim — Krag, lewe.

W

Walk the ball into the net — Met die bal in die net stap.
Wide pass — Skewe aangee.
Wild pass — Wilde aangee.
Wing — Buitespeler.
Wing play — Buitespel.

Geniet die sokker!

Sport & ontspanning | 0 kommentare

Rugbyterme

Eng.-Afr. Woordelys; Do, 24 Januarie 2019 20:40

Rugby word gespeel.
Rugby word gespeel.

Terme vir rugbyspelers. Laas weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

A

Advantage — Voordeel.
All on (side) — Speelkant.
A­nkle guard — Enkelskut.
Ankle, to sprain — Enkel verstuit, verswik.
Appeal — Appelleer.
Ascendancy, gain the — Bo-toon voer [oorhand kry.
Attack — Aanval.

B

Backing up — Ondersteuning.
Backs (backline) — Agterspelers, agterhoede.
Ball (is down) — Bal (op die grond).
Bars, V-bars — Leertjies, balkies.
Behind the ball — Agter die bal.
Belt — Gordband, lyfband.
Blind side — Skeelkant, steelkant.
Bounce — Opspring.
Break (through) — Deurbars, deurbreek.
Bunch! — Bondel!

C

Captain — Kaptein.
Carried (out, over) — (Uit-, oor-) gedra.
Catch — Vang.
Centre — Senter.
Centre (the ball) ! — Sentreer (die bal) [Binnetoe!
Centre kick — Dwarsskop.
Challenge, to — Uitdaag.
Challenge (Grand, Town, Country) — Uitdaagwedstryd (groot, stads-, plattelandse).
Challenge cup — Uitdaagbeker.
Champions — Kampioene, baasspelers.
Change sides — Omruil.
Charge, to — Aanval.
Charge, no — Geen aanval nie.
Coach, a — Breier, afrigter, drilbaas.
Collar — Vang, neertrek.
Colours — Kleure, klubkleure.
Combination — Kombinasie, samespel.
Come (round, up!) — Kom (om! op!).
Competition — Kompetisie, mededinging.
Convert a try, to — ’n Drie vervyf.
Corner flag — Hoekvlag.
Crack player — Uithaalspeler, pronkspeler.
Crock — Krukker.
Crocked — Gekruk, beseer.
Crooked shy — Skewe ingooi.
Crossbar — Dwarspaal.
Cross-kick — Dwarsskop.
Cup match — Bekerwedstryd.
Cup holders — Bekerwenners.
Cut through, to — Deurskiet, deurpeil.
Cut in, to — Inskiet.

D

Dash — Storm.
Dash (energy, pluck) — Fut, Durf, Moed.
Dead ball — Dooibal.
Dead line — Dooilyn, grenslyn.
Deep — Diep.
Defence — Verdediging, keerwerk.
Defend, to — Verdedig, keer.
Disqualify — Diskwalifiseer.
Dive — Duik.
Dodge — Koes, ontduik, systap, opsyspring.
Draw one’s man — Jou man trek.
Draw, a — Gelykspel.
Draw, to — Gelykop speel.
Dribble — Dribbel.
Dropped goal — Skepdoel.
Drop (dropped kick) — Skepskop.
Drop out — Inskop.
Dummy — Pypkan.
To give or sell the dummy — die pypkan bied, kul.

E

Earguard — Oorskut.
Elbow-guard — Elmboogskut.
Enclosure — Speelterrein, speelveld.
Entrance — Toegang.

F

Fairplay — Regvêrdig.
Fare, the fare provided — Spelgehalte.
Favour, to — Voortrek, party trek.
Feeble game — Mindervvaardige spel, pap spel.
Field the ball, to — Die bal raak vang (raak vat).
Finals — Eindwedstryde.
Five-eights — Vyf-agste, losagter.
Flag up! — Vlag!
Fly-half — Losskakel.
Flykick — Noodskop.
Follow up! — Volg!
Footballer — Rugby-voetbalspeler.
Football field — Rugbyveld.
Foot forward — Voet-vorentoe.
Foot-work — Voetwerk.
Forced out — Uitgedruk, uitgestoot.
Forward pass — vorentoe aangee.
Forward play — Voorspel, voorhoedespel.
Forwards (forward line) — Voorspelers, voorhoede.
Foul play — Gemene spel, vuil spel, ruwe spel.
Free kick — vryskop.
Friendly match — Vriendskaplike wedstryd.
Fullback — Heelagter.
Fumble — Sleg vat mis vat.
Funk, a — Bangboroek.
Funk, to — Terugdeins vir.

G

Game (open) — (Oop) spel.
Gap — Opening.
Gate — Hek.
Gate money — Hekgeld.
Gateman, gatekeeper — Hekman.
Gather the ball — Bal raakvat.
Goal (a free kick) — Doel (vryskop deur die pale stuur.)
Goal-kick — Doelskop.
Goal line — Doellyn.
Goalpost — Doelpaal.

H

Halfback — Skakel.
Halftime — Rustyd, pouse.
Halfway line — Middellyn.
Handle (to handle the ball) — Die bal hanteer.
Hands in the scrum — Hande in die skrum. Hand tot hánd — Haud-tot-hand.
Hang on! — Hou vas!
Hard luck! — Jammer!
Heel! — Haak!
Hook — Haak.
Hop — Opspring, wip.

I

In-goal — Doelgrens.
In best form — Op sy (hulle) beste.
In form — Goed, bekwaam, in goeie kondisie.
Infringement(s) — Oortreding(s).
In good form — Op sy (hulle) stukke.
Injured list — Krukkelys, Krukkerlys.
Intercept — Onderskep.
Intervarsity — Interuniversiteitspel.
In touch — oor die grenslyn.

J

Jersey — Trui. Jersie.

K

Kick across! — Skop dwars!
Kick off! — Afskop!
Kick over — Oorskop.
Knee-guard — Knieskut.
Knock on, a — Aanslag.
Knock on — Aanslaan.
Knockout competition — Uitklopkompetisie.

L

League — Liga.
Left wing — Linkervleuel.
Line deep! — Staan diep!
Line out — Lynstaan.
Linesman — Grensregter, vlagman.
Let (come, go!) — Laat (kom, los!).
Loaf — Flous, leegloop.
Loafer — Leegloper.
Log — Puntelys.
Loose game — Los spel.
Loose-head — Loskop.
Loose scrum — Losskrum.

M

Manager — Bestuurder.
Man down! — Man plat!
Mark, a — ’n Merk maak.
Match — Wedstryd.
Movement — Beweging.

N

No rush! — Vals gestorm!
No side — Die end.

O

Obstruct, to — Verhinder.
Obstruction (i.e. in play) — Obstruksie, bemoeiliking.
Off side — Onkant.
On sides — Speelkant.
Open game — Oop spel.
Open out! — Sprei.
Opening, an — Opening.
Opening, to make an — ’n Opening maak, breek.
Opponent — Opponent, teenstander, teenparty.
Overrun — Te ver hardloop.

P

Pace of the game — Vaart van spel.
Pack round — Komaan, steun!
Pack, the — Die voorhoede.
Passing, a — Aangeebeweging.
Pass out! — Gooi uit!, gee uit!, gee aan!, uit! (met die bal.)
Pass, to — Aangee.
Penalise, to — Straf.
Penalty drop — Strafskepskop.
Penalty goal — Strafdoel.
Penalty kick — Strafskop.
Play the ball — Speel die bal.
Pointless draw — ’n Nulspel.
Possibles — Moontlikes.
Posts — Pale.
Pot a goal — Bal deur die pale stuur.
Practice — Oefening.
Practise, to — Oefen.
Press, to — Aanval.
Pressure — Aanval.
Probables — Waarskynlikes.
Punt — Lugskop.
Push — Stoot, druk.
Put us on side ! — Plaas ons speelkant.

R

Rebound — Terugspring.
Referee, a — Skeidsregter.
Referee, to — Skeidsregter wees.
Reserve — Reserwe.
Return match — Weeromspel.
Reverse pass — Terugaangee, teruggooi.
Right wing — Regtervleuel.
Rover — Los voorspeler, swerfspeler.
Rugby — Rugby.
Rush kick, a — Stormskop.
Rush up — Stormloop.

S

Saved — Gered, gekeer.
Season — Seisoen.
Score, to — Punte aanteken.
Score, the — Puntestand, telling.
Scoring board — Telbord.
Scoring line — Doellyn.
Scratch, to — Terugtrek, skrap.
Screw, a — Draaiskop.
Screw, to — ’n Draaiskop gee.
Scrum — Skrum.
Scrum-half — Skrumskakel.
Scrummager — Skrummer.
Semi-final — Semi-finale, halfeindstryd.
Shallow — Vlak, naby.
Shield — Skild.
Shin-guard — Skeenskut.
Side step, a — systap.
Side step, to — Opsystap.
Share of the ball — Deel van die spel, bal in hande kry.
Skill — Vernuf, oorleg.
Spectators — Toeskouers.
Speed — Vaart, snelheid.
Sport — Sport.
Sportsman — sportman.
Sprint — Nael, sny.
Sprinter — Naelloper.
Stand, grand — Pawiljoen, groot.
Stage of the game — Stadium van die wedstryd.
Stick to the ball! — Hou die bal!
Storm, to — Stormloop.
Strong running — Harde aanvalbeweging.
Studs — (Leer) skyfies (onder die skoen).
Support! — Steun!
Suspend — Skors, suspeudeer.
Swerve — Swenk.

T

Tackle — Vang, plant, lak.
Tackle low! — Vang laag!
Tally-ho! — Dwars!, 'n dwarsskop!, skop oor!
Take the mark! — Staan op die merk!
Team (pick, register) — Span (kies, registreer).
Team work — Spanwerk.
Test match — Toetswedstryd.
Three-quarters — Driekwarte, binnespelers.
Threequarter movement — Driekwartbeweging, agterbeweging.
Throw in! — Gooi in!
Thrust — Deurdringingsvermoë.
Ticket — Kaartjie.
Tog, to — Aantrek.
Togs — Voetbalklere.
Toss — Loot.
Touch-in-goal (thrust, pushed) into touch, in goal — Doelsylyn (Hy is oor die doelsylyn gestoot).
Touch down! — Druk dood!
Touch kick — Sylynskop, buiteskop.
Touch line — Sylyn, grenslyn.
Tour — Toer.
Train, to — Oefen.
Trial match — Proefwedstryd.
Trip, to — Pootjie.
Try — ’n Drie.
Twenty-five line — Kwartlyn.

U

Unintentional — Onopsetlik.
Uprights — Doelpale.

W

Warn — Waarsku.
Well taken — Mooi gevat.
Wheel — Swaai.
Whistle, a — Fluitjie.
Whistle, to — Blaas.
Whistle (final) — Endfluitjie.
Wing forward — Kant-voorspeler.
Wing threequarter — Vleuel.
Winners — Weuners.
With you! — Hierso!
With you, take the ball! — Vat die bal saam!
Wrist-guard — Polsskut.

Geniet die rugby!

Sport & ontspanning | 0 kommentare

Kietsie se seer tand word getrek

Do, 24 Januarie 2019 19:07

Kyk hoe word 'n pragtige tier in Afrikaans gerusgestel voordat sy seer tand getrek word.

Daar's hy, oubaas se katjie!

Troeteldiere | 0 kommentare

Rekenaarterme

Eng.-Afr. Woordelys; Wo, 23 Januarie 2019 20:37

Die artikel bevat 'n Engels-Afrikaanse lys van rekenaar- en Internetterme. Indien 'n woord meer as een vertaling het, sal die eerste vertaling die aanbevole vertaling wees. Minder algemene vertalings word laaste gelys.

Laat weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

Ou rekenaars in 'n museum.
Ou rekenaars in 'n museum.
#

3D accelleration — 3D-versnelling

A

abort — stop, staak
accelerator key — versnelsleutel
access — toegang
access port — toegangspoort
accessory — hulpprogram (sien "utility program".)
accuracy — akkuraatheid
activate — aktiveer
active drive — aktiewe aandrywer, aktiewe skyf
active icon — aktiewe ikoon
active learning — aktiewe leer
active window — aktiewe venster
active — aktief
adaptative learning algorithm — aanpassende leeralgoritme
adaptor — passtuk
add — byvoeg, bywerk
add-on, addon [b.nw.] — byvoeg
add-on, addon [s.nw.] — byvoegsel
addressbook — adresboek
A-drive — A-aandrywer
administrator — administrateur
ALGOL (algorithmically oriented langauge) — ALGOL (algoritmies georiënteerde taal)
algorithm — algoritme
align — belyn
alignment — belyning
alphabet — alfabet
ambiguity — meerduidigheid
ambiguous — meerduidig
ampersand ("&") — ampersand ("&") (drukkersterm)
analyse — analiseer, ontleed
analyser — analiseerder, ontleder
analysis — analise, ontleding
angle brackets — punthakies (< en >)
annotate — annoteer
annotation — annotasie, annotering
ANSI (American National Standards Institute) — ANSI (Amerikaanse Nasionale Instituut van Standa
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag)
anti-virus software — antivirusprogram
append — toevoeg, byvoeg, bywerk
applet — miniprogram
app(s). — toep(s).
application — toepassing (afkorting: "toep"), nutsprogram, program, applikasie (anglisisme)
application programming interface (API) — toepassing(s)programmeerkoppelvlak (TPK)
applied — toegepas(te)
apply — toepas
architecture — argitektuur
archive [s.nw.] — argief
archive [ww.] — argiveer
archived — geargiveer(de)
arrange — rangskik
array — skikking
artificial intelligence (AI) — kunsmatige intelligensie (KI)
artificial language — kunsmatige taal
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag)
associative array — assosiasieskikking
assembler — saamsteller, saamstelprogram
at ("@") — by ("@"); aapstert (minder formeel, word afgeraai).
attach — aanheg
attachment — aanhegsel, aanhangsel
attribute [s.nw.] — eienskap
audio book — oudioboek, luisterboek
authentication — identiteitstawing, identifisering, egtheidstoetsing
autoLayout — outoUitleg
automatic speech recognition (ASR) — outomatiese spraakherkenning (OSH)

B

back — terug
backslash (\) — tru-streep, tru-solidus (sien ook "slash".)
backspace key — trusleutel, trugsleutel
backup [s.nw.] — rugsteun, rugsteunkopie
backup [ww.] — rugsteun
bad — swak, (bad filename) swak lêernaam
bandwidth — bandwydte
bar [s.nw.] — staaf (soos in rolstaaf [scroll bar]); balk (soos in spasiebalk [space bar])
baseline — basislyn
BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code) — BASIC
batch — bondel
batch command — bondelopdrag
battery (~ low, ~ empty, ~ charging) — battery (raak pap, is pap, laai)
baud rate — baudtempo
BBS (Bulletin Board system) — BBS (bulletinbordstelsel)
benchmark — werkverrigtingtoets, prestasiestandaard, normtoets
binary — binêr(e)
bit (binary digit) — bis (binêre syfer)
bitmap — bispatroon
blog — webjoernaal, woernaal, weblog, webrubriek, joernaal
bookmark — boekmerk
boot [ww.] — selflaai (-ge-), opwarm, begin, boot
bootsector — selflaaisektor, beginsektor
bounce [ww.] — stop en oorbegin, bons
box [s.nw.] — blokkie; raampie, raam
braces ({}) — krulhakies
bracket [s.nw.] — hakie
browse — blaai, snuffel, rondblaai, deurblaai, rondkyk
browser — webbladleser, webleser, webblaaier, blaaier, rondblaaier, deurblaaier
brute force hacking — brute krag kraking
bubble jet printer — inkkassetdrukker, borrelstraaldrukker
bug [s.nw.] — programfout, gogga
bullet points — kolpunte
bulletin board — bulletinbord
burn [ww.] — skryf, brand
button — knoppie
byte — greep

C

cache — kas, kasgeheue
caching — kasberging
CAD (computer-aided design) — RGO (rekenaargesteunde ontwerp)
CAE (computer-aided engineering) — RGI (rekenaargesteunde ingenieurswerk)
call up [ww.] — oproep
CAM (computer-aided manufacturing) — RGV (rekenaargesteunde vervaardiging)
cancel — kanselleer, (-ed) gekanselleer
capability — vermoë
capacity — kapasiteit
caps lock — hoofletterslot (voorkeurterm), bokasslot
capture [ww.] — vaslê
capture [s.nw.] — vaslegging
CAQ (computer-aided quality control, CAQC) — RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer)
carbon copy — deurslagkopie
carrier signal — drasein
cartridge — inkhouer, houer
case sensitive — kassensitief
categorise — kategoriseer
category — kategorie
CD (compact disk) — CD (kompakte skyf)
CD-ROM — CD (Afr. uitspr.) (Die ROM-deel van die Amerikaanse benaming is nou nie meer waar nie.)
CD-ROM drive — CD-aandrywer (Afr. uitspr.)
central processing unit (CPU) — sentrale verwerkingseenheid (CPU; SVE)
CGI (Common Gateway Interface) — CGI (gemeenskaplike portaalkoppelvlak, gemeenskaplike koppelvlak)
chat group — geselsgroep
chat [s.nw.] — geselsie, praatjie
chat [ww.] — gesels, klets
check [ww.] (a box) — merk ('n blokkie)
check [ww.] — kontroleer
check box — merkblokkie, keuseboks, seleksieboks
chip — tjip
CIM (computer-integrated manufacturing system) — CIM (rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel)
clear — maak skoon, ontruim
click [ww. & s.nw.] — kliek; klik
client — kliënt
client server — kliënt(e)bediener
clipart — sketskuns, knipkuns
clipboard — knipbord (voorkeurterm)
clock speed — klokspoed
clone [s.nw.,ww.] — kloon
close [ww.] — toemaak, sluit (bv. 'n lêer)
cloud computing — wolkbewerking
COBOL (common business oriented language) — COBOL
code — programkode, bronkode
collapse (a menu) — opvou
colour resolution — kleurresolusie
colour resolution enhancement — verbetering van kleurresolusie
command [s.nw.] — opdrag, bevel
command button — opdragknoppie
command line — opdragreël,bevelreël
compatible — versoenbaar, ...bare
compatibility — versoenbaarheid
completed — voltooid
computer — rekenaar
computer game — rekenaarspeletjie
computer-literate — rekenaarvaardig
configure [ww.] — opstel
configuration ww. — opstelling
connect [ww.] (e.g. a computer) — konnekteer (bv. 'n rekenaar)
connect [ww.] (e.g. two pages) — verbind (bv. twee bladsye)
connection (e.g. in a program) — konneksie (bv in 'n program)
connection (e.g. between two facts) — verband (bv. tussen twee feite)
connection (tel.) — aansluiting (tel.)
consistency — konsekwentheid
console — konsole
content — inhoud
control [s.nw., ww.] — beheer
control panel — beheerpaneel
conversion — omskakeling
cookie — koekie
copy — kopieer
core set — kernstel
CPU (central processing unit) — CPU; SVE (sentrale verwerkingseenheid)
CPU burst — SVE-sarsie
crash — (v) vasloop
create — skep
credits — erkennings
Cascading Style Sheets (CSS) — trapsgewysestylblad-notasie (CSS), trapsgewyse stylvelle (CSS)
cursor — loper (die pyltjie wat met die muis beweeg word, is die wyser.)
custom — doelgemaakte, aangepaste
customise — pasmaak
customised — pasgemaak; doelgemaak
cut [ww.] — knip (voorkeurterm), uitknip
cut and paste — knip en plak; hak en plak
cybercafe — netkafee, kuberkafee
cyber merchant — e-handelaar, nethandelaar
cyber shop — netwinkel, e-winkel, E-winkel
cybershopping — net(in)kopie(s), kuberinkopie(s)
cyberspace — netruimte; kuberruimte

D

data — data
database — databasis
data capture — datavaslegging
data file — datalêer
debug — ontgogga, ontfout
debugging [s.nw.] — ontfouting, ontgogging
default — standaardwaarde, verstekwaarde (by verstek), versuimwaarde
default driver — verstek(aan)drywer
defragment — defragmenteer
defragmentation — defragmentering
delete — skrap
deletion — skrapping
deprecate — afkeur, (-ed) afgekeur
deselect — ontkies
design [s.nw., ww.]: — ontwerp
designed [b.nw.] — ontwerp(te)
desktop PC — tafelrekenaar, tafel-PR
desktop — lessenaar, werkskerm, werksblad (werkarea is grammaties inkorrek, verwys na Germaanse 'Genitiv Kasus'.)
destination directory/folder — doelgids (vgl. "origin diretory"), bestemming
device — toestel
device driver — toestel(aan)drywer
dialler — beller
dialogue box — dialoogblokkie
dial-up connection — belkoppeling, belkonneksie
dial-up link — belkoppeling
digital — digitaal, ...tale
directory — lêergids, gids, vouer
directory tree — lêergidsboom
disabled — versper, afgeskakel, buite werking
disconnect (e.g. a computer) — diskonnekteer (bv. 'n rekenaar), ontkoppel
disk — skyf
disk drive — skyf(aan)drywer
disk space — skyfspasie
diskette — disket
diskette drive — disket(aan)drywer
distribution — distribusie, verspreiding
docklets — doklets (dokkeltjies?)
domain — domein
domain address — domeinadres
DOS command — DOS-opdrag
dot — stippel; dot
dot file — dotlêer
dot matrix printer — stippeldrukker
download [ww.] — aflaai
downloaded [b.nw.] — afgelaai(de)
downloading [s.nw.] — aflaai
draft — konsep, konsepkopie, kandidaat
drag [ww.] — sleep
drag and drop [ww.] — sleep en los
drag and drop process — sleep-en-los-proses
drive [s.nw.] — skyftoestel, aandrywer
drive [ww.] — aandryf
driver [s.nw.] — aandrywer
drop down [b.nw.] — aftrekdrop down combination box — aftrekkombinasieblokkie
drop down list [b.nw.] — aftreklys
drop down list box — aftuimellys-hokkie
drop down menu — aftuimelkieslys
DSL (Digital Subscriber Line) — DSL (Digitale Subskripsielyn)
DoS (denial of service) DoS — (diensontsegging)

E

edit — redigeer, wysig
editor — redigeerder
electronic commerce — elektroniese handel (E-handel, e-handel)
electronic highway — elektroniese snelweg (E-snelweg, e-snelweg)
electronic mail — elektroniese pos
e-mail — E-pos (Let op die koppelteken, 'n Epos is 'n verhalende gedig), e-pos (In Afr. gebruik mens 'n hoofletter vir lettersamestellings. Vergelyk A-raam-huis, B-mol, D-dag, F-sleutel, G5-kanon, H-vormig, K-faktor, S-draai, T-hemp, U-draai, X-bene, X-as, Y-as en CD-speler.)
embedded — ingebondel
emoticon (< emotion + icon) — emotikon (< emotief + ikon)
enable — in staat stel, aktiveer
enabled — geaktiveer
engine — enjin
end user — eindgebruiker
entry level [a.] — intreevlak; vir beginners
entry-level PC — beginners-PR, beginnersrekenaar
error — fout
execute — uitvoer
executable — uitvoerbare lêer
expand (a menu) — oopmaak, uitbrei
expandable — uitbreibaar
export — uitvoer (laai uit), oorskakel (lêer wat se formaat van een na 'n ander tipe oorgeskakel word, soos in "Export to .CSV").
extract — uithaal, uitpak

F

failed — gefaal
FAQ (frequently asked question) — AV (algemene vrae); AVV (algemeen voorkomende vraag)
FIFO (first in, first out) — eerste in, eerste uit
file — lêer
file manager, file browser — lêerblaaier
file path — lêeradres, lêerpad
find — vind
fire wall — brandmuur
fixed (fixed font) — vaste lettertipe
flame [ww.] — afskiet
floppy — sagteskyf
folder — vouer, gids (Folder = vouer, directory=gids)
follow — volg (sien ontvolg)
font — lettertipe, font
format — [s.nw.] formaat, [ww.] formateer
FORTRAN — FORTRAN
forum — forum
forward — vorentoe
free software — vrye sagteware (definitief nie "gratis sagteware" nie - sien gnu.org)
free ware — vrye/gratis program(me), vrye/gratis programmatuur (meestal eerder vry as regtig gratis)
frequently asked question (FAQ) — veel voorkomende vraag (VVV), neulvraag (NV)
FTP (File Transfer Protocol) — FTP (lêeroordragprotokol)
fullscreen — volskerm
FYI — vir kennsisname, ter kennis van, vir u inligting

G

gadgets — goeterjasies
gateway — portaal, deurgang
geometry — geometrie
graphic file — grafikalêer

H

hands-on approach — selfwerk-benadering
hard drive — hardeskyf; hardeskyfaandrywer
hardware — apparatuur (teenoor programmatuur wat "software" is; "hardeware" is boute, moere spykers, nes.; "sagteware" is handdoeke, waslappe, lakens, ens.)
help — hulp
helpdesk — hulptoonbank
hibernate — hiberneer, skyndood
highlight — verlig, verhelder, glim
home page — tuisblad
hostname — bedienernaam
hot key — snelsleutel
hotspot — kuberkol, responskol, warmkol
hyperlink — hiperskakel, skakel
hypertext — hiperteks

I

icon — ikoon, afbeelding
inbox — invakkie, inmandjie
inconsistent — inkonsekwent(e)
index — indeks, indekseer, inhoudsopgawe
indicator — aanduier
information — inligting, informasie
information highway — Informasiesnelweg, Infosnelweg, I-snelweg
input — invoer, toevoer
interface — koppelvlak
integrated — geïntegreer
Intel chip — Intel-tjip
interactive — interaktief
Internet — Internet (Let op dat dit 'n eienaam is)
Internet connection — Internetaansluiting
Internet shop — Internetwinkel
intranet — intranet, binnenet
invalid — ongeldig(e)
IP-number — IP-nommer, IP-adres
ISP (Internet service provider) — ISP (Internetdiensverskaffer)
Information highway — Informasiesnelweg, Infosnelweg, -snelweg
It is not a bug it is feature! — Moenie kla nie, dis 'n kenmerk!, Dit is nie 'n gogga nie, dit is 'n glanspunt!, Dis nie 'n vlooi nie, dis 'n voordeel!

J

journalling — (filesystem) joernalende
joystick, joy stick — stuurstok
junk — gemors
junk mail — gemorspos

K

keybinding — sleutelkortpad
keyboard — sleutelbord
kernel — kern

L

LAN (local area network) — LAN (plaaslike netwerk)
lap-top (computer) — skootrekenaar
laserprinter — laserdrukker
launcher — lanseerder
like - laaik, hou van, opduimpie
list box — lyshokkie
local area network — lokalearea-netwerk
login — meld aan
logout — meld af
lock — (n) grendel, (v) vergrendel
lockup — vergrendeling
link — skakel
library — biblioteek (waarskynlik in Hollands gebruik)
location — ligging

M

mailing list — poslys
mainframe — hoofraam
man page — handleidingsbladsy
match — trefslag
Mb — Mb (Afr. uitspr.)
Megabyte (Mb) — megagreep (Mb; Afr. uitspr.)
memory — geheue
memorystick — geheuestokkie, dataduim
menu — kieslys, menu
merge — saamsmelt, saamvoeg, versmelt
metadata — metadata
minicomputer — minirekenaar, miniraam
miscellaneous — verskeidenheid
mode — modus
module — module
monochrome — monochroom
mount — aanheg, monteer
mount point — hegpunt
multimedia — multimedia
multitasking [a.] — multitaak
multitasking [n.] — multitaakverwerking

N

net PC — net(werk)-PR
netiquette (< Internet + etiquette) — netiket (< Internet + etiket)
netmask — Net-masker
network — netwerk
network computer — netwerkrekenaar
newsgroup — diskussiegroep, (vgl. chatgroup)
next — volgende
nickel-cadmium battery — nikkelkadmiumbattery
notebook computer — notaboekrekenaar
notification — kennisgewing
Num Lock (numeric lock) — Numslot, numeriese slot

O

occured — voorgekom
offline — aflyn, van lyn af, (~mode) aflynmodus
open source — oopbronkode
open source software — oopbronsagteware
option — opsie, keuse
order form — bestelvorm
output — afvoer

P

package — pakket
parallel port — parallelpoort, parallelle poort
parse — ontleed, (-er) ontleder
partition — [s.nw.] partisie [ww.] partisioneer
PASCAL — PASCAL
passphrase — wagsinnetjie
password — wagwoord
paste — plak
path — roete, pad
pathbar — roetebalk
pattern — patroon
pause — [s.nw.] pouse, [ww.] laat wag
PC (personal computer) — PR (persoonlike rekenaar); mv. PR's, PR'e
PCI controller (peripheral component interface) — PCI-kaart, (persoonlikerekenaar-koppelvlakkaart; PKK-kaart)
peripherals — randapparatuur
phishing — uitvissingbedrog
pixel — beeldpunt
plaintext — skoonteks, (~password) skoontekswagwoord
plug in, plug-in (hardware) — inprop
plugin (software) — uitbreiding
podcast — podsending (podgooi word afgeraai)
point of presence (PoP) — toegangspunt (TGP); inbelpunt (IBP)
port — poort
PoP (point of presence) — PoP (toegangspunt; inbelpunt)
POP3 (post office protocol) — POP3 (poskantoorprotokol)
pop-up menu — opspringkieslys
post — pos, posstuk
ppm (pages per minute) — bpm (bladsye per minuut)
preferences — voorkeure
pre-installed — vooraf geïnstalleer(de)
pre-release — vooruitgawe
preloaded — vooraf gelaai(de)
preview — voorskou
previous — vorige
print spreed — drukspoed, druktempo
printer — drukker
printer speed — drukspoed
processor — verwerker
programming — programmering
progressbar — vorderingsbalk
prompt — (hint, ww.) wenk, (awaiting input, s.nw) huts, [ww.] aanhuts, melding
proprietary — alleenreg, eiendom(s)
proprietary software — eiendomsagteware, alleenregsagteware
public-domain software — publieke sagteware

Q

Q&A (questions and answers) — V&A (vrae en antwoorde)

R

RAM (random-access memory) — RAM (Afr. uitspr. soos in bokram) (ewetoeganklike geheue)
random-access memory (RAM) — ewetoeganklike geheue (RAM, Afr. uitspr. soos in bokram)
Re: — Re:, Insake:, Onderwerp:
readme.txt — leesmy.txt
read(-ing) — lees
read-only memory (ROM) — leesalleengeheue (ROM, LAG)
redo — herdoen
refresh — vernuwe, vernuwing, verfris, herlaai
release — vrystelling
reload — herlaai
remailer — herverspreider
remote key — afstandsleutel
rename — hernoem, skuif
repository — lêerstoor, kodebank
request for comment — kommentaarversoek
reset — herstel
resize — verander van grootte
resolution — resolusie
restart (computer) — herlaai
retrieve — aflaai (=download)
return screen [s.nw.] — terugkomskerm
revision — hersiening
RFC (request for comment) — KV (kommentaarversoek)
ROM (read-only memory) — ROM (leesalleengeheue)
router — roeteerder
RTFM (read the fine manual) — RTFM (lees jou verdomde handleiding)

S

save — stoor
scan — skandeer, (-ner) skandeerder, (-ning) skandeer tans [toestel]
scan — deursoek, (-ning) deursoek tans [lys, versameling]
screen dump [n.] — skermstorting
screensaver — skermlappie, skermskut
screenshot — skermkiekie, skermskoot, skermkopie
script — skript ('skrip' volgens wikipedia)
scroll [ww.] — rol (bv. rol op, rol af)
scroll bar — rolstaaf
scroll down [ww.] — afrol
scroll up [ww.] — oprol
search [s.nw.] — soektog
search [ww.] — soek
search command — soekopdrag
search engin — soekprogram
search word — soekwoord
section — seksie, afdeling
secure — beveilig, beveiligde
serial port — seriepoort
server — bediener
service provider — diensverskaffer
setting — [s.nw.] instelling [ww.] verstel
share — deel
shareware — deelware, &deelprogrammatuur
sidebar — kantbalk
site — tuiste, werf, ruimte
size — grootte
slash — skuinsstreep, solidus (drukkersterm) (sien ook "backslash")
slideshow — vertoonblad
smiley (= emoticon) — glimlag; gesiggie (= emotikon)
socket — sok
software — programmatuur, sagteware
sound card — klankkaart
source — bronkode
spell(ing)checker — speltoetser
spreadsheet — spreitabel; sigblad, ontledingstaat, rekenblad, rekenstaat
start menu — beginkieslys
status bar — statusbalk
stiffy — stiffie, starskyf
store(-ing) — stoor
submit — dien in
submission — voorlegging, indiening
subscribe — inteken
subscribers — intekenaars
suspend — slaap
swipe — vee, veeg, streel
system tray — stelselvak

T

tab — oortjie
tab (tekselement) — keepkarakter, stootkeep, tabelkeep
tag — etiket
tagcloud — woordewolk
terminal — terminaal
text — Teks
thread — vertakking
thumbnail — miniatuurtekening, duimnael (-skets)
TLA (three letter acronym) — TLA (drieletterakroniem), DLA
toggle — wissel
token — egtheidsbewys
toolbar — nutsbalk
tools — nutsgoed
tool — nutsprogram
topics — onderwerpe, besprekingspunte
trackback — terugsporing

U

underscore — onderstreep
undo — ontdoen
unfollow — ontvolg (sien volg)
unknown — onbekende
uniform resouce locator (URL) — bronadres (BA)
unmount — ontheg
unsubscribe — afteken
update — [ww.] bywerk, opdateer, dateer op, [s.nw.] bywerking, opdatering
upgrade [s.nw.] — opgradering
upgrade [ww.] — opgradeer
upgrading [s.nw.] — opgradering
URL (uniform resouce locator) — BA (bronadres), webadres
Usenet (< users' network) — Usenet
user — gebruiker
user name — gebruikersnaam
utility program — nutsprogram

V

version — weergawe
VGA screen — VGA-skerm (Afr. uitspr.)
video graphics adaptor (VGA) — videografika-aanpasser (VGA)
view [s.nw.]— weergawe, oorsig, aansig
view [ww.] — wys, bekyk
virtual reality — virtuele werklikheid

W

web — web
web design — webontwerp
web design application — webontwerp-toepassing
web page, webpage — webbladsy
web site, website — webtuiste, webruimte, webwerf
wizard — slimmerd, assistent
wordprocessing — woordverwerking
wordprocessor — woordverwerker
worldwide web — wêreldwye web
workflow — werksvloei, werkstroom
WWW (worldwide web) — WWW (wêreldwye web)
WYSIWYG (What You See Is What You Get) — WYSIWYK (Wat jY Sien Is Wat jY Kry).

Z

zoom — zoem

Rekenaars & selfone | 0 kommentare

As leuens wen en onskuldige mense boet

Ma, 21 Januarie 2019 19:46

Die Coligny-saak is weer in die nuus nadat twee boere skuldig bevind is aan 'n swart seun se dood. Die mans (Pieter Doorewaard en Phillip Schutte) het aangevoer dat die seun van hul bakkie gespring het, terwyl 'n "ooggetuie" (Bonakele Pakisi) beweer het dat die seun van die bakkie gestamp is. Die getuie het blykbaar later voor 'n predikant en prokureur beken dat hy "mislei" is om 'n vals verklaring te maak:
Bonakele Pakisi:

“Ek het niks gesien nie... Dit maak my seer, want ek het nie die waarheid gepraat nie... My hart is gebreek en ek voel skuldig, want hulle is in die tronk.”
Maar dis nie al nie, die mans is ook daaraan skuldig bevind dat hulle Pakisi ontvoer het, ’n vuurwapen op hom gerig het en sy selfoon gesteel het. Volgens hulle weergawe was Pakisi nie eers naby die toneel nie!

Die vreemdste is dat die Polisie die hof blykbaar gewaarsku het die getuie nie geloofwaardig is nie. Regter (Ronald Hendricks) het egter anders besluit. Ten spyte van verskeie foute in Pakisi se getuienis is sy weergawe as "geloofwaardig" aanvaar.

Nou sit twee manne in die tronk en staar lewenslange gevangenisstraf in die gesig. Talle huise en besighede is afgebrand en geplunder en onmeetbare rasse-haat is aangeblaas.

Dit is wat gebeur as leuens wen en onskuldige mense daarvoor moet boet.

Nuus | 1 kommentaar

Fiasko by Laerskool Schweizer-Reneke

Sa, 12 Januarie 2019 08:56

Laerskool Schweizer-Reneke was die week in die nuus nadat kiekies van die kinders oor Whatsapp na hul ouers gestuur is. Een van die foto's wys hoe swart kinders afsonderlik van die wit kinders sit (terwyl ander duidelik toon dat hulle tussen mekaar sit). Die verkeerde foto is uitgelek, wat tot 'n opstokery gelei het en later in 'n betoging by die skool ontaard het. Van die ouers moes ’n heining breek om hul kinders van die rumoer te red. 'n Onderwyser is oor die foon geskors, moes vir haar lewe uit die dorp vlug, en growwe uitsprake is op sosiale media teen "wittes" gemaak. Talle ouers het daarna besluit om hulle kinders vir eers uit die skool te haal.

Politici was natuurlik gou om die voorval vir eie gewin uit te buit sonder om eers die werklike toedrag vas te stel. Mens moet ook wonder of 'n rasse-insident nie aspris geskep is met die oog op die komende verkiesing nie. Ironies genoeg dui boodskappe op Twitter dat baie swartes nie van wittes hou nie, maar kinderlik ongelukkig raak as hulle nie ten alle tye tussen wittes kan wees nie. Enigiets anders is mos "rassisties", dan nie? Ras is deesdae mos die enigste maatstaf, en die kinders het blykbaar ook geen reg tot vryheid van assosiasie nie.

Ondertussen het Solidariteit aangekondig dat hulle die onderwyser teen haar "onregmatige skorsing" gaan verteenwoordig.

Nuus | 3 kommentare

Ortografie van die onbepaalde lidwoord

'n of ’n; Di, 01 Januarie 2019 18:59

Mense gebruik verskillende variasies van die onbepaalde lidwoord ['n]. Dit is nou die afkappingsteken wat in die plek van "ee" in die Nederlandse woord "een" staan, dus afkappingsteken + n. Hier is 'n paar vorme wat ek in Afrikaanse tekste teëgekom het, met 'n aanbeveling langsaan (laat weet as u hiermee verskil).

Die gewone afkapteken/ apostroof: 'n
Die eenvoudigste en die maklikste om te tik omdat dit op 'n gewone sleutelbord voorkom. Die vorm lyk meestal redelik goed.

ASCII 146: ’n
Meer deftig en tipografies meer korrek. Dit is egter moeilik om te tik omdat die karakter nie op 'n normale sleutelbord voorkom nie. Op klein groottes lyk dit in elke geval presies soos die gewone afkapteken.

Unicode U+0149: ʼn
'n Enkele karakter; en dit lyk nogal reg ook!
Die karakter word egter uitgefaseer en moet dus liefs nie gebruik word nie. (details)

Foutiewe vorme:
′n, `n, ‘n of die ergste n (sonder enige afkappingsteken).
Hierdie vorme moet vermy/ reggemaak word!

As ek 'n aanbeveling kan waag: Gebruik die eenvoudige afkapteken ('n) in alledaagse kommunikasie en gebruik die ASCII 146-karakter (’n) vir amptelike en formele tekste. Enige ander vorm moet liefs vermy word. Terloops, dieselfde geld vir enige ander woord met 'n afkappingsteken daarin, soos die negatiewe g'n en ander woorde.

Afrikaans, ons taal | 0 kommentare

Voorspoed vir 2019!

Ma, 31 Desember 2018 20:09

/fa/80/0/Die jaar 2019 beloof om 'n interessante jaar wees, veral met die opbou na die Suid-Afrikaanse Algemene Verkiesing en die voortgesette geveg teen die onteiening van eiendom sonder vergoeding. Dit is ook die jaar waarin die Verenigde Koninkryk die Europese Unie gaan verlaat (Brexit gebeur op 29 Maart).

Dinge om na uit te sien:

  • Goedkoper petrol in Januarie.
  • Die Krieketwêreldbeker in Engeland (30 Mei-14 Julie)
  • Rugbywêreldbeker in Japan (20 September-2 November).
Interessant genoeg het die Afrikaanse Wikipedia in 2018 enorme groei beleef. Hulle het 2018 met 48 099 artikels begin en met 67 976 geëindig. 'n Allemintige groei van bykans 20 000 artikels. Waarskynlik die meeste wat nog in 'n enkele jaar bygevoeg is.

Terloops, die Verenigde Nasies met 2019 aangewys as die Internasionale Jaar van die Periodieke Tabel van Chemiese Elemente (hulle kon seker aan niks beters dink nie). So, neem julle vitamines en moenie van die elemente vergeet nie. Mag julle drome bewaarheid word en mag die voorspoed julle in 2019 verveel!

Koeitjies & kalfies | 0 kommentare

Bladsye (1849): [ «    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16    »]
Tyd nou: Vr Okt 30 13:52:20 UTC 2020