Radiospeler Radiospeler
 
Supertaal
Kom praat saam!

Tuis » Ernstig » Rekenaars & selfone » Rekenaarterme (Eng.-Afr. Woordelys)
Rekenaarterme [boodskap #124675] Wo, 23 Januarie 2019 20:37
Inligting  is tans af-lyn  Inligting
Boodskappe: 4588
Geregistreer: November 2018
Karma: 1
Senior Lid
Die artikel bevat 'n Engels-Afrikaanse lys van rekenaar- en Internetterme. Indien 'n woord meer as een vertaling het, sal die eerste vertaling die aanbevole vertaling wees. Minder algemene vertalings word laaste gelys.

Laat weet asseblief as u addisionele terme het wat ons kan bysit, of as enige van die bestaande inskrywings verbeter kan word.
Ou rekenaars in 'n museum.
Ou rekenaars in 'n museum.
#

3D accelleration — 3D-versnelling

A

abort — stop, staak
accelerator key — versnelsleutel
access — toegang
access port — toegangspoort
accessory — hulpprogram (sien "utility program".)
accuracy — akkuraatheid
activate — aktiveer
active drive — aktiewe aandrywer, aktiewe skyf
active icon — aktiewe ikoon
active learning — aktiewe leer
active window — aktiewe venster
active — aktief
adaptative learning algorithm — aanpassende leeralgoritme
adaptor — passtuk
add — byvoeg, bywerk
add-on, addon [b.nw.] — byvoeg
add-on, addon [s.nw.] — byvoegsel
addressbook — adresboek
A-drive — A-aandrywer
administrator — administrateur
ALGOL (algorithmically oriented langauge) — ALGOL (algoritmies georiënteerde taal)
algorithm — algoritme
align — belyn
alignment — belyning
alphabet — alfabet
ambiguity — meerduidigheid
ambiguous — meerduidig
ampersand ("&") — ampersand ("&") (drukkersterm)
analyse — analiseer, ontleed
analyser — analiseerder, ontleder
analysis — analise, ontleding
angle brackets — punthakies (< en >)
annotate — annoteer
annotation — annotasie, annotering
ANSI (American National Standards Institute) — ANSI (Amerikaanse Nasionale Instituut van Standa
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag)
anti-virus software — antivirusprogram
append — toevoeg, byvoeg, bywerk
applet — miniprogram
app(s). — toep(s).
application — toepassing (afkorting: "toep"), nutsprogram, program, applikasie (anglisisme)
application programming interface (API) — toepassing(s)programmeerkoppelvlak (TPK)
applied — toegepas(te)
apply — toepas
architecture — argitektuur
archive [s.nw.] — argief
archive [ww.] — argiveer
archived — geargiveer(de)
arrange — rangskik
array — skikking
artificial intelligence (AI) — kunsmatige intelligensie (KI)
artificial language — kunsmatige taal
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) — ASCII (Amerikaanse Standaardkode for Inligtingsoordrag)
associative array — assosiasieskikking
assembler — saamsteller, saamstelprogram
at ("@") — by ("@"); aapstert (minder formeel, word afgeraai).
attach — aanheg
attachment — aanhegsel, aanhangsel
attribute [s.nw.] — eienskap
audio book — oudioboek, luisterboek
authentication — identiteitstawing, identifisering, egtheidstoetsing
autoLayout — outoUitleg
automatic speech recognition (ASR) — outomatiese spraakherkenning (OSH)

B

back — terug
backslash (\) — tru-streep, tru-solidus (sien ook "slash".)
backspace key — trusleutel, trugsleutel
backup [s.nw.] — rugsteun, rugsteunkopie
backup [ww.] — rugsteun
bad — swak, (bad filename) swak lêernaam
bandwidth — bandwydte
bar [s.nw.] — staaf (soos in rolstaaf [scroll bar]); balk (soos in spasiebalk [space bar])
baseline — basislyn
BASIC (Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code) — BASIC
batch — bondel
batch command — bondelopdrag
battery (~ low, ~ empty, ~ charging) — battery (raak pap, is pap, laai)
baud rate — baudtempo
BBS (Bulletin Board system) — BBS (bulletinbordstelsel)
benchmark — werkverrigtingtoets, prestasiestandaard, normtoets
binary — binêr(e)
bit (binary digit) — bis (binêre syfer)
bitmap — bispatroon
blog — webjoernaal, woernaal, weblog, webrubriek, joernaal
bookmark — boekmerk
boot [ww.] — selflaai (-ge-), opwarm, begin, boot
bootsector — selflaaisektor, beginsektor
bounce [ww.] — stop en oorbegin, bons
box [s.nw.] — blokkie; raampie, raam
braces ({}) — krulhakies
bracket [s.nw.] — hakie
browse — blaai, snuffel, rondblaai, deurblaai, rondkyk
browser — webbladleser, webleser, webblaaier, blaaier, rondblaaier, deurblaaier
brute force hacking — brute krag kraking
bubble jet printer — inkkassetdrukker, borrelstraaldrukker
bug [s.nw.] — programfout, gogga
bullet points — kolpunte
bulletin board — bulletinbord
burn [ww.] — skryf, brand
button — knoppie
byte — greep

C

cache — kas, kasgeheue
caching — kasberging
CAD (computer-aided design) — RGO (rekenaargesteunde ontwerp)
CAE (computer-aided engineering) — RGI (rekenaargesteunde ingenieurswerk)
call up [ww.] — oproep
CAM (computer-aided manufacturing) — RGV (rekenaargesteunde vervaardiging)
cancel — kanselleer, (-ed) gekanselleer
capability — vermoë
capacity — kapasiteit
caps lock — hoofletterslot (voorkeurterm), bokasslot
capture [ww.] — vaslê
capture [s.nw.] — vaslegging
CAQ (computer-aided quality control, CAQC) — RGG, RGGB (rekenaargesteunde gehaltebeheer)
carbon copy — deurslagkopie
carrier signal — drasein
cartridge — inkhouer, houer
case sensitive — kassensitief
categorise — kategoriseer
category — kategorie
CD (compact disk) — CD (kompakte skyf)
CD-ROM — CD (Afr. uitspr.) (Die ROM-deel van die Amerikaanse benaming is nou nie meer waar nie.)
CD-ROM drive — CD-aandrywer (Afr. uitspr.)
central processing unit (CPU) — sentrale verwerkingseenheid (CPU; SVE)
CGI (Common Gateway Interface) — CGI (gemeenskaplike portaalkoppelvlak, gemeenskaplike koppelvlak)
chat group — geselsgroep
chat [s.nw.] — geselsie, praatjie
chat [ww.] — gesels, klets
check [ww.] (a box) — merk ('n blokkie)
check [ww.] — kontroleer
check box — merkblokkie, keuseboks, seleksieboks
chip — tjip
CIM (computer-integrated manufacturing system) — CIM (rekenaargeïntegreerde vervaardigingstelsel)
clear — maak skoon, ontruim
click [ww. & s.nw.] — kliek; klik
client — kliënt
client server — kliënt(e)bediener
clipart — sketskuns, knipkuns
clipboard — knipbord (voorkeurterm)
clock speed — klokspoed
clone [s.nw.,ww.] — kloon
close [ww.] — toemaak, sluit (bv. 'n lêer)
cloud computing — wolkbewerking
COBOL (common business oriented language) — COBOL
code — programkode, bronkode
collapse (a menu) — opvou
colour resolution — kleurresolusie
colour resolution enhancement — verbetering van kleurresolusie
command [s.nw.] — opdrag, bevel
command button — opdragknoppie
command line — opdragreël,bevelreël
compatible — versoenbaar, ...bare
compatibility — versoenbaarheid
completed — voltooid
computer — rekenaar
computer game — rekenaarspeletjie
computer-literate — rekenaarvaardig
configure [ww.] — opstel
configuration ww. — opstelling
connect [ww.] (e.g. a computer) — konnekteer (bv. 'n rekenaar)
connect [ww.] (e.g. two pages) — verbind (bv. twee bladsye)
connection (e.g. in a program) — konneksie (bv in 'n program)
connection (e.g. between two facts) — verband (bv. tussen twee feite)
connection (tel.) — aansluiting (tel.)
consistency — konsekwentheid
console — konsole
content — inhoud
control [s.nw., ww.] — beheer
control panel — beheerpaneel
conversion — omskakeling
cookie — koekie
copy — kopieer
core set — kernstel
CPU (central processing unit) — CPU; SVE (sentrale verwerkingseenheid)
CPU burst — SVE-sarsie
crash — (v) vasloop
create — skep
credits — erkennings
Cascading Style Sheets (CSS) — trapsgewysestylblad-notasie (CSS), trapsgewyse stylvelle (CSS)
cursor — loper (die pyltjie wat met die muis beweeg word, is die wyser.)
custom — doelgemaakte, aangepaste
customise — pasmaak
customised — pasgemaak; doelgemaak
cut [ww.] — knip (voorkeurterm), uitknip
cut and paste — knip en plak; hak en plak
cybercafe — netkafee, kuberkafee
cyber merchant — e-handelaar, nethandelaar
cyber shop — netwinkel, e-winkel, E-winkel
cybershopping — net(in)kopie(s), kuberinkopie(s)
cyberspace — netruimte; kuberruimte

D

data — data
database — databasis
data capture — datavaslegging
data file — datalêer
debug — ontgogga, ontfout
debugging [s.nw.] — ontfouting, ontgogging
default — standaardwaarde, verstekwaarde (by verstek), versuimwaarde
default driver — verstek(aan)drywer
defragment — defragmenteer
defragmentation — defragmentering
delete — skrap
deletion — skrapping
deprecate — afkeur, (-ed) afgekeur
deselect — ontkies
design [s.nw., ww.]: — ontwerp
designed [b.nw.] — ontwerp(te)
desktop PC — tafelrekenaar, tafel-PR
desktop — lessenaar, werkskerm, werksblad (werkarea is grammaties inkorrek, verwys na Germaanse 'Genitiv Kasus'.)
destination directory/folder — doelgids (vgl. "origin diretory"), bestemming
device — toestel
device driver — toestel(aan)drywer
dialler — beller
dialogue box — dialoogblokkie
dial-up connection — belkoppeling, belkonneksie
dial-up link — belkoppeling
digital — digitaal, ...tale
directory — lêergids, gids, vouer
directory tree — lêergidsboom
disabled — versper, afgeskakel, buite werking
disconnect (e.g. a computer) — diskonnekteer (bv. 'n rekenaar), ontkoppel
disk — skyf
disk drive — skyf(aan)drywer
disk space — skyfspasie
diskette — disket
diskette drive — disket(aan)drywer
distribution — distribusie, verspreiding
docklets — doklets (dokkeltjies?)
domain — domein
domain address — domeinadres
DOS command — DOS-opdrag
dot — stippel; dot
dot file — dotlêer
dot matrix printer — stippeldrukker
download [ww.] — aflaai
downloaded [b.nw.] — afgelaai(de)
downloading [s.nw.] — aflaai
draft — konsep, konsepkopie, kandidaat
drag [ww.] — sleep
drag and drop [ww.] — sleep en los
drag and drop process — sleep-en-los-proses
drive [s.nw.] — skyftoestel, aandrywer
drive [ww.] — aandryf
driver [s.nw.] — aandrywer
drop down [b.nw.] — aftrekdrop down combination box — aftrekkombinasieblokkie
drop down list [b.nw.] — aftreklys
drop down list box — aftuimellys-hokkie
drop down menu — aftuimelkieslys
DSL (Digital Subscriber Line) — DSL (Digitale Subskripsielyn)
DoS (denial of service) DoS — (diensontsegging)

E

edit — redigeer, wysig
editor — redigeerder
electronic commerce — elektroniese handel (E-handel, e-handel)
electronic highway — elektroniese snelweg (E-snelweg, e-snelweg)
electronic mail — elektroniese pos
e-mail — E-pos (Let op die koppelteken, 'n Epos is 'n verhalende gedig), e-pos (In Afr. gebruik mens 'n hoofletter vir lettersamestellings. Vergelyk A-raam-huis, B-mol, D-dag, F-sleutel, G5-kanon, H-vormig, K-faktor, S-draai, T-hemp, U-draai, X-bene, X-as, Y-as en CD-speler.)
embedded — ingebondel
emoticon (< emotion + icon) — emotikon (< emotief + ikon)
enable — in staat stel, aktiveer
enabled — geaktiveer
engine — enjin
end user — eindgebruiker
entry level [a.] — intreevlak; vir beginners
entry-level PC — beginners-PR, beginnersrekenaar
error — fout
execute — uitvoer
executable — uitvoerbare lêer
expand (a menu) — oopmaak, uitbrei
expandable — uitbreibaar
export — uitvoer (laai uit), oorskakel (lêer wat se formaat van een na 'n ander tipe oorgeskakel word, soos in "Export to .CSV").
extract — uithaal, uitpak

F

failed — gefaal
FAQ (frequently asked question) — AV (algemene vrae); AVV (algemeen voorkomende vraag)
FIFO (first in, first out) — eerste in, eerste uit
file — lêer
file manager, file browser — lêerblaaier
file path — lêeradres, lêerpad
find — vind
fire wall — brandmuur
fixed (fixed font) — vaste lettertipe
flame [ww.] — afskiet
floppy — sagteskyf
folder — vouer, gids (Folder = vouer, directory=gids)
follow — volg (sien ontvolg)
font — lettertipe, font
format — [s.nw.] formaat, [ww.] formateer
FORTRAN — FORTRAN
forum — forum
forward — vorentoe
free software — vrye sagteware (definitief nie "gratis sagteware" nie - sien gnu.org)
free ware — vrye/gratis program(me), vrye/gratis programmatuur (meestal eerder vry as regtig gratis)
frequently asked question (FAQ) — veel voorkomende vraag (VVV), neulvraag (NV)
FTP (File Transfer Protocol) — FTP (lêeroordragprotokol)
fullscreen — volskerm
FYI — vir kennsisname, ter kennis van, vir u inligting

G

gadgets — goeterjasies
gateway — portaal, deurgang
geometry — geometrie
graphic file — grafikalêer

H

hands-on approach — selfwerk-benadering
hard drive — hardeskyf; hardeskyfaandrywer
hardware — apparatuur (teenoor programmatuur wat "software" is; "hardeware" is boute, moere spykers, nes.; "sagteware" is handdoeke, waslappe, lakens, ens.)
help — hulp
helpdesk — hulptoonbank
hibernate — hiberneer, skyndood
highlight — verlig, verhelder, glim
home page — tuisblad
hostname — bedienernaam
hot key — snelsleutel
hotspot — kuberkol, responskol, warmkol
hyperlink — hiperskakel, skakel
hypertext — hiperteks

I

icon — ikoon, afbeelding
inbox — invakkie, inmandjie
inconsistent — inkonsekwent(e)
index — indeks, indekseer, inhoudsopgawe
indicator — aanduier
information — inligting, informasie
information highway — Informasiesnelweg, Infosnelweg, I-snelweg
input — invoer, toevoer
interface — koppelvlak
integrated — geïntegreer
Intel chip — Intel-tjip
interactive — interaktief
Internet — Internet (Let op dat dit 'n eienaam is)
Internet connection — Internetaansluiting
Internet shop — Internetwinkel
intranet — intranet, binnenet
invalid — ongeldig(e)
IP-number — IP-nommer, IP-adres
ISP (Internet service provider) — ISP (Internetdiensverskaffer)
Information highway — Informasiesnelweg, Infosnelweg, -snelweg
It is not a bug it is feature! — Moenie kla nie, dis 'n kenmerk!, Dit is nie 'n gogga nie, dit is 'n glanspunt!, Dis nie 'n vlooi nie, dis 'n voordeel!

J

journalling — (filesystem) joernalende
joystick, joy stick — stuurstok
junk — gemors
junk mail — gemorspos

K

keybinding — sleutelkortpad
keyboard — sleutelbord
kernel — kern

L

LAN (local area network) — LAN (plaaslike netwerk)
lap-top (computer) — skootrekenaar
laserprinter — laserdrukker
launcher — lanseerder
like - laaik, hou van, opduimpie
list box — lyshokkie
local area network — lokalearea-netwerk
login — meld aan
logout — meld af
lock — (n) grendel, (v) vergrendel
lockup — vergrendeling
link — skakel
library — biblioteek (waarskynlik in Hollands gebruik)
location — ligging

M

mailing list — poslys
mainframe — hoofraam
man page — handleidingsbladsy
match — trefslag
Mb — Mb (Afr. uitspr.)
Megabyte (Mb) — megagreep (Mb; Afr. uitspr.)
memory — geheue
memorystick — geheuestokkie, dataduim
menu — kieslys, menu
merge — saamsmelt, saamvoeg, versmelt
metadata — metadata
minicomputer — minirekenaar, miniraam
miscellaneous — verskeidenheid
mode — modus
module — module
monochrome — monochroom
mount — aanheg, monteer
mount point — hegpunt
multimedia — multimedia
multitasking [a.] — multitaak
multitasking [n.] — multitaakverwerking

N

net PC — net(werk)-PR
netiquette (< Internet + etiquette) — netiket (< Internet + etiket)
netmask — Net-masker
network — netwerk
network computer — netwerkrekenaar
newsgroup — diskussiegroep, (vgl. chatgroup)
next — volgende
nickel-cadmium battery — nikkelkadmiumbattery
notebook computer — notaboekrekenaar
notification — kennisgewing
Num Lock (numeric lock) — Numslot, numeriese slot

O

occured — voorgekom
offline — aflyn, van lyn af, (~mode) aflynmodus
open source — oopbronkode
open source software — oopbronsagteware
option — opsie, keuse
order form — bestelvorm
output — afvoer

P

package — pakket
parallel port — parallelpoort, parallelle poort
parse — ontleed, (-er) ontleder
partition — [s.nw.] partisie [ww.] partisioneer
PASCAL — PASCAL
passphrase — wagsinnetjie
password — wagwoord
paste — plak
path — roete, pad
pathbar — roetebalk
pattern — patroon
pause — [s.nw.] pouse, [ww.] laat wag
PC (personal computer) — PR (persoonlike rekenaar); mv. PR's, PR'e
PCI controller (peripheral component interface) — PCI-kaart, (persoonlikerekenaar-koppelvlakkaart; PKK-kaart)
peripherals — randapparatuur
phishing — uitvissingbedrog
pixel — beeldpunt
plaintext — skoonteks, (~password) skoontekswagwoord
plug in, plug-in (hardware) — inprop
plugin (software) — uitbreiding
podcast — podsending (podgooi word afgeraai)
point of presence (PoP) — toegangspunt (TGP); inbelpunt (IBP)
port — poort
PoP (point of presence) — PoP (toegangspunt; inbelpunt)
POP3 (post office protocol) — POP3 (poskantoorprotokol)
pop-up menu — opspringkieslys
post — pos, posstuk
ppm (pages per minute) — bpm (bladsye per minuut)
preferences — voorkeure
pre-installed — vooraf geïnstalleer(de)
pre-release — vooruitgawe
preloaded — vooraf gelaai(de)
preview — voorskou
previous — vorige
print spreed — drukspoed, druktempo
printer — drukker
printer speed — drukspoed
processor — verwerker
programming — programmering
progressbar — vorderingsbalk
prompt — (hint, ww.) wenk, (awaiting input, s.nw) huts, [ww.] aanhuts, melding
proprietary — alleenreg, eiendom(s)
proprietary software — eiendomsagteware, alleenregsagteware
public-domain software — publieke sagteware

Q

Q&A (questions and answers) — V&A (vrae en antwoorde)

R

RAM (random-access memory) — RAM (Afr. uitspr. soos in bokram) (ewetoeganklike geheue)
random-access memory (RAM) — ewetoeganklike geheue (RAM, Afr. uitspr. soos in bokram)
Re: — Re:, Insake:, Onderwerp:
readme.txt — leesmy.txt
read(-ing) — lees
read-only memory (ROM) — leesalleengeheue (ROM, LAG)
redo — herdoen
refresh — vernuwe, vernuwing, verfris, herlaai
release — vrystelling
reload — herlaai
remailer — herverspreider
remote key — afstandsleutel
rename — hernoem, skuif
repository — lêerstoor, kodebank
request for comment — kommentaarversoek
reset — herstel
resize — verander van grootte
resolution — resolusie
restart (computer) — herlaai
retrieve — aflaai (=download)
return screen [s.nw.] — terugkomskerm
revision — hersiening
RFC (request for comment) — KV (kommentaarversoek)
ROM (read-only memory) — ROM (leesalleengeheue)
router — roeteerder
RTFM (read the fine manual) — RTFM (lees jou verdomde handleiding)

S

save — stoor
scan — skandeer, (-ner) skandeerder, (-ning) skandeer tans [toestel]
scan — deursoek, (-ning) deursoek tans [lys, versameling]
screen dump [n.] — skermstorting
screensaver — skermlappie, skermskut
screenshot — skermkiekie, skermskoot, skermkopie
script — skript ('skrip' volgens wikipedia)
scroll [ww.] — rol (bv. rol op, rol af)
scroll bar — rolstaaf
scroll down [ww.] — afrol
scroll up [ww.] — oprol
search [s.nw.] — soektog
search [ww.] — soek
search command — soekopdrag
search engin — soekprogram
search word — soekwoord
section — seksie, afdeling
secure — beveilig, beveiligde
serial port — seriepoort
server — bediener
service provider — diensverskaffer
setting — [s.nw.] instelling [ww.] verstel
share — deel
shareware — deelware, &deelprogrammatuur
sidebar — kantbalk
site — tuiste, werf, ruimte
size — grootte
slash — skuinsstreep, solidus (drukkersterm) (sien ook "backslash")
slideshow — vertoonblad
smiley (= emoticon) — glimlag; gesiggie (= emotikon)
socket — sok
software — programmatuur, sagteware
sound card — klankkaart
source — bronkode
spell(ing)checker — speltoetser
spreadsheet — spreitabel; sigblad, ontledingstaat, rekenblad, rekenstaat
start menu — beginkieslys
status bar — statusbalk
stiffy — stiffie, starskyf
store(-ing) — stoor
submit — dien in
submission — voorlegging, indiening
subscribe — inteken
subscribers — intekenaars
suspend — slaap
swipe — vee, veeg, streel
system tray — stelselvak

T

tab — oortjie
tab (tekselement) — keepkarakter, stootkeep, tabelkeep
tag — etiket
tagcloud — woordewolk
terminal — terminaal
text — Teks
thread — vertakking
thumbnail — miniatuurtekening, duimnael (-skets)
TLA (three letter acronym) — TLA (drieletterakroniem), DLA
toggle — wissel
token — egtheidsbewys
toolbar — nutsbalk
tools — nutsgoed
tool — nutsprogram
topics — onderwerpe, besprekingspunte
trackback — terugsporing

U

underscore — onderstreep
undo — ontdoen
unfollow — ontvolg (sien volg)
unknown — onbekende
uniform resouce locator (URL) — bronadres (BA)
unmount — ontheg
unsubscribe — afteken
update — [ww.] bywerk, opdateer, dateer op, [s.nw.] bywerking, opdatering
upgrade [s.nw.] — opgradering
upgrade [ww.] — opgradeer
upgrading [s.nw.] — opgradering
URL (uniform resouce locator) — BA (bronadres), webadres
Usenet (< users' network) — Usenet
user — gebruiker
user name — gebruikersnaam
utility program — nutsprogram

V

version — weergawe
VGA screen — VGA-skerm (Afr. uitspr.)
video graphics adaptor (VGA) — videografika-aanpasser (VGA)
view [s.nw.]— weergawe, oorsig, aansig
view [ww.] — wys, bekyk
virtual reality — virtuele werklikheid

W

web — web
web design — webontwerp
web design application — webontwerp-toepassing
web page, webpage — webbladsy
web site, website — webtuiste, webruimte, webwerf
wizard — slimmerd, assistent
wordprocessing — woordverwerking
wordprocessor — woordverwerker
worldwide web — wêreldwye web
workflow — werksvloei, werkstroom
WWW (worldwide web) — WWW (wêreldwye web)
WYSIWYG (What You See Is What You Get) — WYSIWYK (Wat jY Sien Is Wat jY Kry).

Z

zoom — zoem
Vorige onderwerp: Afrikaans IRC ?
Volgende onderwerp: Die Web in Afrikaans
Gaan na forum:
  

[ XML-voer ] [ RSS ]

Tyd nou: Vr Jun 21 19:36:15 MGT 2024