Radiospeler Radiospeler
 
Supertaal
Kom praat saam!

Tuis » Ernstig » Geloof & kerksake » Vir wie die Bybel geskryf is
Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119674] So, 09 Mei 2010 01:23 na volgende boodskap
Jim A is tans af-lyn  Jim A
Boodskappe: 23
Geregistreer: Februarie 2008
Karma: 0
Junior Lid
Die Kerk lieg al baie lank oor baie dinge. Die Bybel word reeds lank
verkrag en verdraai. Mense smag al lank na antwoorde en leiding. Dit
is tyd vir die waarheid om uit te kom. Kom ek maak dit interessant
deur die saak te motiveer en in fyner besonderhede te verduidelik.

Die volle waarheid sien egter ietwat anders daarna uit. Die volle,
Bybelse waarheid begin as volg :

1) Slegs Adam was die eerste mens, sowat 6012 jaar gelede.

2) Daar was geen ander "mense" (Adams) voor Adam geskape nie. Slegs
die diereryk was direk vóór Adam geskape.

3) God se skepping het by Adam en Eva ge-eindig.

4) Adam en sy suiwer nageslag was van een enkele ras.

5) Adam (wie se naam “om te kan bloos” beteken - Strong’s H119, H120)
en sy suiwer nageslag is die blosende -en bleekwordende blankes wat
kon bruin brand in die son, naamlik soos die volk Israel se fisiese
beskrywings in die Bybel weergegee word.

6) Die verslag van die skepping leer vir ons dat die hele skepping op
aarde (die verskillende spesies van lewe) in 'n spesifieke volgorde
verloop het, nl van primitief na die meer gevorderde, dws progressief.
Die mees gevorderde was heel laaste geskape. Adam was heel laaste
geskape.

7) Adam en sy suiwer nageslag is die kroon van die skepping, dws hulle
is (potensiëel) die mees ontwikkelde, die mees intelligente, die mees
gesofistikeerde en die mees beskaafde ras op aarde.

8) Slegs die blanke ras (Adamiete) kwalifiseer dus om as "die
mens" (in die Bybel) bekend te staan. In die Bybel is die term “mens”
slegs op Adam se ras van toepassing.

9) Daar het geen evolusie of devolusie (spontane genetiese
verandering) by enige spesie / ras (identiteit / skepsel) plaasgevind
nie. Daar het dus geen "ander rasse" [nuwe (sub)spesies] uit Adam se
nageslag (ras) uit ontstaan nie.

10) Agv punt 3 en 6 kon ook géén ander meer primitiewe (minder
gesofistikeerde) suiwer ras(se) weer uit, of ná Adam se suiwer
nageslag ontstaan / “ontwikkel” (devoleer) nie.

11) Die oorsprong (skepping) van die ander primitiewe (nie-blanke /
naturelle) rasse is dus logies nie ná Adam nie.

12) Die ander suiwer (nie-blanke / naturelle / sub-menslike) rasse se
ontstaan is dus heel logies wel vóór Adam. Hulle is dus pre-adamiete
(nie-adamiete) wat val onder die diereryk -skepping. Hulle word dus
Bybels beskou as die toppunt van die diereryk skepping, nl tweevoetige
en pratende, aap-agtige sub-mense (nie-adamiete / antropoïede).
Volgens die Bybel kwalifiseer alleenlik die blosende en bleekwordende
Adamiete as “die mens”. Die res is pre-adamiete en basters.

13) Omdat die sondeval slegs by Adam en Eva (nl een enkele ras) begin
het, was (en is) die gevolglike Erfsonde dus slegs van toepassing op
húlle suiwer nageslag (nl een enkele ras). En omdat die sonde deur die
Wet geken (geïdentifiseer en gedefiniëer) word, het slegs Israel (nl
die suiwer Adamiese geslag) die Wet van God op Sinaï ontvang. Dws
Israel was onder die Wet en die Wet was alleen vir Israel – soos
bevestig in Mark. 12: 29-31 en Gal. 4: 4-5.

14) Daarom het slegs Israel (Adamiete / blankes) as Erfsondaars voor
God gestaan om erkenning en rekenskap te gee van hulle erfsondes – tot
vandag toe.

15) Daarom het slegs Israel voorheen in aanmerking gekom vir
vergifnis, en vir redding, dmv die offers en die bloed van diere
(OT).

16) Daarom het Yeshua die Messiah (Christus – die laaste Adam en die
finale en perfekte Offer) slegs vir Israel (Adamiete / Blankes /
Erfsondaars) se sondes gesterwe, om alleen húlle sondeskuld (nl die
Adamiese erfsonde) af te was. Nie-adamiete kom logies nie in
aanmerking nie.

17) Die hele Bybel is geskryf deur Adamiete, gerig aan Adamiete.
Erfsondaars. Een enkele ras. Blankes.

18) Daarom is die Bybel en die GELOOF (en al die verwante dinge) slegs
bedoel vir Israel - dws alle ADAMIETE wat (deur die geloof) op die
Olyfboom (Israel) ingeënt is / sal word - soos dit hier bevestig
word :

Rom. 9: 4 : "Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot
kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die
wetgewing en die erediens en die beloftes..."

Rom. 11: 26 : "...en so sal die hele Israel gered word, soos
geskrywe is : Die Verlosser sal uit Sion kom en sal die god-
delooshede van Jakob (12 Stamme) afwend..."

1Pet. 2: 9 : “But you (Israel) are a chosen race, a royal priest-
hood, a holy nation, a people for his own possession, that you
may proclaim the excellencies of him who called you out of
darkness into his marvelous light.” (ESV)

Dws, deur die GELOOF laat ek myself (as Adamiet) op ISRAEL (die
Olyfboom) in ent, en word ek só deel van Israel (volgens Romeine 11).
Die nie-adamiete (nl nie-erfsondaars) kwalifiseer NIE hiervoor nie.
Alle vorme van liberalisme, humanisme en Teosofie – naamlik (inter-
rassige) vryheid, gelykheid, broederskap, vermenging, verbroedering,
versoening, multi-kulturalisme, eenmaking, integrasie en verbastering
is onbybels en is gruwels !


Stam die naturelle werklik van Gam af ?

Die Kerk – alle kerke (die sogenaamde “Christendom”) - verkondig talle
onbybelse, humanistiese leuens en versiersuikerde halwe waarhede. Een
van die mees algemene leuens wat die Kerk (ingesluit die Protestante
Kerke) verkondig is dat alle rasse sg “van Adam en Eva” (se geslag)
afstam. Hulle vernaamste bewering (aanname / leuen) is dat (‘n deel
van) Gam se nageslag kwansuis “vanself van kleur verander het” en
sodoende die “swartes” voortgebring het.

Wat egter so ironies en absurd is, is dat die Kerk aan die een kant sg
“teen die Evolusie Teorie gekant” is, terwyl hulle aan die ander kant
selfs ‘n nog-méér belaglike Post-Adamiese Devolusie Teorie verkondig
wat lui dat ‘n deel van Gam se nageslag sg “spontaan gedevoleer
het” (retrogressief geneties verander het) om ‘n minder intelligente,
minder ontwikkelde, minder bekwame, meer primitiewe ras (swartes,
naturelle, met ‘n IK van 75) voort te bring. Die progressiewe
resulterende aard van (mikro, indirekte) Evolusie kan mens nog
verstaan ; maar die retrogressiewe aard van vertikale DEVOLUSIE (by
vertebrae en soogdiere) is totaal onrealisties, belaglik, en so absurd
soos kan kom.

Adam was 4004 BC geskape, sowat 6012 jaar gelede. Almal weet dat Adam
& Eva heel laaste geskape was, die kroon van die skepping was, van een
enkele ras was en dat hulle blosende en bleekwordende blankes was. So
ook was Adam & Eva se (suiwer) nageslag (nl Israel) van een enkele
ras, naamlik blosende en bleekwordende blankes wat kon bruin brand in
die son. Die mense wat in die Ark ingegaan het, naamlik Noag, sy vrou
Naamah ; en hulle drie seuns Sem, Jafet en Gam (en hulle vrouens) was
almal blankes (Adamiete).


Nou wat van die Vloed... en hoe het die naturelle dit oorleef ?

Foutiewe en onvolledige Bybelvertaling (en Kerklike interpretasie)
skep die indruk dat die Vloed globaal was. Die Vloed was nie globaal
nie maar plaaslik. Maar hierdie studie oor die plaaslike Vloed is ‘n
studie en onderwerp op sy eie. Vir diegene wat egter steeds in ‘n
globale Vloed glo en wat wonder hoe die naturelle die Vloed sou
oorleef het : Die antwoord is eenvoudig : Die naturelle was saam met
(deel van) die pare diere in die Ark. Want die naturelle is ook onder
die diereryk-skepping geskape.

Die donker nageslag wat egter van Gam afstam (soos ‘n sekere deel van
die Kusiete) was die gevolg van sekeres van Gam se nageslag wat later
met naturelle (pre-adamiete) verbaster het en ook húlle nageslagte wat
wéér met naturelle (swartes) verbaster het. Hierdie (swart) basters
het dus (versteekte) Blanke bloed in hulle are – dié dat hulle ook
meer intelligent is as die rou, suiwer Afrika naturelle, soos hier in
Azanië gevind. Die Negers (Noord Afrikane) is bv afstammelinge van Gam
en hulle is merkbaar meer intelligent as die deursnit dom Azaniese
houtkøp.

Gam (‘n blanke / Adamiet) en/of sy blanke nageslag het NIE “vanself
van kleur verander nie”, dws het nie spontaan geneties gedevoleer
(spontaan retrogressief verander) om ‘n “nuwe ras” voort te bring nie
– veral nie ‘n dommer en meer primitiewe ras nie. Die naturelle is
inderwaarheid vóór Adam geskape en bestaan al eeue voor Adam op aarde.
Die naturelle is dus volgens BYBELSE KLASSIFIKASIE deel van die
diereryk-skepping en is hoogstens pre-adamiete (antropoïede, sub-
mense).

Gevolglik is die naturelle geen “mense” (Adamiete) of “Erfsondaars”
nie. Want die Sondeval en die gevolglike Erfsonde het by Adam & Eva
begin en is SLEGS op Adam se nageslag (een enkele ras) van toepassing.
Daarom kwalifiseer slegs blankes (Adamiete) as die enigste en ware
Erfsondaars wie vergifnis en redding van hulle Erfsonde moet ontvang.
Daarom is die Wet slegs aan Adamiete / blankes / Israel op die berg
Sinaï gegee, omdat die sonde deur die Wet geken word. En Christus, die
laaste Adam (1Kor. 15:45), is die vervulling van die Wet.

Daarom het Jeshua die Messiah (Christus) slegs met Sy heilige bloed
vir die Erfsondes van die Erfsondaars (Adamiete) betaal om húlle
Adamiese sondeskuld los te koop. Daarom is die Bybel, die Evangelie en
die geloof SLEGS van toepassing op (en slegs bedoel vir) die
Erfsondaars, een enkele ras, naamlik Adamiete, blankes. Dit is NIE op
nie-adamiete (nie-erfsondaars) van toepassing nie. Die Bybel en die
Evangelie is NIE op sjimpansees, gorillas, naturelle (pre-adamiete /
nie-blankes) of basters van toepassing nie. Die nie-adamiet / naturel
is NIE jou “gelyke, medemens, naaste, broer, geesgenoot of mede-
gelowige” nie – nie fisies nie en nie geestelik nie.

Slegs Adamiete kwalifiseer as Erfsondaars. Enige skepsel wat NIE ‘n
Adamiet is nie, is ook per definisie geen Erfsondaar nie ; en die Wet
& Profete is ook nie op nie-erfsondaars van toepassing nie. Nie-
erfsondaars kom gevolglik nie vir redding in aanmerking nie. Die
skepsels wat vóór Adam onder die diereryk geskape is, is geen
Erfsondaars nie. Diere kan nie ‘sondig’ nie. Hulle tree bloot
primitief, dierlik en instinktief op met weinig verantwoordelikheid
vir hulle dade. Nie-adamiete is NIE na die beeld & gelykenis van God
geskape nie – nie fisies nie en nie geestelik nie. Daarom het nie-
adamiete geen Goddelike Gees wat na die dood opgewek sal word nie. Pre-
adamiese skepsels (diere) sal geen hemel of hel erf (ervaar) nie.
Wanneer hulle sterf dan is hulle weg, tot niet ; dan bestaan hulle nie
meer nie – net soos hulle was voor hulle gebore was. Niks.

Die blankes pleeg ‘n GRUWEL wanneer hulle hul pêrels (die Woord) voor
die varke gooi deur nie-blankes (nie-adamiete) geestelik te
akkommodeer en te (probeer) “evangeliseer”...

Matt. 7: 6 : “Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie ; en gooi
julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met
hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie.”


Nou wat van die “heidene” waarvan daar in die Nuwe Testament gepraat
word ?

Die heidene waarna daar in die Nuwe Testament verwys word is alleen
Adamiese (blanke) heidene, Erfsondaars. Geen naturelle nie. Die Bybel
is nie op nie-adamiete van toepassing nie. Boonop het geen nie-adamiet
enige “erfsonde” waarvan hulle “verlos” moet word nie. Alle pre-
adamiese skepsels (diere) ervaar geen lewe of bewussyn (geen hemel of
hel) ná die dood nie. Wanneer ‘n dier sterf dan is hy net weg en
klaar. Tot niet. Niks. Einde van storie.

Ek wil vervolgens vir die leser wys WIE “die heidene” in die Nuwe
Testament is soos dit o.a. hier onder mooi in die Skrif verduidelik
word...

Hand. 15: 14-17 : “Símeon het vertel hoe God in die begin uitgesien
het om ‘n volk uit die heidene vir sy Naam aan te neem. En hiermee
stem die woorde van die profete ooreen, soos geskrywe is : Daarna sal
Ek terugkom en die vervalle hut van Dawid weer oprig, en wat daarvan
verwoes is, sal Ek weer oprig en dit herstel, sodat die oorblyfsel van
die mense die Here kan soek, en al die nasies oor wie my Naam
uitgeroep is, spreek die Here wat al hierdie dinge doen.”

Hierdie bostaande gedeelte is ‘n aanhaling uit Amos 9 (‘n Profeet van
ISRAEL)...

Amos 9: 11 : “In dié dag sal Ek die vervalle hut van Dawid weer oprig,
en Ek sal sy skeure toebou en sy puinhope herstel, en Ek sal dit opbou
soos in die ou tyd...”

Die “heidene” is die vervalle hut van Dawid, naamlik die verstrooide
Israel. Adamiete. Daarom word daar van “die oorblyfsel” gepraat en oor
“die nasies oor wie my Naam uitgeroep is” – naamlik die Adamiese
Israel-nasies. Indien iemand my nie wil glo dat die terme “die
oorblyfsel” en “die nasies oor wie my Naam uitgeroep is” terme is wat
slegs op Israel van toepassing is nie, dan sal ek dit volgende keer
uit die Skrif bewys.

Net so is Jakobus en Petrus se briewe gerig aan die verstrooide Israel
(Adamiete)...

Jak. 1: 1 : “Jakobus, ‘n dienskneg van God en die Here Jesus Christus,
aan die twaalf stamme wat in die verstrooiing is : Groete!”

1Petr. 1: 1-2 : “Petrus, ‘n apostel van Jesus Christus, aan die
vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kappadocië, Asië
en Bithínië, uitverkore volgens die voorkennis van God...”

Diegene wat die Evangelie aan nie-adamiete (nie-blankes) verkondig is
besig om die Leer van Bíleam (Vermengingsleer) te bevorder en dit is
iets wat Christus haat, soos Hy verklaar in...

Openb. 2: 14 : “Maar Ek het enkele dinge teen jou : dat jy daar mense
het wat vashou aan die leer van Bíleam wat Balak geleer het om ‘n
struikelblok voor die kinders van Israel te werp, naamlik om
afgodsoffers te eet en te hoereer (vermeng).”

Hierdie bostaande gedeelte verwys na Numeri 25. Die term “hoereer”
hierbo verwys na inter-etniese assosiasie, sosialisering en vermenging
(integrasie).

Hier onder is dit verder duidelik dat die volk Israel boonop beskryf
word as ‘n “holy race” (‘n heilige ras) en “a chosen race” (uitverkore
ras) ; en dat die God van Israel inter-etniese vermenging afkeur...

1Pet. 2: 9 : “But you (Israel) are a chosen race, a royal priesthood,
a holy nation, a people for his own possession...” (ESV)

Ezra 9: 2 : “For they have taken some of their daughters to be wives
for themselves and for their sons, so that the holy race (Israel) has
mixed itself with the peoples of the lands. And in this faithlessness
the hand of the officials and chief men has been foremost.” (ESV)


Adam en sy suiwer nageslag is van een enkele ras.

God verklaar in Maleagi dat Hy slegs een mens (Adam) gemaak het en dat
Adam die (uitverkore) saad (genetika) van God is :

Mal. 2: 15 : “Het Hy dan nie een mens gemaak nie, hoewel Hy gees
oorgehad het ? En waarom die een? Hy het ‘n geslag (H2233 zera – saad)
van God gesoek.”

Mal 2: 15 : “And did he not make one, although he had the residue of
the Spirit ? And wherefore one ? He sought a godly seed.” (ASV)

Die betekenis van die woord “Adam” word deur (analitiese)
konkordansies soos Strongs en Youngs beskryf ; en ek haal as volg
aan :

Strong's H119 : Adam (aw-dam). To show blood (in the face), that is,
flush or turn rosy : - be (dyed, made) red (ruddy).

Strong’s H120 : Adam (aw-dawm). From H119 ; ruddy, that is, a human
being (an individual or the species, mankind).

Young's Analytical Concordance definiëer o.a. die beskrywing "to show
self red" met die woord "Adam" : Young's page 799 : "Red" (3) - To
show self red, - Adam (7).

Christus verklaar self dat Hy die wortel (oorsprong) en die geslag
(‘offspring’ = ras) van Dawid is :

Openb. 22: 16 : “Ek, Jesus, het my engel gestuur om hierdie dinge aan
julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag
(G1085 - Genos) van Dawid, die blink môrester.”

Rev. 22: 16 : “I Jesus have sent mine angel to testify unto you these
things for the churches. I am the root and the offspring (G1085 -
Genos) of David, the bright, the morning star.” (ASV)

Die suiwer geslagslyn van Adam ; die heilige uitverkore ras ; naamlik
Israel, se fisiese voorkoms word o.a. as volg beskryf :

1Sam. 16: 12 : “Daarop het hy gestuur en hom (Dawid) laat kom ; en hy
was rooierig, met mooi oë en ‘n mooi voorkoms. En die HERE sê : Staan
op, salf hom, want dit is hy.”

Job 16: 16 : “My gesig het rooi geword van geween, en oor my ooglede
is daar ‘n doodskaduwee...”

Ps. 34: 5 : “Hulle het Hom aangesien en gestraal van vreugde, en hulle
aangesig hoef nie rooi van skaamte te word nie.”

Ps. 51: 7 : “Ontsondig my met hisop, dat ek kan rein wees ; was my,
dat ek witter kan wees as sneeu.”

Hoogl. 1: 6 : “Moenie na my kyk omdat ek so bruinerig is, omdat die
son my verbrand het nie : die seuns van my moeder was toornig op my ;
hulle het my aangestel as oppasser van die wingerde ; my eie wingerd
het ek nie opgepas nie.”

Hoogl. 5: 10 : “My beminde is skitterend wit en rooi, uitnemender as
tien duisend.”

Klaagl. 4: 7 : “Haar (Israel se) vorste was helderder as sneeu, witter
as melk, rooier van liggaam as korale, hulle gestalte ‘n saffier.”

Eseg. 36: 32 : “Ek doen dit nie om julle ontwil nie, spreek die Here
HERE ; laat dit julle bekend wees ! Skaam julle en bloos oor jul weë,
o huis van Israel.”

Jes. 29: 22 : “Daarom, so sê die HERE tot die huis van Jakob, Hy wat
Abraham verlos het : Jakob sal nou nie meer beskaamd staan nie, en nou
sal sy aangesig nie meer bleek word nie...”

Soos ons kan sien is Adam (en die volk Israel) se gelaatstrekke en
velkleur wel relevant en belangrik omdat dit die aanduider is aan
watter enkele, uitverkore, heilige ras dit behoort, naamlik die
Erfsondaars, naamlik Adamiete, naamlik Blankes. Hulle kan bloos (rooi
van aangesig word), bleek word en bruin brand in die son.


Wie is “al die nasies van die mensdom” waarvan daar in die NT gepraat
word ?

Hand. 17: 26 : “En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom
gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en
die grense van hulle woonplek vasgestel het...”

Handelinge 17:26 is ‘n direkte aanhaling uit Deut. 32: 8-9...

Deut. 32: 8-9 : “...when the Most High divided to the nations their
inheritance ; when He separated the sons of Adam (H120, H119), He set
up the bounds of the peoples, according to the number of the sons of
Israel. For Jehovah's portion is His people ; Jacob is the lot of His
inheritance.” (LITV)

Dit is duidelik dat God die mensdom (nl Adam se geslag) uit een (se
bloed), nl Adam gemaak het. Daarom word daar spesifiek gepraat van
“the sons of Adam” (H120, H119) se nageslag. Dit is dan duidelik dat
“al die nasies van die mensdom” slegs na die Adamiese (Blanke) Israel-
nasies verwys, naamlik na die Erfsondaars. Daar is NIE ‘n manier dat
nie-adamiete / pre-adamiete / naturelle (aap-agtige sub-mense,
antropoïede) deel is hiervan nie.


Waarom is die Bybel geskryf en aan wie is dit opgedra ?

Antwoord : Die hele Bybel is geskryf sodat die God van Israel Homself
(Sy Wil en voornemens) aan Adamiete (Sy “saad” en beeld-draers) kan
openbaar en sodat Adamiete (die Erfsondaars) kan leer van God se
reddende genade, naamlik die vervulling van die Wet, naamlik die
Verlosser van Erfsondaars, die Verlosser van Adamiete, naamlik Jeshua
die Messiah. Jeshua die Messiah het as Middelaar met Sy kosbare bloed
betaal om die Adamiese Erfsondes van die Erfsondaars skoon te was en
sodoende vir hulle die ewige lewe (ewige Koninkryk) te laat be-erwe ;
anders sou die Erfsondaars vir ewig in die tydelike, vervalle
(sondige) staat van Adam & Eva gebly het – naamlik om te lewe en te
sterwe en tot niet te wees – nes diere.

Dit is nou duidelik dat alleenlik die Erfsondaars (Adamiete)
kwalifiseer, sodat hulle Adamiese Erfsonde deur die heilige bloed van
die Messiah skoongewas kan word ; sodat hulle weer die perfekte (nie-
verganklike, geestelike) staat kan bereik soos wat Adam & Eva was vóór
die Sondeval. Die GENADE, vergifnis en die geloof is dus slegs op
Adamiete van toepassing en slegs vir Adamiete bedoel – sodat die
uitverkore Adamiete DEUR DIE GELOOF op die Olyfboom (Israel) ingeënt
kan word volgens Romeine 11...

Rom 11: 5+26 : “Net so is daar dan ook in die teenwoordige tyd ‘n
oorblyfsel, ooreenkomstig die verkiesing van die genade. ...en so sal
die hele Israel gered word, soos geskrywe is : Die Verlosser sal uit
Sion kom en sal die goddelooshede van Jakob afwend...”

Rom. 9: 4 : “Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot kinders
behoort en die heerlikheid en die verbonde en die wetgewing en die
erediens en die beloftes...”


Is die blote feit dat soveel verskillende kleure en geure die Naam van
Jesus aanroep ‘n volstrekte bewys dat al hierdie “Christene” gered
word ? Nee...

Matt. 7: 21-23 : “Nie elkeen wat vir My sê : Here, Here ! sal ingaan
in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my
Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê : Here,
Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels
uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie ? En dan sal Ek aan
hulle sê : Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat
die ongeregtigheid werk !”

Watter tipe persoon moet dit dan wees wat Christus oor verklaar dat Hy
hulle nooit geken het nie ? Ek meen, sal dit nie die (algemene) tipe
“Christene” wees wat elke Sondag Kerk toe gegaan, gebid, hande in die
lug gesing, bybelstudie gedoen, na Angus Buchan se preke gaan luister
het, ens, ens, nie ? Waarom het Christus hulle nooit eers geken nie ?
Val dit nie vreemd op nie ?

Waarom is daar dan so iets soos skaap-nasies en bok-nasies ? Is
Christus hier onder nie erg diskriminerend, rassisties en vol “haat”
nie...?

Matt. 25: 32-33, 41 : “...en voor Hom sal al die nasies versamel word,
en Hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die
bokke afskei ; en Hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan
sy linkerhand sit. Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê : Gaan
weg van My, julle vervloektes, in die ewige vuur wat berei is vir die
duiwel en sy engele.”

Luk. 12: 49 : “Ek het gekom om vuur op die aarde te werp, en hoe wens
Ek dat dit al aangesteek was !”

Waar pas die universiële, humanistiese, Christelike “liefde” nou in
die prentjie in ? Waar is “liewa Djeezaz” nou ?

Sag. 14: 21 : “...en in dié dag (met die wederkoms) sal daar geen
Kanaäniet in die huis van die HERE van die leërskare meer wees nie.”

Die gedeelte in Sagaría hierbo handel oor die laaste dae (net voor en
tydens die wederkoms). Gaan lees gerus die hele hoofstuk 14. Hierbo
staan duidelik dat tydens die wederkoms sal daar geen Kanaäniet in die
huis van Yahweh (die God van Israel) wees nie. Hierdie eksklusiewe
uitspraak alleen sluit in en oortref dit wat in die NT staan omdat dit
oor die einde van dae, die wederkoms handel. Hoe kan enige iemand nou
kom en steeds (probeer) verklaar dat die Nuwe Testament nie etnies
diskrimineer nie ? Dit bevestig mos wat in die Ou Testament oor
vermenging en verbastering staan...

Deut. 23: 2 : “Geen baster mag in die vergadering van die HERE kom
nie ; selfs sy tiende geslag mag in die vergadering van die HERE nie
kom nie.”

Neh. 13: 1+3 : “Op dié dag is daar voor die ore van die volk
voorgelees uit die boek van Moses, en daarin het geskrywe gestaan dat
geen Ammoniet of Moabiet tot in ewigheid in die vergadering van God
mag kom nie, En toe hulle die wet hoor, het hulle al die mense van
gemengde bloed uit Israel afgesonder.”

Die Bybel is NIE vir “alles & almal” geskryf of bedoel nie...

Deut. 4: 19 : “...dat jy (Israel) ook jou oë nie na die hemel opslaan,
en as jy die son sien en die maan en die sterre, die hele leër van die
hemel, jou laat verlei en voor hulle neerbuig en hulle dien nie -
dinge wat die HERE jou God aan al die (ander) volke onder die hele
hemel uitgedeel het.”

Ps. 147: 19-20 : "Hy maak aan Jakob sy woorde bekend, aan Israel sy
insettinge en sy verordeninge. So het Hy aan geen enkele nasie gedoen
nie ; en sy verordeninge, dié ken hulle nie. Halleluja !"

Eseg. 20: 11 : “En Ek het hulle (Israel) my insettinge gegee en my
verordeninge aan hulle bekend gemaak, wat die mens (H120 - Adam se
geslag) moet doen, dat hy daardeur kan lewe.”

Amos 3: 2 : “Julle (Israel) alleen het Ek geken uit al die geslagte
van die aarde ; dáárom sal Ek by julle besoeking doen oor al julle
ongeregtighede.”

Miga 4: 5 : "Want al die volke mag wandel elkeen in die naam van sy
god, maar óns (Israel) sal wandel in die Naam van die HERE onse God
vir ewig en altoos."

Matt. 10: 23 : “En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug
na die ander toe. Want voorwaar Ek sê vir julle, julle sal met die
stede van Israel sekerlik nie klaar kry voordat die Seun van die mens
kom nie.”

Matt. 28: 19 : “Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies (pànta
tà èthnee) [volke uit hierdie ras], en doop hulle in die Naam van die
Vader en die Seun en die Heilige Gees ; en leer hulle om alles te
onderhou wat ek julle beveel het.” (Textus Receptus)

Let op hierbo uit die Textus Receptus vertaling : Daar staan “...al
DIE nasies...” Die spesifieke lidwoord DIE is nie verniet daar nie.
Dit dui op spesifieke nasies, naamlik die Adamiese Israel-nasies. Die
Erfsondaars. Net liberale opportuniste wil nou met hulle kerklike voel-
lekker humanisme kom en die terme “al die rasse” of “alle nasies” daar
invoeg. Dit werk nie so nie. Adam & Eva was van een enkele ras, en so
ook hulle suiwer nageslag – tot vandag toe. Dit is die Blankes.

Die hele Bybel en die Evangelie is slegs bedoel vir al DIE nasies,
stamme, tale en volke van die ADAMIESE RAS, naamlik die Erfsondaars,
naamlik die blosende en bleekwordende Blankes. Die Bybel en die
Evangelie is NIE bedoel vir (of van toepassing op) nie-erfsondaars /
nie-adamiete / pre-adamiete / antropoïede / sub-mense / naturelle /
diere nie.

2Thes. 3: 2 : “...en dat ons verlos mag word van die verkeerde en
slegte mense, want die geloof is nie die deel van almal nie.”

Ek hoop jy verstaan die Bybel vandag beter.

....
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119675 is 'n antwoord op boodskap #119674] So, 09 Mei 2010 11:23 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Daun Johnson is tans af-lyn  Daun Johnson
Boodskappe: 1155
Geregistreer: Januarie 2009
Karma: 0
Senior Lid
On Sat, 8 May 2010 18:23:48 -0700 (PDT), Jim A wrote:
> Die Kerk lieg al baie lank oor baie dinge. Die Bybel word reeds lank
> verkrag en verdraai. Mense smag al lank na antwoorde en leiding. Dit
> is tyd vir die waarheid om uit te kom. Kom ek maak dit interessant
> deur die saak te motiveer en in fyner besonderhede te verduidelik.
>
> Die volle waarheid sien egter ietwat anders daarna uit. Die volle,
> Bybelse waarheid begin as volg :
>
> 1) Slegs Adam was die eerste mens, sowat 6012 jaar gelede.
>

Jim...! LOL....lekker om van jou te hoor.
Jou kop kap (nog steeds) aan maar dit word met 'n smile gesê:-)
Waar op aarde sien jy in die Bybel dat Adam die eerste mens was?

Waar het jy tot nou toe weggekruip? Ek hoop meer van die bekendes
kom terug sodat hierdie forum weer in ere herstel kan word.
Skryf jy nog by kletskerk? As ek reg onthou het jy daar verskille
opgetel met iemand wat jou weggedryf het.

So btw, ek is verbaas dat jy die skepping van Adam so fyn definieer -
nie ± 6000 jaar nie maar wel 'sowat' 6012 jaar gelede. Glo jy ook dat
die wêreld slegs 6000 jaar oud is?

Wat nou nog uitstaande is, is Torreke, Riaan, Suidwester, Ferdi, Jonas
en nog meer name. As jy enige van hulle raakloop êrens, nooi hulle
terug. Lieg vir hulle en sê dat ons 'n BMW kompetisie hier het of 'n
lotery of so iets.
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119676 is 'n antwoord op boodskap #119675] So, 09 Mei 2010 13:59 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Jim A is tans af-lyn  Jim A
Boodskappe: 23
Geregistreer: Februarie 2008
Karma: 0
Junior Lid
On May 9, 1:23 pm, Dave wrote:
> On Sat, 8 May 2010 18:23:48 -0700 (PDT), Jim A
> wrote:
>
>> Die Kerk lieg al baie lank oor baie dinge. Die Bybel word reeds lank
>> verkrag en verdraai. Mense smag al lank na antwoorde en leiding. Dit
>> is tyd vir die waarheid om uit te kom. Kom ek maak dit interessant
>> deur die saak te motiveer en in fyner besonderhede te verduidelik.
>
>> Die volle waarheid sien egter ietwat anders daarna uit. Die volle,
>> Bybelse waarheid begin as volg :
>
>> 1) Slegs Adam was die eerste mens, sowat 6012 jaar gelede.
>
> Jim...! LOL....lekker om van jou te hoor.
> Jou kop kap (nog steeds) aan maar dit word met 'n smile gesê:-)
> Waar op aarde sien jy in die Bybel dat Adam die eerste mens was?
>
> Waar het jy tot nou toe weggekruip? Ek hoop meer van die bekendes
> kom terug sodat hierdie forum weer in ere herstel kan word.
> Skryf jy nog by kletskerk? As ek reg onthou het jy daar verskille
> opgetel met iemand wat jou weggedryf het.
>
> So btw, ek is verbaas dat jy die skepping van Adam so fyn definieer -
> nie ± 6000 jaar nie maar wel 'sowat' 6012 jaar gelede. Glo jy ook dat
> die wêreld slegs 6000 jaar oud is?
>
> Wat nou nog uitstaande is, is Torreke, Riaan, Suidwester, Ferdi, Jonas
> en nog meer name. As jy enige van hulle raakloop erens, nooi hulle
> terug. Lieg vir hulle en sê dat ons 'n BMW kompetisie hier het of 'n
> lotery of so iets.


Hallo Dave

Ek is bly jy geniet darem my aankappende koppie so van ‘n afstand af.
Nou vertel vir my watter ‘mense’ was voor Adam geskape want ek soek en
soek (in die Bybel) maar daardie verse kruip heeltyd vir my weg. Seker
my aankappende koppie se skuld. Ek ‘leen’ dan maar tydelik jou geniale
koppie om my uit te help as jy nie omgee nie. :-)

Nee ek glo nie dat die aarde net 6000 jaar oud is nie. Ons
sonnestelsel is biljoene jare oud. Waar die misleiding in kom is toe
die Bybelvertalers die term “yom” met “dag” vertaal het. Die term
“yom” beteken ook “era” of “tydperk”. Dws daar staan eintlik
(oorspronklik) dat die aarde in ses eras (ses “yom”) geskape is waar
een era etlike miljoene jare was. Die aarde is nie in letterlik ses
dae (van 24 uur) geskape nie. Verder is tyd relatief en daar staan dat
vir God is ‘n dag soos ‘n duisend jaar en anders-om. Die heelal is
oneindig groot en ‘n duisend jaar op aarde is seker nie eers ‘n
sekonde in die heelal nie.

Voorheen was hierdie Nuusgroep vervuil van liberaliste, humaniste en
käff!rboeties wat die Nuwe Azanië skaamteloos opgehemel het en
behoorlik die käff!rs oopmond soene op die hol gegee het. Liberaliste
soos Glou-sniffing-Dina, Ferdi, Max, Knersus, Katryn, Francois Human,
ens, ens,

Onthou jy nog hierdie insetsel wat vir Tant Hessie so omgekrap
het...?

http://groups.google.com.au/group/soc.culture.south-africa.a frikaans/msg/0de24a08ce19c2c5?hl=en

Gaan lees sommer die hele draad en lag weer ‘n bietjie.

Groete

....
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119677 is 'n antwoord op boodskap #119676] So, 09 Mei 2010 21:06 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Daun Johnson is tans af-lyn  Daun Johnson
Boodskappe: 1155
Geregistreer: Januarie 2009
Karma: 0
Senior Lid
, Jim A wrote:

>
> Hallo Dave
>
> Ek is bly jy geniet darem my aankappende koppie so van 'n afstand af.
> Nou vertel vir my watter "mense" was voor Adam geskape want ek soek en
> soek (in die Bybel) maar daardie verse kruip heeltyd vir my weg. Seker
> my aankappende koppie se skuld. Ek "leen" dan maar tydelik jou geniale
> koppie om my uit te help as jy nie omgee nie. :-)
>

Met die grootste plesier Jim:-)
Watter mense voor Adam geskape is? Miss Pless en dies meer.
Gaan soek en jy sal nêrens lees dat Adam en Eva die eerste mense was
nie. Hulle was wel die eerstes na die skepping herstel is en die water
en droë grond (weer) van mekaar geskei is.

> Nee ek glo nie dat die aarde net 6000 jaar oud is nie. Ons
> sonnestelsel is biljoene jare oud. Waar die misleiding in kom is toe
> die Bybelvertalers die term "yom" met "dag" vertaal het. Die term
> "yom" beteken ook "era" of "tydperk". Dws daar staan eintlik
> (oorspronklik) dat die aarde in ses eras (ses "yom") geskape is waar
> een era etlike miljoene jare was. Die aarde is nie in letterlik ses
> dae (van 24 uur) geskape nie.

Gen 1:5
En God het die lig dag genoem en die duisternis het Hy nag genoem. En
dit was aand en dit was m�re, die eerste dag.

vers 8
En God het die uitspansel hemel genoem. En dit was aand en dit was
môre, die tweede dag.

(dit maak dit duidelik wat 'n dag is)

Voorts:

Gen 1:1
In die begin het God die hemel en aarde geskape.
Vers 2
En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die w�reldvloed,
en die Gees van God het gesweef op die waters.
3:
En God het gesê: 'Laat daar lig wees.' En daar was lig.
4:
Toe sien God dat die lig goed was. En God het skeiding gemaak tussen
die lig en duisternis;

en dan volg vers 5 en meer Skrif wat dui daarop dat 'n dag was wat ons
steeds 'n dag noem.

Genesis begin deur jou te vertel van die gebeure in Eden wat was ná
die val van Lucifer. Maw toe Adam en Eva geskep is, was die val van
Lucifer reeds geskiedenis. Maar lees in Jesaja van die tyd voor dit.
Van die tyd toe Lucifer 'n Gerub was. Van die tyd voor hy 'n
staatsgreep op die Hemel wou toepas.

En dan dink jy verder daaraan dat (vers 2) wat God skep perfek is en
nie in chaos nie. En jy wonder waar die prehistoriese diere heen is.
Want ons weet dat dinasaurusse werklik bestaan het. En jy dink oor wat
jy in Jesaja lees van voor die val van Lucifer. En jy kyk na
wetenskaplike bewyse van mense wat in die oerjare bestaan het. En jy
kyk dat God gesê het dat daar lig moet wees en daar was lig; eer hy
die son gemaak het.

Dan, (as jy 'n studie maak) kom jy tot die gevolgtrekking dat tussen
vers 1 en vers 2 kon daar duisende of selfs miljoene jare bestaan het.
Want wat God skep is nie in Chaos, onder water en in duisternis nie,
tensy hy dit so sou wou hê.

'n Tyd waarin Lucifer 'n Gerub was. 'n hoof engel. En hy het regeer op
die aarde. en toe gebeur daar dinge wat God die aarde laat vul het met
water en duisternis. Na miss Ples en kie. Na die bestaan van die
dinasaurusse en ander pre-historiese diere. En vir 'n onbekende tyd
was die aarde onder water en in duisternis gehul. Tot dit God behaag
het om die skepping te herstel. Wat Hy gedoen het in ses dae en die
sewende dag het Hy gerus.

Die sonvloed was dus blykbaar die tweede vloed.

> Verder is tyd relatief en daar staan dat
> vir God is 'n dag soos 'n duisend jaar en anders-om. Die heelal is
> oneindig groot en 'n duisend jaar op aarde is seker nie eers 'n
> sekonde in die heelal nie.
>
>
> Onthou jy nog hierdie insetsel wat vir Tant Hessie so omgekrap
> het...?
>
> http://groups.google.com.au/group/soc.culture.south-africa.a frikaans/msg/0de24a08ce19c2c5?hl=en
>
> Gaan lees sommer die hele draad en lag weer 'n bietjie.
>
> Groete
>
> ....

Ja ek onthou dit. Ek het dit weer gelees en dit was weer 'n glimlag
werd.
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119678 is 'n antwoord op boodskap #119677] So, 09 Mei 2010 21:55 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Daun Johnson is tans af-lyn  Daun Johnson
Boodskappe: 1155
Geregistreer: Januarie 2009
Karma: 0
Senior Lid
http://www.beeld.com/Wereld/Nuus/Moderne-mens-h%C3%A9t-gene- van-Neanderdal-20100509
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119679 is 'n antwoord op boodskap #119678] Ma, 10 Mei 2010 00:20 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Jim A is tans af-lyn  Jim A
Boodskappe: 23
Geregistreer: Februarie 2008
Karma: 0
Junior Lid
Dave

Interessant. Ek stem eintlik saam met jou. Ek vind geen fout met jou
analise van Genesis en die eerste Vloed voor Genesis 1:2 nie. Die
aarde is dus miljoene jare oud en daar was reeds ‘n skepping voor die
eerste Vloed. Daar was ook pre-adamiese homonide (antropoïede - Miss
Pless, ens...) maar ek beskou hierdie antropoïede nie as
“mense” (Adamiete) nie, maar eerder as dierlike (aap-agtige) sub-
mense. Die houtkoppe val ook onder hierdie klassifikasie omdat hulle
vóór Adam geskape is. Die naturelle is dus deel van die pre-adamiese
skepping. Daarom is hulle relatief dom (gemiddelde IK van 75),
primitief en barbaars – nes diere. Adam & Eva was van een enkele ras,
nl blosende en bleekwordende Blankes. Alleen Adam (en sy suiwer
nageslag) is na die Beeld & Gelykenis van God geskape. Alleen Adam se
geslag staan bekend as die Erfsondaars. Alleen Adam se geslag (die
Blankes) kwalifiseer vir genade, vergifnis en Redding. Die Bybel is
alleen bedoel vir (van toepassing op) Adam se geslag.

Groete

....
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119680 is 'n antwoord op boodskap #119679] Ma, 10 Mei 2010 17:44 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Daun Johnson is tans af-lyn  Daun Johnson
Boodskappe: 1155
Geregistreer: Januarie 2009
Karma: 0
Senior Lid
On Sun, 9 May 2010 17:20:30 -0700 (PDT), Jim A wrote:

> Dave
>
> Interessant. Ek stem eintlik saam met jou. Ek vind geen fout met jou
> analise van Genesis en die eerste Vloed voor Genesis 1:2 nie. Die
> aarde is dus miljoene jare oud en daar was reeds 'n skepping voor die
> eerste Vloed. Daar was ook pre-adamiese homonide (antropoïede - Miss
> Pless, ens...) maar ek beskou hierdie antropoïede nie as
> "mense" (Adamiete) nie, maar eerder as dierlike (aap-agtige) sub-
> mense. Die houtkoppe val ook onder hierdie klassifikasie omdat hulle
> vóór Adam geskape is. Die naturelle is dus deel van die pre-adamiese
> skepping. Daarom is hulle relatief dom (gemiddelde IK van 75),
> primitief en barbaars nes diere. Adam & Eva was van een enkele ras,
> nl blosende en bleekwordende Blankes. Alleen Adam (en sy suiwer
> nageslag) is na die Beeld & Gelykenis van God geskape. Alleen Adam se
> geslag staan bekend as die Erfsondaars. Alleen Adam se geslag (die
> Blankes) kwalifiseer vir genade, vergifnis en Redding. Die Bybel is
> alleen bedoel vir (van toepassing op) Adam se geslag.
>
> Groete
>
> ....

Ek's bly jy vind dit ook geloofbaar en logies, Jim.
Geloof is vir my makliker en meer verstaanbaar
wanneer ek ondersoek en maniere vind wat
antwoorde op moeilike vrae kan wees.

En, wetende dat daar 'n tyd was waarin Lucifer
'n Gerub was wat beheer gevoer het oor
menige wesens, en Genesis begin ons
vertel van toe hy reeds satan geword het,
terwyl die boek van Jesaja meer lig werp
op 'n vroeër geskiedenis, wys dat die
Bybel ongelooflik interessant is en in
konteks gelees moet word.

Groetnis
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119682 is 'n antwoord op boodskap #119674] Di, 11 Mei 2010 16:35 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Bellende Belhamel is tans af-lyn  Bellende Belhamel
Boodskappe: 30
Geregistreer: Februarie 2010
Karma: 0
Volle Lid
> Ek hoop jy verstaan die Bybel vandag beter.

Een levende God heeft geen boek nodig.
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #119683 is 'n antwoord op boodskap #119682] Di, 11 Mei 2010 19:25 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Daun Johnson is tans af-lyn  Daun Johnson
Boodskappe: 1155
Geregistreer: Januarie 2009
Karma: 0
Senior Lid
On Tue, 11 May 2010 18:35:24 +0200, "Bellende Belhamel"
wrote:

>
>> Ek hoop jy verstaan die Bybel vandag beter.
>
> Een levende God heeft geen boek nodig.
>

Natuurlik is jy reg. Maar wat verstaan jy nie?
Al die ander mense hier besef dat die Boek
vir mense geskryf is.
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #130649 is 'n antwoord op boodskap #119674] Vr, 03 April 2020 19:26 Na vorige boodskapna volgende boodskap
vanniekerk.jp is tans af-lyn  vanniekerk.jp
Boodskappe: 1
Geregistreer: April 2020
Karma: 0
Junior Lid
Hou op om God se woord so te verdraai.
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #130800 is 'n antwoord op boodskap #119674] Vr, 10 April 2020 07:02 Na vorige boodskapna volgende boodskap
almazwart3 is tans af-lyn  almazwart3
Boodskappe: 1
Geregistreer: April 2020
Karma: 0
Junior Lid
Adam beteken nie "om te kan bloos nie"! Adam beteken mens...of bloed! Kry jou feite reg!
Re: Vir wie die Bybel geskryf is [boodskap #133187 is 'n antwoord op boodskap #119679] Ma, 24 Augustus 2020 10:08 Na vorige boodskap
Ansie Mcgeary is tans af-lyn  Ansie Mcgeary
Boodskappe: 1
Geregistreer: Augustus 2020
Karma: 0
Junior Lid
On Monday, 10 May 2010 at 02:20:30 UTC+2, Jim A wrote:
> Dave
> Interessant. Ek stem eintlik saam met jou. Ek vind geen fout met jou
> analise van Genesis en die eerste Vloed voor Genesis 1:2 nie. Die
> aarde is dus miljoene jare oud en daar was reeds ‘n skepping voor die
> eerste Vloed. Daar was ook pre-adamiese homonide (antropoïede - Miss
> Pless, ens...) maar ek beskou hierdie antropoïede nie as
> “mense” (Adamiete) nie, maar eerder as dierlike (aap-agtige) sub-
> mense. Die houtkoppe val ook onder hierdie klassifikasie omdat hulle
> vóór Adam geskape is. Die naturelle is dus deel van die pre-adamiese
> skepping. Daarom is hulle relatief dom (gemiddelde IK van 75),
> primitief en barbaars – nes diere. Adam & Eva was van een enkele ras,
> nl blosende en bleekwordende Blankes. Alleen Adam (en sy suiwer
> nageslag) is na die Beeld & Gelykenis van God geskape. Alleen Adam se
> geslag staan bekend as die Erfsondaars. Alleen Adam se geslag (die
> Blankes) kwalifiseer vir genade, vergifnis en Redding. Die Bybel is
> alleen bedoel vir (van toepassing op) Adam se geslag.
> Groete
> ....

Wat se die Woord...HANDELINGE 17:26 AFR53
26En Hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak om oor die hele aarde te woon, terwyl Hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het,....bokke simboliseer die ongeredde mens en skape die geredde mens in Jesus Christus. Wat is die ouderdom van die aarde? Hoe oud is die aarde?"

Antwoord: Gegewe die feite in die Bybel was Adam geskape op die sesde dag van ons planeet se ontstaan en daarom kan ons ‘n Bybels gebaseerde ouderdom vir die aarde bepaal deur na chronologiese detail van mensdom te kyk. Met hierdie word daar aanvaar dat die Genesis se rekenskap akkuraat is en dat ses dae wel 24 uur dae beteken. Ons neem ook aan dat daar geen gapings in die chronologiese vervatting van Genesis bestaan nie.

Die stamboom wat in Genesis hoofstukke 5 en 11 gelys word verskaf die ouderdomme van Adam en sy nageslagte tot by Abraham. Deur te bepaal waar Abraham in die geskiedenis pas en deur die ouderdomme in Genesis 5 en 11 bymekaar te tel kan ons dus sien dat die aarde dus ongeveer 6000 jaar oud is. Plus minus 'n paar honderd jaar.

Maar wat dan van die biljoen jare wat meeste wetenskaplikes van vandag leer in meeste van ons onderig institute? Hierdie aantal jare (biljoene) word hoofsaaklik bepaal deur twee daterings metodes naamlik radiometriese datering en geologiese tydskale. Wetenskaplikes wat ‘n jong aarde leer (6000 jaar) vertel ons dat radiometriese datering foutief is omrede dit gebaseer word op foutiewelike aannames, hulle sê ook dat geologiese datering foutief is deurdat die “ou-aarde” wetenskaplikes kringloop redenering toepas. Hulle ontmasker “ou-aarde” stories soos byvoorbeeld dat dit baie lang periodes neem vir laagvorming, fosielvorming en die formasie van diamante, kole. olie, stalaktiete ... ens om te ontwikkel. Die jong-aarde benadering verskaf positiewe bewyse vir ‘n jong aarde, maar die selfde tyd word die ou-aarde bewyse gereeld ontmasker. Die jong-aarde wetenskaplikes erken dat hulle in die minderheid is maar stel dat hulle nommers by die dag groei soos daar weer gekyk word na al die ou-aarde bewyse.

Maar ons moet aanvaar dat op hierdie stadium dat daar geen onbewuste bewyse bestaan wat ons die aarde se ouderdom kan voorsien nie. Of dit nou 6000 jaar is of ‘n paar miljoen jaar rus elk se standpunt op sekere aannames en geloof. Die wat aan biljoen jare vasklou vertrou op hul radiometriese datering en glo dat niks in die geskiedenis van die aarde die radio-isotope kon beïnvloed het nie. Die wat glo in 6000 jaar vertrou op die Bybel as die waarheid en sê dat Noag se vloed faktore beïnvloed wat dus net lyk of die wêreld ouer is. ‘n Voorbeeld is Adam en Eva op die dag van hulle skepping, ‘n dokter sou mos hulle op plus minus 20 jaar oud geskat het en die ‘n paar minute nie. Maak nie saak watter stand punt ingeneem word nie, dit is die beste om op God se Woord te vertrou eerder as ateïste wat evolusie verkondig en verwerp dat daar ‘n Skepper is.
Vorige onderwerp: Praat ek mense engele tale
Volgende onderwerp: Geloofsverskille in die huwelik
Gaan na forum:
  

[ XML-voer ] [ RSS ]

Tyd nou: Di Apr 23 00:51:13 MGT 2024