Radiospeler Radiospeler
 
Supertaal
Kom praat saam!

Tuis » Lekker » Sport & ontspanning » Tennisterme (Eng.-Afr. Woordelys)
Tennisterme [boodskap #124701] Sa, 26 Januarie 2019 11:19
Inligting  is tans af-lyn  Inligting
Boodskappe: 4588
Geregistreer: November 2018
Karma: 1
Senior Lid
Tennisbal, -raket en -skoene.
Tennisbal, -raket en -skoene.
Terme vir tennisspelers. Laat weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.

A

Advantage — Voordeel.
Advantage all — Voordeel elk.
Advantage-game — Voordeelpot.
Advantage in — Voordeel in.
Advantage out — Voordeel uit.
Advantage server — Voordeel-afslaner.
Advantage striker — Voordeel-ontvanger.
All (thirty all) — Elk (dertig elk).
American service — Amerikaanse afslaan.
American singles — Amerikaanse enkelspel.
Appeal — Appelleer, Hom beroep op.
Asphalt court — Asfaltbaan.
Away — Uit.

B

Back court — Agterbaan.
Back court game — Agterbaanspel.
Back court player — Agterbaanspeler.
Back-ground — Agtergrond.
Back-hand — Handrug.
Backhand drive — Handrughou.
Backhand grip — Handrugvat.
Backhand player — Handrugspeler.
Backhand smash — Handrugmokerhou.
Backhand stroke — Handrughou.
Backhand volley — Handrugvlughou.
Backspin — Terugkrul.
Ball — Bal.
Ball is in play, the — Die bal word gespeel.
Ball served, the — Die afslaanbal.
Band (net-cord) — Lynband.
Baseline — Agterlyn.
Baseline game — Agterlynspel.
Best of three — Twee uit drie.
Best of five — Drie uit vyf.
Blade (surface) — Blad.
Body weight — Liggaamsgewig.
Bound — Opspring.
Bound (to) — Omsluit, begrens.
To draw a bye — Loslootjie trek.

C

Catgut — Snaar.
Centre — Middel.
Centre line — Middellyn.
Centre strap — Middelband.
Challenge — Uitdaag.
Challenge cup — Uitdaagbeker.
Challenge round — Uitdaagronde.
Challenger — Uitdager.
Champion — Kampioen.
Championship — Kampioenskap.
Change sides — Omruil.
Chop — Kap.
Chop-service — Kap-afslaan.
Chop-stroke — Kaphou.
Claim — Eis, Vorder.
Class — Klas.
Classification — Rangskikking, klassifikasie.
Consecutive faults — Agtereenvolgende foute.
Consecutively — Agtereenvolgens.
Count, to — Tel, die telhou.
Count, the — Telling.
Court — Baan.
Cover — Raketsak, Omslag.
Covered court — Oordekte baan.
Crack player— Baasspeler, uithalerspeler.
Creeper — Skuiwer.
Crosscut — Dwarshakhou.
Cup — Beker.
Cut — Hak.
Cutstroke — Hakhou.

D

Decision — Beslissing.
Deuce — Gelykop.
Double court — Dubbelbaan.
Double fault — Dubbelfout, ’n Dubbel.
Doubles — Dubbelspel.
Draw (to) — Gelyk speel.
Drive — Dryfhou.
Drop — Val.
Downstroke — Afhou.
Deflect a ball — Laat skuins spat.

E

Exhibition match — Vertoonwedstryd.

F

Fault — Uit, Fout.
Final round — Finale ronde.
Fifteen — Vyftien.
Fixture — Bepaalde datum, datumlys.
The match is a fixture — Die wedstryddatum is vas.
Fluke — Gelukslag.
Foot-fault — Voetfout.
Foot-fault rule — Voetfoutreël.
Forearm drive — Voorarm-dryfhou.
Forehand — Voorarm.
Forehandgrip — Voorarmvat.
Forehand stroke — Voorarmhou.
Form : he is in form — Hy is op stryk, Op sy stukke.
Frame — (Raket) raam.

G

Gallery — Toeskouers.
Gallery play — Spogspel.
Game — Pot.
Games (five) all — Vyf potte elk.
Game point — Beslissende punt in die pot, wenpunt.
Grand challenge cup — Kampioenbeker, Groot uitdaagbeker.
Grand stand — Groot pawiljoen.
Grass court — Grasbaan.
Gravel court — Gruisbaan.
Grip (n) — Vat.
Grip, to — Vasvat.
Ground stroke — Grondhou.
Gut — Snaar.

H

Halfcourt line — Middellyn.
Half-volley — Skephou.
Handicap — Voorgee-spel.
He is handicapped — Hy word teruggesit.
Handle — Handvatsel.
Hard court — Harde baan.
High volleying — Hoë vlughoue.
Hit — Raak, dit was goed geraak, raakhou.
/ It was a good hit. — Dit was ’n goeie hou.
Hold — Vat.
Hop — Spring.

I

In-player — Afslaner.
Intercept — Onderskep.

K

Kill — Doodslaan.

L

Left-court — Linkerbaan.
Length — Lengte.
Let-off — Ontkoming.
/ You have had a let-off this time. — Jy het dit dié slag maklik ontkom.
Line — Lyn.
Linesman — Lynwagter.
Lob, a — Lughou.
Lob, to — ’n Lughou slaan.
Long advantage — Lang voordeel.
Loser — Verloorder.
Love — Stroop, nul.
Love game — Strooppot, nulpot.
Love set — Stroopstel, nulstel.
Low vollcying — Lae vlughoue.

M

Marker — Merker.
Match — Wedstryd.
Match point — Beslissende punt in die wedstryd, wenpunt.
Miss — Misslaan.
It was a miss — Dit was mis.
Mixed doubles — Gemengde dubbelspel.

N

Net — Net.
Net-pole — Netpaal.
Net-ball — Netbal.

O

Odd; The odd set — Die ekstra stel.
Odds (To give the sixth odds. He receives odds. — Een sesde voorgee. Hulle gee hom voor.
Opponent — Opponent, teenstander.
Out — Uit.
Out-player — Terugslaner.
Over — Klaar.
Overhand service — Bo-oor afslaan.
Owe fifteen — Min vyftien.

P

Pair — Paar.
Partner — Maat.
Place, a — Plaashou.
Place, to — Plaas.
/ It was good placing. — Die bal is goed geplaas.
Placing — Plasing.
Play — Spel.
/ To play at the net. — By die net speel.
Play! — Speel!
Player — Speler.
Poach — Steel, skaai.
Poacher — Steler, skaaier.
Point — Punt.
Pole — Paal.
Position — Posisie.
Post — Paal.
Press — Raketpers, pers.

R

Rabbit — Makou.
Racket — Raket.
Rally, a — Sarsie, verwisseling van houe.
Rally, to — Sarsie maak, Houe verwissel.
Ranking — Rangskikking.
Ready! — Klaar!
Receive — Ontvang.
Receive thirty — Plus dertig.
Receiver — Ontvanger.
Regulation net — Standaardnet.
Return — Terugspeel.
/ To return the service — Die afslaanbal terugspeel.
Right — Reg.
Right court — Regterbaan.
Romp — Rondspring.
Rough — Grof, Grofkant.
Round — Roude.
Runner up — Tweede.

S

Score, to — Tel, Die telhou.
Score, a — Telling.
/ What is the score? — Wat is die telling (punte)? Hoe slaan die spel? Hoe tel dit nou?
/ The score of the server is called first — Die punte van die afslaner word eerste uitgeroep.
/ Will you score? — Sal jy tel?
/ Has anybody scored (kept the score)? — Het iemand getel?
/ Has anybody scored (scored any points) — Het iemand punte gemaak?
Scorer — Teller.
Scratch, Start at scratch — By nul begin.
Screw — Krul.
Semi-final — Halfeind.
Serve — Afslaan.
Server — Afslaner.
Service — Afslaan.
/ To return the service — (Sien bo).
/ The service has been delivered — Die bal is afgeslaan.
/ The service may not be volleyed — Die afslaanbal mag nie in die vlug geslaan word nie.
Service court — Afslaanbaan.
Service line — Afslaanlyn.
Serving side — Afslaankant.
Service-sideline — Afslaan-sylyn.
Set — Stel.
Set-all — (Een) stel elk.
Set-point — Beslissende punt in die stel.
Shoot — Skiet.
Short advantage — Kort voordeel.
Short ball — Kort bal.
Side — Kant.
Side line — Sylyn.
Single court — Enkelbaan.
Singles — Enkelspel.
Skim — Skram.
Smash — Moker, Mokerhou.
Smooth — Glad.
Soft — Sag.
Sorry — Janwner.
Spin — Draai.
Strike — Slaan.
Striker — Slaner.
Striker-out — Terugslaner.
String — Snaar.
Stringing — Snaarwerk.
Stroke — Hou, Slag.
Swipe — Veeg, Veeghou.

T

Take the ball — Speel die bal.
Take the service — Die afslaanbal terugslaan.
Tape — Band.
Team — Span.
Telling : A telling stroke — ’n Hou wat tel.
Tennis — Tennis.
Tennis club — Tennisklub.
Tennis party — Tennisparty.
Tennis tournanient — Tennistoernooi.
Threehanded game — Driespel.
Tie — Gelykspel.
Toss — Loot.
/ Toss for sides — Vir kaute loot.
/ To win the toss — Die loot wen.
/ The winner of the toss — Lootwenner.
Tournament — Toernooi.
Turn — Beurt.
/ He serves out of his turn — Dit is nie sy afslaanbeurt nie.
Twist — Draai.

U

Umpire — Skeidsregter.
Underhand service — Onderlangs afslaan, Onderdeur afslaan.

V

Vantage — Voordeel.
Volley — In die vlug slaan, Vlughou.
/ To take the ball either at the volley or on the bound — Die bal in die vlug of na die opspring slaan.

W

Walk over — Maklike wen, Fluit-fluit wen, ’n maklike oorwinning (Ook : Wedstryd opgee).
Win — Wen.
/ To win a stroke — 'n Punt wen.
Winning stroke — Wenhou.

Geniet jou tennis!
Vorige onderwerp: Sokkerterme
Volgende onderwerp: Swem en Waterpolo-terme
Gaan na forum:
  

[ XML-voer ] [ RSS ]

Tyd nou: Ma Mei 20 11:47:31 MGT 2024