Radiospeler Radiospeler
 
Supertaal
Kom praat saam!

Tuis » Algemeen » Koeitjies & kalfies » Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier?
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116254 is 'n antwoord op boodskap #116240] Do, 14 Februarie 2008 21:01 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Jim Again is tans af-lyn  Jim Again
Boodskappe: 246
Geregistreer: Januarie 2007
Karma: 0
Senior Lid
Tor

Nie nét het ek bewys dat die Israeliete blankes is nie...

1) Ek het ook bewys dat die Israeliete Adamiete is.

2) Ek het bewys dat Adam (en sy nageslag - nl die
Adamiete) van een enkele ras (spesie) is.

3) Ek het bewys dat die Adamiete blankes is.

4) Ek het bewys dat daar niks ná Adam geskape is nie.

5) Ek het bewys dat slegs Adam se geslag (ras) God se
"saad" ("gene") is, en dat slegs Adamiete na die Beeld en
gelykenis van God geskape is.


Die volgende logiese afleidings is oa van die bostaande
gemaak :

a) Enige mens(agtige) ras (van die genus Homo) wat NIE
blank is nie, is nie 'n (suiwer) afstammeling van Adam nie.

b) En sulke spesimens [soos beskryf in (a)] kan dus eer-
stens geklassifiseer word as "nie-adamiete".

c) En, omdat daar geen ander (tipes) mense ná Adam ge-
skape is nie, en ook omdat Adam se ras NIE vanself veran-
der [ge(de)evoleer] het nie, - is dit net logies dat hierdie nie-
adamiete vóór Adam ontstaan het (geskape was). Hulle is
dus ook pre-adamiete.

d) Diegene wat beweer dat Adam se ras (spesie) wel van
self "verander" het om 'n ander ras te vorm - verkoop 'n ob-
skure, absurde, onbybelse devolusie.


Israel (dws Adamiete) is 'n heilige en uitverkore ras :

Esra 9: 2 : "Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en
vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die
volke van die lande vermeng het ; en die owerstes en die
leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad."

(ESV) "For they have taken some of their daughters to be
wives for themselves and for their sons, so that the holy
race has mixed itself with the peoples of the lands. And
in this faithlessness the hand of the officials and chief
men has been foremost."

(KJV) "For they have taken of their daughters for themsel-
ves, and for their sons : so that the holy seed have mingled
themselves with the people of those lands : yea, the hand
of the princes and rulers hath been chief in this trespass."

Jer. 2: 21: "Nogtans het Ek jou (Israel) geplant as 'n edele
wingerdstok, as heeltemal egte saad..."

Hierbo is die woorde "geslag", "race" en "seed" almal van die
oorspronklike Hebreeuse woord "zera" (Strong's H2233) af-
komstig, wat letterlik "sperma" of "saad" beteken. Dit dui dus
ongetwyfeld op genetiese afkoms, naamlik RAS. [...Volgens
Strong's en Young's].


Paulus bevestig óók dat die Israeliete van een ras was, en
dat die Verbonde (verlossing), die Wet, en die Erediens al-
leen aan húlle behoort :

Rom. 9: 4-5 : "Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot
kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die
wetgewing en die erediens en die beloftes ; aan wie die va-
ders behoort en uit wie die Christus is na die vlees Hy wat
oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid ! Amen."

(ESV) "They are Israelites, and to them belong the adoption,
the glory, the covenants, the giving of the law, the worship,
and the promises. To them belong the patriarchs, and from
their race, according to the flesh, is the Christ who is God
over all, blessed forever. Amen."

(GNB) "They are God's people ; he made them his children
and revealed his glory to them ; he made his covenants with
them and gave them the Law ; they have the true worship ;
they have received God's promises ; they are descended
from the famous Hebrew ancestors ; and Christ, as a hu-
man being, belongs to their race. May God, who rules over
all, be praised forever ! Amen."


Die verstrooide Israeliete was van een ras :

1Petr. 2: 9 : "Maar julle is 'n uitverkore geslag (ras - G1085),
'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig..."

(ALT) "But you are a chosen race..."

(ASV) "But ye are an elect race..."

(ESV) "But you are a chosen race..."

(GNB) "But you are the chosen race..."

(LITV) "But you are an elect race..."

(YLT) "...and ye are a choice race..."

(TAB) "But you are a chosen race..."

(NWT) "But you are a chosen race..."

Die bostaande woord "race" (geslag) steeds van die Griekse
woord "genos" (G1085) afkomstig, wat spesifiek "ras" beteken.
[Volgens Strong's en ook Young's]... Die bg vertalings bevestig
dit.

Strong's G1085 : Genos ('ghen-os') : kin, generation, kindred,
nation, offspring, stock.

Young's (6) page 387 : Race, Kind, Genos.


1Petr. 2: 9 is 'n aanhaling van die volgende :

Exod. 19: 6 : "En júlle (Israel) sal vir My 'n koninkryk van
priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy
aan die kinders van Israel moet meedeel."

Let Wel : Petrus was 'n Apostel van die 'heidene'. En hier-
die 'heidene' was ook Adamiese heidene (verstrooide Israe-
liete) soos die volgende vers dit duidelik maak :

1Petr. 1: 1 : "Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die
vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kap-
padocië, Asië en Bithínië..."

Hierbo is dit duidelik dat die verstrooide Israel (die heidene
wat van Adam se suiwer geslag afstam, nl die Blankes) 'n
uitverkore RAS is.


Hier is aan wie Openbaring opgedra is :

Openb. 1: 6 "...en ons gemaak het konings en priesters vir
sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot
in alle ewigheid ! Amen. " [Klink dít bekend ?] ...

Openb. 5: 10 : "...en het ons konings en priesters vir onse
God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers."

- Vergelyk asb weer Exod. 19:6 en 1Petr. 2:9 :


Matt. 28: 19 lui as volg :

"Gaan dan heen (en maak dissipels) van al DIE nasies (pànta
tà èthnee ) [volke uit hierdie ras] en doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees ; en leer hulle om
alles te onderhou wat ek julle beveel het."


Wat sekere "diere" (sub-mense) aangaan :

Jona 3: 8 : "...maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê,
en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van
sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande
kleef."


Jim
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116255 is 'n antwoord op boodskap #116238] Vr, 15 Februarie 2008 00:46 Na vorige boodskapna volgende boodskap
bouer is tans af-lyn  bouer
Boodskappe: 4803
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
"Torreke" skryf

 Juda 1:9 sê dat toe Migael in 'n woordestryd
> met die duiwel beland het oor die liggaam van Moses kon hy geen vervloeking
> oor die duiwel uitspreek nie, maar hy het die duiwel wel gewaarsku dat God
> hom sou bestraf.    Maar nadat Jesus na die hemel opgevaar het (Openb 12:5)
> het daar oorlog in die hemel gekom tussen Migael en sy engele aan die een
> kant, en die duiwel en sy engele aan die ander kant. Toe het Migael nie meer
> magteloos teenoor die duiwel gestaan soos wat Juda 1:9 beskryf nie, maar hy
> het die duiwel en sy trawante by die hemel uitgesmyt.  Die annklaer, die
> duiwel, is by die hemel uitgesmyt (Openb 12:10) - wat duidelik herinner aan
> hoe die duiwel Job by God aangekla het.

Torreke, as ek reg onthou, is jy 'n Dopper? Ek weet nie teveel
van hoe die teologie van die Doppers verskil van die Nederduits
Gereformeerdes nie, maar ek het nog altyd aangeneem dat Doppers
ook Protestante is. Is ek reg?
Hoekom ek vra is die volgende: in my jong dae, toe ek baie
intiem met NGK teologie en praktyk te doen gekry het, het ek nooit
die gevoel gekry dat Michael en Lucifer en die snare se storie
teveel 'n rol gespeel het in die NGK teologie nie. In die
Katolieke
en Hoog- Anglikaanse kerk wel tot 'n sekere mate.( En mens het
natuurlik die storie teengekom in jou Engelse klasse, wanneer
jy John Milton se Paradise Lost en Paradise Regained bestudeer
het.) Nou, in die John Milton storie, wat hy uit dele van die
Bybel
gekry het, was die rebel teen God ( wat 'n God wat rebellie teen
hom het!) natuurlik Lucifer ( wat in Latyn liggewend beteken.
Dis daarom dat die Nederlanders 'n vuurhoutjie 'n lucifer noem.)
En die storie in die Bybel is dan dat Lucifer uit die hemel
gedwing
is. Maar is daardie Lucifer nou die Protestante se Duiwel? Ek kry
die indruk dat die Protestantse duiwel 'n baie meer donker en
onheilige figuur is as wat Lucifer in die Paradise Lost storie is.
William Blake het wonderlike illustrasies gemaak van
die Book of Job. (Afdrukke van 'n paar van hulle hang in ons
sitkamer.) Doen jouself 'n guns en soek hulle op die Internet.
Dit is groot kuns. En as jy 'n opsomming kry van wat Blake
oor Job en sy lewe te sê het, dan sal jy sien waarom Blake
Job en sy familie se uiteinde so bewonder het.

Gloudina
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116260 is 'n antwoord op boodskap #116253] Vr, 15 Februarie 2008 11:57 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
"Hessie"
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116261 is 'n antwoord op boodskap #116254] Vr, 15 Februarie 2008 12:05 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
Jy't NIKS nog ooit in jou hele lewe bewys nie!

Al wat jy gedoen het is om, soos hieronder, 'n klomp tekste aan te haal:

1) losgeruk uit die verband waarin dit staan
2) sonder om ag te slaan op wat die eintlike boodskap van die betrokke teks
is.

Gaan staan voor 'n hof en probeer iets voor 'n hof op dié manier bewys, los
woorde of sinne uit hulle verband aangehaal, en sonder om te vra wat die
eintlike bedoeling van die teks is, en kyk hoe word jy uitgelag.

Dis die ou laai van mense soos jy, gryp woorde en tekste uit, sonder om
bogenoemde 2 basiese reëls van enige teksinterpretasie toe pas.

Maar ou Jimmy, jy vermy die twee belangrike vragies van lank gelede:

1) Waar's jou bewys dat Johan Heinz 'n Jood was met die van Heinsovitz?
2) Waar's jou teks wat sê dat fisiese voorkoms by God tel?

Waar's jou teks wat sê dat net wittes in God se oë mense is wat na sy beeld
geskape is? - waar's daardie teks?

"Jim Again..." wrote in message
news:372ca010-6fd8-45b8-a456-cfa8da36070e@s13g2000prd.google groups.com...
Tor

Nie nét het ek bewys dat die Israeliete blankes is nie...

1) Ek het ook bewys dat die Israeliete Adamiete is.

2) Ek het bewys dat Adam (en sy nageslag - nl die
Adamiete) van een enkele ras (spesie) is.

3) Ek het bewys dat die Adamiete blankes is.

4) Ek het bewys dat daar niks ná Adam geskape is nie.

5) Ek het bewys dat slegs Adam se geslag (ras) God se
"saad" ("gene") is, en dat slegs Adamiete na die Beeld en
gelykenis van God geskape is.

Die volgende logiese afleidings is oa van die bostaande
gemaak :

a) Enige mens(agtige) ras (van die genus Homo) wat NIE
blank is nie, is nie 'n (suiwer) afstammeling van Adam nie.

b) En sulke spesimens [soos beskryf in (a)] kan dus eer-
stens geklassifiseer word as "nie-adamiete".

c) En, omdat daar geen ander (tipes) mense ná Adam ge-
skape is nie, en ook omdat Adam se ras NIE vanself veran-
der [ge(de)evoleer] het nie, - is dit net logies dat hierdie nie-
adamiete vóór Adam ontstaan het (geskape was). Hulle is
dus ook pre-adamiete.

d) Diegene wat beweer dat Adam se ras (spesie) wel van
self "verander" het om 'n ander ras te vorm - verkoop 'n ob-
skure, absurde, onbybelse devolusie.

Israel (dws Adamiete) is 'n heilige en uitverkore ras :

Esra 9: 2 : "Want hulle het van húlle dogters vir hulleself en
vir hul seuns geneem, sodat die heilige geslag hom met die
volke van die lande vermeng het ; en die owerstes en die
leiers het in hierdie ontrou eerste die hand gehad."

(ESV) "For they have taken some of their daughters to be
wives for themselves and for their sons, so that the holy
race has mixed itself with the peoples of the lands. And
in this faithlessness the hand of the officials and chief
men has been foremost."

(KJV) "For they have taken of their daughters for themsel-
ves, and for their sons : so that the holy seed have mingled
themselves with the people of those lands : yea, the hand
of the princes and rulers hath been chief in this trespass."

Jer. 2: 21: "Nogtans het Ek jou (Israel) geplant as 'n edele
wingerdstok, as heeltemal egte saad..."

Hierbo is die woorde "geslag", "race" en "seed" almal van die
oorspronklike Hebreeuse woord "zera" (Strong's H2233) af-
komstig, wat letterlik "sperma" of "saad" beteken. Dit dui dus
ongetwyfeld op genetiese afkoms, naamlik RAS. [...Volgens
Strong's en Young's].

Paulus bevestig óók dat die Israeliete van een ras was, en
dat die Verbonde (verlossing), die Wet, en die Erediens al-
leen aan húlle behoort :

Rom. 9: 4-5 : "Hulle is Israeliete aan wie die aanneming tot
kinders behoort en die heerlikheid en die verbonde en die
wetgewing en die erediens en die beloftes ; aan wie die va-
ders behoort en uit wie die Christus is na die vlees Hy wat
oor alles is, God, lofwaardig tot in ewigheid ! Amen."

(ESV) "They are Israelites, and to them belong the adoption,
the glory, the covenants, the giving of the law, the worship,
and the promises. To them belong the patriarchs, and from
their race, according to the flesh, is the Christ who is God
over all, blessed forever. Amen."

(GNB) "They are God's people ; he made them his children
and revealed his glory to them ; he made his covenants with
them and gave them the Law ; they have the true worship ;
they have received God's promises ; they are descended
from the famous Hebrew ancestors ; and Christ, as a hu-
man being, belongs to their race. May God, who rules over
all, be praised forever ! Amen."

Die verstrooide Israeliete was van een ras :

1Petr. 2: 9 : "Maar julle is 'n uitverkore geslag (ras - G1085),
'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom
verkry, om te verkondig die deugde van Hom wat julle uit die
duisternis geroep het tot sy wonderbare lig..."

(ALT) "But you are a chosen race..."

(ASV) "But ye are an elect race..."

(ESV) "But you are a chosen race..."

(GNB) "But you are the chosen race..."

(LITV) "But you are an elect race..."

(YLT) "...and ye are a choice race..."

(TAB) "But you are a chosen race..."

(NWT) "But you are a chosen race..."

Die bostaande woord "race" (geslag) steeds van die Griekse
woord "genos" (G1085) afkomstig, wat spesifiek "ras" beteken.
[Volgens Strong's en ook Young's]... Die bg vertalings bevestig
dit.

Strong's G1085 : Genos ('ghen-os') : kin, generation, kindred,
nation, offspring, stock.

Young's (6) page 387 : Race, Kind, Genos.

1Petr. 2: 9 is 'n aanhaling van die volgende :

Exod. 19: 6 : "En júlle (Israel) sal vir My 'n koninkryk van
priesters en 'n heilige nasie wees. Dit is die woorde wat jy
aan die kinders van Israel moet meedeel."

Let Wel : Petrus was 'n Apostel van die 'heidene'. En hier-
die 'heidene' was ook Adamiese heidene (verstrooide Israe-
liete) soos die volgende vers dit duidelik maak :

1Petr. 1: 1 : "Petrus, 'n apostel van Jesus Christus, aan die
vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galásië, Kap-
padocië, Asië en Bithínië..."

Hierbo is dit duidelik dat die verstrooide Israel (die heidene
wat van Adam se suiwer geslag afstam, nl die Blankes) 'n
uitverkore RAS is.

Hier is aan wie Openbaring opgedra is :

Openb. 1: 6 "...en ons gemaak het konings en priesters vir
sy God en Vader, aan Hom die heerlikheid en die krag tot
in alle ewigheid ! Amen. " [Klink dít bekend ?] ...

Openb. 5: 10 : "...en het ons konings en priesters vir onse
God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers."

- Vergelyk asb weer Exod. 19:6 en 1Petr. 2:9 :

Matt. 28: 19 lui as volg :

"Gaan dan heen (en maak dissipels) van al DIE nasies (pànta
tà èthnee ) [volke uit hierdie ras] en doop hulle in die Naam van
die Vader en die Seun en die Heilige Gees ; en leer hulle om
alles te onderhou wat ek julle beveel het."

Wat sekere "diere" (sub-mense) aangaan :

Jona 3: 8 : "...maar mens en dier moet 'n rougewaad om hê,
en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van
sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat aan sy hande
kleef."

Jim
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116262 is 'n antwoord op boodskap #116253] Vr, 15 Februarie 2008 12:20 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
"Hessie" < wrote

As jy beledig voel oor
hierdie aanklag van my, is jy eens te fyngevoelig om
met grootmense te argumenteer. Word groot.

Om mense te etiketteer, name te noem, en te stereotipeer is natuurlik jou
definisie van volwasse debatvoering
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116263 is 'n antwoord op boodskap #116247] Vr, 15 Februarie 2008 14:48 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
"Jottie" < wrote

Ek dink Hessie het tog reg dat die vraag op 'n mensgemaakte konstruk
baseer is wat slegs deur 'n mens interpreteer kan word. In baie
eenvoudige terme, enigiemand wat die vraag kan lees en verstaan, of
wat geleer kan word om dit te lees en te verstaan, is mens.
Waar trek jy die streep en kan jy hoegenaamd 'n streep trek oor wat 'n
siel het en wat nie? Het klippe, bome en insekte ook 'n siel? Het 'n
griep-virus of ander multi-sel organismes 'n siel en gaan dit ook die
ewige lewe erwe? Daar staan tog niks in die Bybel wat sê dit is nie so
nie en dit is tog alles deel van die skepping? Vir dieselfde prys kan
jy jou Toyota Hilux ook in die vergelyking ingooi want dit is tog deel
van die wyer skepping?

Fyn waarneming!

'n Enkele opmerking: Ek het duidelik die gedagte aan 'n onsterflike siel
afgewys as iets nie uit die Bybel nie, maar uit die voor-Christelike
heidense Griekse filosofie kom. Die vraag of iets/iemand die "ewige lewe
erwe" hang dus nie af van die vraag of die iets/iemand 'n siel het of nie,
maar of God (Christus) and die iets/iemand ewige lewe gee.
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116264 is 'n antwoord op boodskap #116261] Vr, 15 Februarie 2008 15:25 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Jim Again is tans af-lyn  Jim Again
Boodskappe: 246
Geregistreer: Januarie 2007
Karma: 0
Senior Lid
Tor

Bly by die onderwerp.

Jy praat snert en jy weet dit.

Daardie tekste bevat oorgenoeg inligting en motivering.

Al daardie tekste is direk relevant en in konteks. Jy is bloot
net te lafhartig om weer relevant daarop repliek te lewer, daar-
om bied jy steeds (soos altyd) net 'n paar ontwykende, reto-
riese en ogesubstansiëerde stellings as gerieflike verskoning.

Hier volg sommer nog baie meer bewyse. Hier volg daardie
studie oor die naturelle...


DIE PRE-ADAMIETE

Vandag weet ons sonder twyfel dat daar reeds lank voor
Adam 'sub-mense' (pre-historiese homoniede / antropo-
ïede) hier op aarde rondgeloop het. Ons moet net onthou
om hierdie antropoïede Bybels-korrek te klassifiseer. Hulle
was nie net 'n paar duisend (6000) jaar gelede hier op aar-
de nie, maar alreeds 'n paar miljoen jare gelede.


ADAM

In vorige Bybelstudies het ek reeds bewys dat :

1) Adam was van een enkele ras (spesie).

2) Adam was heel laaste geskape. Hy was die kroon van
die skepping.

3) Daar was geen skepsels (ander rasse) na Adam ge-
skape nie. God het net een Adam geskape.

4) Adam (en Eva) se suiwer nageslag het identies voort-
geplant, menende hulle kinders was van dieselfde ras as
Adam en Eva, naamlik een enkele ras.

5) Die suiwer saadlyn van Adam en Eva (nl Israel - soos
opgeteken in Luk. 3: 23-38) was blankes. Hulle kon bloos
en bleek word. Adamiete is blankes.

6) Die Bybel bevestig ook dat Israel van een enlkele ras
was. Hulle beskrywing in die Bybel bevestig ten volle dat
Israel 'n suiwer blanke (Adamiese) volk was.

7) Israel word beskryf as 'n "heilige saad", "egte saad"
en 'n "uitverkore ras".

8) Die Bybel bevestig dat die volk Israel (die Adamiese
ras) nie verlore sal gaan nie, maar steeds sal bestaan
tydens die wederkoms.


Gevolgtrekking :

1) Die naturelle se fisiese beskrywing voldoen nie aan dié
van die Adamiete (Israel) nie. En hulle vermoëns en eien-
skappe voldoen ook nie daaraan nie.

2) Die naturelle het nie uit Adam se ras "ontstaan" (gede-
voleer) nie.

3) Die naturelle is dus nie Adamiete nie.

4) Siende dat ons weet dat die naturelle NIE ná Adam ge-
skape is nie ; weet ons dat hulle voor Adam geskape was.
Die naturelle was dus tydens die diereryk-skeppingstydperk
geskape. Hulle is dus pre-adamiete, of nie-adamiese mense.


MET WIE HET KAIN GEMENG ?

Nadat Kain vir Abel doodslaan, het God vir Kain vervloek.
Daarna, volgens die Bybel, is daar slegs drie Adamiete op
aarde, nl Adam, Eva en Kain.

Kain het toe ook die volgende aan God gesê : "...'n swerwer
en 'n vlugteling sal ek op aarde wees, en elkeen wat my kry,
sal my doodslaan."

En verder staan daar aangaande Kain : "En Kain het sy vrou
beken, en sy het swanger geword..."  en ... "...Daarna bou hy
'n stad..."

Nou is die vraag : Vir wie vlug hy ? ; Wie sal hom doodslaan ?
Waar kry hy 'n vrou en hoe lyk sy ? ; Met wie se hulp bou hy
dan 'n stad ? - Want Adam, Eva en Kain het sekerlik nie al-
leen 'n hele stad gebou nie. [Genesis 2].

Hierdie "mense" was volgens die Bybel nie uit Adam en Eva
nie. Want eers ná al hierdie gebeurtenisse was Set gebore.
En ook eers ná Set het Adam en Eva weer ander seuns en
dogters gehad [Gen. 5: 4].


"DIERE" WAT MET ADAMIETE KÁN KRUIS

Lev. 18: 23 : "En jy mag met géén dier vleeslike gemeen-
skap hê om jou daardeur te verontreinig nie. 'n Vrou mag
ook nie voor 'n dier gaan staan om daarmee te doen te hê
nie. Dit is 'n gruwelike vermenging."

Lev. 20: 16 : "En as 'n vrou naby enige dier kom om daar-
mee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan.
Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op
hulle."

Jer. 31: 27 : "Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek
die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad
van mense en van diere."

Ons weet dat geen stomme, viervoetige dier se gene met
Adamiete (mense) se gene kan versmelt nie.


"DIERE" MET MENSLIKE EIENSKAPPE

Op 'n hele paar plekke in die Bybel kom daar 'n paar dui-
delike tekste voor wat mooi beskrywings gee van 'diere'
met Menslike eienskappe. In die Engelse vertalings word
daar in hierdie konteks ook oa gepraat van "beast of the
field", wanneer daar na pre-adamiete verwys word.

Hier volg 'n paar...

Exod. 19: 13 : "Geen hand mag hom aanraak nie ; maar
hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet
word ; of dit 'n dier of 'n mens is - hy mag nie lewe nie."

Amplfd Bible : "No hand shall touch it (or the offender),
but he shall surely be stoned or shot (with arrows) ; ...
whether beast or man, he shall not live."

Hierbo word verwys na 'diere' wat die berg Sinai met hulle
'hande' aanraak. Soos vandag, het daar vir seker allerhande
kleiner diersoorte op die berg Sinai gewoon. Dit sou absurd
wees om te glo dat die Israeliete moes heengaan en al die
spesies diere (...bv. Hase) wat op die berg Sinai woon, sou
moes gaan soek en uitroei. Buitendien het hase en dassies
nie hande nie. Die Israeliete sou baie lank geneem het om
ál die spesies diere uit te roei wat die Berg Sinai as hulle
habitat gehad (aangeraak) het.


Jer. 27: 6 : "En nou het Ek al hierdie lande gegee in die
hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, my die-
naar ; ja, selfs die wilde diere van die veld het Ek aan
hom gegee om hom te dien."

Amplfd Bible : "And now I have given all these lands into
the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, My servant
and instrument, and the beasts of the field also I have gi-
ven him to serve him."

Hierbo word verwys na 'wilde diere' wat koning Nebukad-
nesar dien. Ons weet dat dit nie moontlik is vir enige vier-
voetige wilde diere om 'n koning te kan dien nie.


Jona 3: 8 : "Maar mens en dier moet 'n rougewaad om
hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet
hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat
aan sy hande kleef."

Amplfd Bible : "But let man and beast be covered with
sackcloth and let them cry mightily to God. Yes, let e-
very one turn from his evil way and from the violence
that is in his hands."

Wel, ons het nog nooit gehoor van 'n perd of bees met
hande ; of 'n gorilla wat 'gewade of sakke dra' ; of waar
stomme diere enigsins "na God kan roep", of godsdiens
kan beöefen, of met God kan kommunikeer nie.


Sag. 8: 10 : "Want voor hierdie dae het die mense geen
loon getrek nie, ook vir die diere was daar geen loon nie..."

Amplfd Bible : "For before those days there was no hire
for man nor any hire for beast..."

NWT : "For before those days there were no wages for
mankind made to exist ; and as for the wages of (do-
mestic) animals, there was no such thing..."

Ons weet dat geen stomme, viervoetige diere ooit 'n loon
kon ontvang het nie, maar nie-adamiese mense kon wel.


VERDERE EIENSKAPPE

Hy word oa die wilde dier van die aarde genoem en word
onderskei van vee en viervoetige diere van die aarde.

Gevolglik is dit 'n dier met twee bene. Hy eet gesaaides,
olywe en druiwe - dus kos wat die mens eet. God straf
ook hierdie dier (saam met die mense) met swere wat
in blare uitbreek (die sesde plaag in Egipte).

'n Mens kan met hierdie dier geslagsgemeenskap hê en
daar kan 'n bastergeslag daaruit voortkom.

Hierdie dier het hande en voete en woon ook in stede.

Hulle dien die mens (Adamiete) en ontvang ook loon vir
hulle arbeid. Hierdie wilde diere maak van 'n land 'n wil-
dernis en kan 'n mens verhinder om daar deur te gaan.
Hierdie dier dra klere van materiaal en hy kan met God
kommunikeer en berou oor sy wandade hê.

Verder kan hierdie diere alles belaster waarvan hulle niks
weet nie ; hulle kan dus met mense (Adamiete) kommu-
nikeer. Hierdie wilde diere van die aarde was heel waar-
skynlik ook saam met die ander diere en vee in Noag se
Ark, en het dus so behoue gebly.

Die vraag ontstaan natuurlik of hierdie diere of wesens
vandag nog uitgeken kan word ?


'n Dwase nasie (wat soms nie as 'n volk gereken
word nie) waarmee God die volk sal terg as hulle
afvallig sou raak :

Deut. 32: 21 : "Hulle het my ywer gewek deur wat nie-
God is, My geterg deur hulle nietige afgode. Ék sal dan
hulle ywer wek deur die wat 'n nie-volk is, deur 'n dwa-
se nasie sal Ek hulle terg."


Job reken vir Bildad-hulle as vee :

Job 18: 3 : "Waarom word ons as vee gereken, is ons
dom in julle oë ?"


Hulle wat alles op 'n natuurlike wyse verstaan -
soos redelose diere, en ook so leef :

Jud. 1: 10 : "Maar hierdie mense belaster alles wat
hulle nie ken nie ; en alles wat hulle, soos die rede-
lose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur
gaan hulle te gronde."


Ooreenstemmende eetgewoontes :

Exod. 23: 11 : "...maar in die sewende moet jy dit on-
gebruik en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk
kan eet ; en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die
veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou
olyfbome."


Kollektiewe straf :

Gen. 9: 5 : "And surely your blood of your lives will I
require ; at the hand of every beast will I require it,
and at the hand of man ; at the hand of every man's
brother will I require the life of man." (KJV).

Let Wel : Hierdie "beast" [khahee - H2416] het hande
soos 'n mens.

Levitikus 20: 15-16 - Die doodstraf word opgelê waar 'n
man / vrou vleeslike gemeenskap gehad het met die dier,
want hulle bloedskuld rus op hulle.


DUIDELIKE KENMERKE

Job het hierdie laer klas "mense" blykbaar baie goed ge-
ken, want in drie Hoofstukke beskryf hy hulle baie deeglik
aan ons. Lees uit Job 24, 27 en 30 hier onder...

Job 24: 2-10 : "Grenslyne verlê hulle ; 'n trop vee roof
hulle en laat dit wei.  Die esel van die wese dryf hulle
weg, die bees van die weduwee neem hulle as pand.
Hulle stoot die behoeftiges van die pad af ; die ellen-
diges van die land kruip almal saam weg. Kyk, soos
wilde-esels in die woestyn trek hulle uit na hul werk,
terwyl hulle soek na voedsel ; ...die wildernis lewer
brood vir hulle, vir die kinders. Op die veld gaan hul-
le voer haal, en in die wingerd van die goddelose hou
hulle na-oes. Naak bring hulle die nag deur, sonder
klere, en hulle het geen bedekking teen die koue nie.
Van die stortbui van die berge word hulle nat ; en by
gebrek aan skuiling druk hulle hul teen die rotse vas.
Hulle ruk die weeskind van die bors af ; en wat die
arme aan het, verpand hulle. Naak gaan hulle heen,
sonder klere ; en terwyl hulle honger het, dra hulle
gerwe aan."

Job 24: 13-14 : "Sulke mense behoort by die vyande
van die lig : hulle ken nie die weë daarvan nie en bly
nie op die paaie daarvan nie. Teen dagbreek staan die
moordenaar op, hy maak die arme en behoeftige dood,
en in die nag is hy soos die dief."

Job 24: 16 : "In die duisternis breek hulle in die huise
in ; bedags sluit hulle hul op ; hulle ken nie die lig nie."


Job 27: 13-15 : "Dít is die deel van die goddelose mens
by God en die erfdeel van die tiranne wat hulle van die
Almagtige ontvang : as sy kinders baie word, is dit vir
die swaard ; en sy spruite word nie versadig met brood
nie. Die wat van hom oorbly, word deur die pes begra-
we, en sy weduwees ween nie."

Die verslag hierbo is tipies dié van wat ons in Afrika
(bv Ethiópië en Darfoer) aanskou, - nl hongersnood,
pes, misdaad, plundering en oorlog. ...En hier onder
volg weer die tipiese beskrywing van die naturel en
sy primitiewe weë...

Job 27: 18-22 : "Hy het sy huis gebou soos 'n mot en
soos 'n skerm wat die oppasser maak. Ryk gaan hy lê,
maar hy doen dit nie weer nie ; hy maak sy oë oop en
- is nie meer nie. Verskrikkinge oorval hom soos water-
strome ; in die nag voer 'n stormwind hom weg. ...Die
oostewind tel hom op, en daar gaan hy ; en dit storm
hom weg uit sy plek. En God werp op hom af sonder
verskoning, vir sy hand moet hy haastig vlug."


In Job 30:1 sê Job dat hy hulle te min geag het om by
sy herdershonde te sit. Dit is interessant dat hy nie die
Hebreeuse woord "Adam" gebruik in vers 1 nie. In die
Engels word na hulle as "they" verwys. Adamiete was
hulle dus heel waarskynlik nie...

Uit die NWT :

Job. 30: 1 : "And now they have laughed at me, those
younger in days than I am, whose fathers I would have
refused to place with the dogs of my flock. 2. Even the
power of their hands - of what use was it to me ? ... In
them vigor has perished. 3. Because of want and hunger
they are sterile, gnawing at a waterless region, (where)
yesterday there were storm and desolation. 4. They were
plucking the salt herb by the bushes, and the root of broom
trees was their food. 5. From the community they would be
driven away ; People would shout at them as at a thief. 6.
(They have) to reside on the very slope of torrent valleys,
in holes of the dust and in rocks. 7. Among the bushes
they would cry out ; Under the nettles they would huddle
together. 8. Sons of the senseless one, also sons of the
nameless one ; They have been scourged out of the land."

Let op : Hierbo in Job 30: 8 ...

(ESV) "A senseless, a nameless brood, they have been
whipped out of the land."

(LITV) "sons of fools ; yea, sons without a name ; they
have been whipped out of the land."

Hierdie naturelle staan bekend as "sons of the nameless
one", teenoor Israel wat o.a. as die Kinders van Adam en
van God bekend staan. Die 'vader' (oorsprong) van hier-
die naturelle was, en is onbekend (hulle het voor Adam
ontstaan).


NATURELLE RASSE

Die Bybel maak ook onderskeid tussen Adam se Geslag
('Die Mens') en Naturelle ('Earthling Man').

Die volgende verse is akkuraat oorvertaal in die NWT :

Ps. 118: 8 : "It is better to take refuge in Jehovah,
than to trust in earthling man."

Ps. 146: 3 : "Do not put your trust in nobles, Nor in
the son of earthling man, to whom no salvation be-
longs."

Jes. 2: 22 : "For your own sakes, hold off from the
earthling man, whose breath is in his nostrils, for on
what basis is he himself to be taken into account ?"

Jer. 17: 5 : "This is what Jehovah has said : 'Cursed
is the able-bodied man who puts his trust in earth-
ling man and actually makes flesh his arm, ...and
whose heart turns away from Jehovah himself'."


Lees self in u Bybels Deut. 28: 48-52 en Jer. 5: 17, en
vergelyk dit met Lev. 26: 22, om te sien dat dit presies
dieselfde wesens is waarmee God hierdie ongehoorsa-
me volk vandag straf :

Lev. 26: 22 : "En Ek sal die wilde diere van die veld
onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak
en julle vee uitroei en julle verminder, ...sodat julle
paaie verlate sal wees."

Jer. 5: 17 : "En hulle sal jou oes en jou brood opeet,
hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou
kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok
en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede
waar jy op vertrou, met die swaard verwoes."

Dit is maw die dwase nasie, met die onbegryplike hakkel-
tong, wie geen verlossing sal ontvang nie. Adamiete kan
ons hulle nie noem nie. Die Skrif noem hulle ook lewende
wesens van die aarde, nl die "beast of the field" [khahee
- H2416 / khaw-yaw - H2421] ; en Job het hulle sommer
vee [behemah - H929] genoem.


OPSOMMING

'n Pre-Adamiet is 'n aardse wese wat voor Adam geskape
is, wat verskillend is van Adam se Geslag, wat...

1) Kan gesprekke voer en redeneer.

2) Kan vas, bid en beperkte verantwoordelikheid dra voor
God.

3) Kan kledingstukke aantrek en dra.

4) Nie na die beeld en gelykenis van God geskape is nie
(geestelik en fisies) en daarom...

5) Ook nie kan bloos en bleek word nie.

6) 'n Tweevoetige wese is wat regop loop soos 'n man,
met hande en voete, - geen pote of hoewe nie.

7) Meestal met die mens geassosiëer word, of as 'n mens
voorgehou word.

8) Met Adam se geslag (die mens) kan kruis (cross-breed)
om 'n bastergeslag voort te bring.

9) Self nooit 'n beskaafde nasie was, wat nog ooit enige
gevorderde vorm van beskawing ontwikkel het nie.

10) Nie van Adam afstam nie. Nie deelagtig is aan die erf-
sonde van Adam en Eva nie. Nog nooit deel uitgemaak het
van God se Volk nie, dws ook nie die Wet van God ontvang
het nie, en...

11) Daarom nie ooreenkomstig die Wet van God ge-
oordeel sal word nie, en...

12) Daarom nie enige Verlossing sal ontvang nie, en...

13) Daarom ook nie die ewige lewe of die ewige hel sal
beërwe nie. (Alle diere sterf slegs, en dan is hulle weg).

14) Wat geen mens is nie, hoogstens 'n sub-mens, met
menslike sowel as dierlike eienskappe (instink), waar die
dierlike instink en lae intelligensie oorheersend is. Hoog-
stens die toppunt van die diereryk-skepping is met/in 'n
menslike vorm.


Jim
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116265 is 'n antwoord op boodskap #116251] Vr, 15 Februarie 2008 16:44 Na vorige boodskapna volgende boodskap
duif is tans af-lyn  duif
Boodskappe: 590
Geregistreer: April 2007
Karma: 1
Senior Lid
>
> "Torreke" skryf

> . Ek kan my nie een keer herinner dat jy vir jou beledigings
> verskoning gevra het nie. Doen so voort en ek sal jou gewoon uit my lewe
> uitsny.

Torreke, jy verstom my om haar uit jou lewe te wil sny oor 'n
kleinigheid soos dit..! Jy het wel rede om haar uit jou lewe te wil
sny, maar dit is nie spesifiek omdat jy 'n vark genoem word nie:-)

Daar is ander redes daarvoor. Kom ons kyk na Suidwester en Jim.
Het jy hulle al ooit iemand anders gehoor beledig? Nou waarom kan
Gloudina nie positief soos hulle wees nie, dan? Waarom moet sy, in
teenstelling met hulle, haar medemens beledig!

Jou anti-antie gevoel behoort daaruit te spruit dat sy altyd, sonder
uitsondering, ALTYD negatief is. Daarom kan jy haar afsê, my vriend.
Het jy haar al ooit gehoor lag? Nee..! Het jy haar al ooit iets
positiefs gehoor sê, behalwe wanneer sy ander mense, bv digters,
kwoteer. Of brag met wié sy almal ken, wàtse posisies haar famililede
beklee, en, as daar 'n nuwe naam in Suid Afrikaanse politiek opduik,
hoor jy die volgende dag sy het vir daardie een skoolgehou.
Dan lag sy wanneer sy vertel dat sy vir Eugene Terreblanche of
Mbeki of een skoolgehou het.

Sy is sò negatief ingestel, dat jy dit aan jouself verskuldig is om
haar nie deel te maak van jou vriendekring nie. Jy is dit aan jouself
verskuldig om jou met mense te omring vir wie dit nie moeite is om te
lag nie. Mense wat 'n grappie kan vertel en oor 'n grappie kan lag.

Jy kan nie perfekte mense in jou vriendekring hê nie, want ons is min.
Steeds is jy dit aan jouself verskuldig om jou nie met mense te omring
wat net kla en mor en beledig en aanval nie. Dìt, sou 'n meer
aanvaarbare rede gewees het vir jou reaksie.
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116266 is 'n antwoord op boodskap #116211] Vr, 15 Februarie 2008 17:37 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Waaierstertmuis is tans af-lyn  Waaierstertmuis
Boodskappe: 1592
Geregistreer: Oktober 2001
Karma: 0
Senior Lid
"Torreke" skryf:

> Jip. Maar nog meer tragies as iemand mensheid soek in dinge soek soos
> "bloos", "bleek word" en haar kroontjies, of hoe?

Beslis. Dit fassineer my nogal baie dat die uiterlike/oppervlakkige
so belangrik geraak het. Dat mense absoluut gefikseer is op verskille
(werklik of onwerklike), eerder as om die mooi en gemeenskaplike raak
te sien.

> Ek glo nie eintlik in die siel-liggaam onderskeiding nie. Dié voorstelling
> is afkomstig uit die voor-Christelike Griekse filosofieë van Plato en
> Aristoteles, soos jy waarskynlik weet.

Soul talk pla my geensins nie. Dualisme vs non- dualism - interessant
hoe ookal, is net dit - interessant. :)
Die vraag van hoe die "mind" (as daar so iets is) en "liggaam" , of
biologiese entiteit, related is, is sekerlik een van die mees
interessante en tot dusvêr, onverklaarbare filosofiese konsepte.

En ja, jy is heeltemal reg oor die herkoms van die konsep. Maar die
woord/konsep het al so deel geword van ons algemene taalgebruik, dat
mens moeilik daarvan kan wegbeweeg - tot daar dalk eendag 'n nuwer en
beter beskrywing en woord tot ons beskikking is vir iets wat ons nog
nie wetenskaplik kan verklaar nie.
Duisende verskillende opinies van groot geeste (siele? ), is wel
tot ons beskikking, maar dit is maar nogsteeds net opinies.
Ek reken mens kan met veilige akkuraatheid sê dat daar 'n lang
geskiedenis van hierdie rigting van denke is (siel ens)- asook
oposisie vir die manier van dink en konsepte forumleer in woorde.
Ons kies maar almal 'n kant in hierdie eeue oue debat wat sekerlik sal
aangaan vir solank as wat die mensdom die tipe van ding bespreek.

Elkgeval, die oomblik wat iemand begin praat van enige vorm van
bewustheid (?consciousness) as hoër or beter as ander, dan verlaat jy
die realm van wetenskap en betreë die domein van waarde-oordele.

Ek dink hier ook aan daardie Afrikaner reus, Eugene Marais, se Siel
van die Mier, wat toe geplagiariseer was deur Maeterlinck, wat toe
"The Life of the White Ant" publiseer het.
Interessant daardie woord "siel" wat verander het na "life"? Of nie?

Die enigste werklike probleem wat ek het, is wanneer mense fanaties
raak oor 'n konsep, en daardeur ander mense en diere - natuur oor die
algemeen, seermaak.
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116267 is 'n antwoord op boodskap #116263] Vr, 15 Februarie 2008 23:05 Na vorige boodskapna volgende boodskap
bouer is tans af-lyn  bouer
Boodskappe: 4803
Geregistreer: Desember 2003
Karma: 0
Senior Lid
"Torreke" skryf

 Ek het duidelik die gedagte aan 'n onsterflike siel
> afgewys as iets nie uit die Bybel nie, maar uit die voor-Christelike
> heidense Griekse filosofie kom.  Die vraag of iets/iemand die "ewige lewe
> erwe" hang dus nie af van die vraag of die iets/iemand 'n siel het of nie,
> maar of God (Christus) and die iets/iemand ewige lewe gee.

In jou verwerping van die konsep van 'n "onsterflike
siel" stem jy fundamenteel saam met die Buddhis.
My vraag is egter. As jy vir die deursnee Protestantse
dominee vra of hy glo in 'n "onsterflike siel," sal hy
ook die konsep verwerp? Sal die deursnee Dopper
predikant die konsep verwerp?

Gloudina
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116341 is 'n antwoord op boodskap #116207] Do, 21 Februarie 2008 12:36 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
"> "Jim Again..."   Tor[/color]
>
>  Bly by die onderwerp.
>
>  Jy praat snert en jy weet dit.
>
>  =========================================================
>  Nee, Jimmy, dis jy wat die snert praat!!!   Jy praat properlies
>  stront!!! -
>  poefies!!!!
>  =========================================================
>
>  Daardie tekste bevat oorgenoeg inligting en motivering.
>
>  Al daardie tekste is direk relevant en in konteks. Jy is bloot
>  net te lafhartig om weer relevant daarop repliek te lewer, daar-
>  om bied jy steeds (soos altyd) net 'n paar ontwykende, reto-
>  riese en ogesubstansiëerde stellings as gerieflike verskoning.
>
>    ============================================================ =========
>  Jy het nie ten opsigte van enige van daardie tekste die basies reëls
>  van teksverklaring toegepas nie.
>  1)  Wat is die verband waarin dit staan?
>  2)  Wat is die boodskap van die teks?
>  3)  Watter genre is dit, poësie, prosa, historiese literatuur, profetiese
>  literatuur, of apokalips?
>  Het mens met beeldspraal te doen of nie/

>  Jy doen dit nie, want dan sal jy onmoontlik nie die afleidings uit die
>  teks
>  kan maak wat jy daaruit probeer haal nie.

>    ============================================================ ========================
>
>  Hier volg sommer nog baie meer bewyse. Hier volg daardie
>  studie oor die naturelle...
>
>
>  DIE PRE-ADAMIETE
>
>  Vandag weet ons sonder twyfel dat daar reeds lank voor
>  Adam 'sub-mense' (pre-historiese homoniede / antropo-
>  ïede) hier op aarde rondgeloop het. Ons moet net onthou
>  om hierdie antropoïede Bybels-korrek te klassifiseer. Hulle
>  was nie net 'n paar duisend (6000) jaar gelede hier op aar-
>  de nie, maar alreeds 'n paar miljoen jare gelede.
>
>  =========================================================
>  Luister, Jimmy, die storie dat die geskiedenis van die mensdom net 6000
>  jaar
>  is - van Adam tot vandag, is 'n baie mooi voorbeeld van hoe die Bybel NIE
>  gebruik moet word nie.  Weet jy waar kom dié storie vandaan?  Kom ek
>  vertel
>  jou.  Van 'n priester in die Middel Eeue wat gedink het hy kan die
>  ouderdom
>  van die aarde bepaal deur al die ouderdomme van opeenvolgende geslagte wat
>  in die Bybel aangedui word bymekaar te tel.  En so het hy by so min of
>  meer
>  4000 jaar van Adam tot by Christus uitgekom.
>
>  Maar as die priester en almal wat hom hierin nagevolg het die moeite wou
>  doen om Skrif met Skrif te
>  vergelyk (basiese reël van Skrifverklaring) sou hulle wel gou agtergekom
>  het
>  dat jy nie die geslagsregisters so kan gebruik nie.  Dit was nooit die
>  bedoeling van die geslagsregisters gewees om uit te werk hoe oud die
>  geskiedenis van die mensdom is nie.
>
>  Bv.  Gen 5:26 sê dat Metusalag na die geboorte van Lameg nog 782 jaar
>  gelewe het.  Gen. 5:28-29 sê dat Lameg 182 jaar oud was toe hy Noag verwek
>  het. Gen 7:6 sê Noag was 600 jaar oud was toe die vloed oor die aarde
>  gekom het. Tel die 182 ern 600 bymekaar en jy kry 782.  Dit sou impliseer
>  dat Metusalag in die sondvloed omgekom het!!!!  Is dit wat die Bybel
>  probeer sê?   Hoogs onwaarskynlik.   Gen 5 gee die geslagsregister van
>  Set, die kinders van God. Metusalag se vader, Henog, is op wonderbaarlike
>  wyse die dood gespaar en eenvoudige weggeneem, Gen 5:24, omdat hy "met God
>  gewandel" het - dus besonder na aan God gelewe het.  Sy seun Metusalag het
>  op sy beurt weer die oudste van alle mense geword - 969! - die hoë
>  ouderdom impliseer ook 'n besondere verhouding met en dus ook seëning deur
>  God.   Daar's absoluut geen rede om te glo dat Metusalag in die sondvloed
>  omgekom het of dat die Bybel dit by implikasie probeer sê nie.
>
>  Gen 5 beklemtoon dat die mense oud geword het, Metusalag 969! - kort
>  duskant duisend, maar nie een het duisend geword nie.  Duisend is 'n getal
>  van volheid!  Dus naby aan 'n vol lewe, maar tog nie!  Die straf of Adam
>  en Eva se sonde maak dat selfs iemand spoos Metusalag afgesny word voordat
>  hy die 1000 kerf bereik.
>
>  As jy ander geslagsregisters met hierdie een vergelyk, sal jy uitvind dat
>  daar meer of ander name genoem word.   Metusalag was na alle
>  waarskynlikheid nie Noag se oupa nie, soos wat dit uit die geslagsregister
>  wil voorkom nie, maar sy grootjie of grootgrootjie.  Die Bybel noem
>  eenvoudig nie almal op nie, maar fokus op dié persone wat belangrik is vir
>  die draad van die heilsgeskiedenis.
>
>  As jy Matteus 1 en Lukas 3 se geslagsregisters vergelyk, sal jy
>  byvoorbeeld sien dat die 2 heeltemal verskillende name tussen Dawid en
>  Jesus noem. Volgens Matteus stam Jesus uit die koninklike geslag van
>  Salomo.  Volgens Lukas stam hy van 'n ander seun van Dawid af met die naam
>  Nathan.  Maar albei registers het halfpad die name Sealtiel en sy seun
>  Serubabel in. Volgens Lukas was Sealtiel se vader Nerija en volgens
>  Mattheus was dit Jegonia.  Volgens Matteus was daar 14 geslagte vaan
>  Abraham tot Dawid, 14 van Dawid tot by die babiloniese ballingskap en 14
>  van die Babiloniese ballingskap tot by Christus.  Nog die geslagsregister
>  van Lukas nog enige uit die OT ondersteun die 3x14 geslagte waarvan
>  Mattheus praat.  Weerspreek die Bybel homself soos wat kritici graag wil
>  uit sulke verskille probeer aantoon?    Gladnie!!!  Mattheus en Lukas is
>  elkeen besig met 'n baie besondere boodskap wat in die geslagsregister
>  opgesluit lê, wat bittermin te doen het met biologiese opeenvolging,
>  ouderdomme en getalle, soos dit op die oog af mag lyk.  Elkeen bied die
>  geslagsregister op 'n bepaalde wyse aan omdat hy doelbewus daarmee iets
>  probeer verkondig.
>
>  Wat presies die boodskap van elkeen is en waarom die verskille is nie vir
>  die doeleindes van hierdie gesprek ter sake nie.
>  =========================================================
>
>  ADAM
>
>  In vorige Bybelstudies het ek reeds bewys dat :
>
>  1) Adam was van een enkele ras (spesie).
>
>  ================================================
>  Ja, want hy was die 1e mens.  Almal stam van hom af.
>  Vgl Hand17:26
>  =================================================
>
>  2) Adam was heel laaste geskape. Hy was die kroon van
>  die skepping.
>
>  3) Daar was geen skepsels (ander rasse) na Adam ge-
>  skape nie. God het net een Adam geskape.
>
>  4) Adam (en Eva) se suiwer nageslag het identies voort-
>  geplant, menende hulle kinders was van dieselfde ras as
>  Adam en Eva, naamlik een enkele ras.
>
>  =====================================================
>  Jy praat louter twak wanneer jy sê hulle "nageslag het identies
>  voortgeplant".
>
>  Kom ons bepaal ons maar by wittes ter will van die argument.  Geen 2 is
>  identies nie, en geen ouer en kind is identies nie.  Wittes in Suid-Europa
>  het oorweging swart hare en bruin oë, dikwels blas en selfs donker velle.
>  In Noord-Europa is dit hoofsaaklik blonde hare, blou oë en baie ligte
>  velle. Hoe verder Noor, hoe ligter die vel en hoe blonder.
>  Pro rata is daar waarskynlik meer persone met rooi hare en sproete in die
>  Verenigde Koninkryk as in enige ander Europese land.  Die antieke Romeine
>  het kenmerkende krom neuse gehad.
>  ===================================================
>
>  5) Die suiwer saadlyn van Adam en Eva (nl Israel - soos
>  opgeteken in Luk. 3: 23-38) was blankes. Hulle kon bloos
>  en bleek word. Adamiete is blankes.
>
>  ==================================================
>  Ek het jou reeds gewys op die verskille tussen Lukas 3 en Matt 1 en dat jy
>  nie die geslagsregister op dié manier kan gebruik nie.
>  Wys my die teks wat sê dat die beeld van God daarin te ken is dat mense
>  kan bloos en bleek word?\\
>    ============================================================ =====
>
>  6) Die Bybel bevestig ook dat Israel van een enlkele ras
>  was. Hulle beskrywing in die Bybel bevestig ten volle dat
>  Israel 'n suiwer blanke (Adamiese) volk was.
>
>  ==================================================
>  Pot stront.
>  Exodus 10 en 11 is uitdruklik daaroor dat daar saam met die Israeliete 'n
>  groot klomp mense van gemende afkom getrek het.
>  Die boek Rigters en die profeet Esegiël vertel telkens hoe die Israeliete
>  met die Kanaaniete en ander omringende volke, insuitend Kusiete getrou
>  het.
>  Moses het met 'n Kusiete se vrou getrou en sy suster, Miriam, het melaats
>  geword, 'n velsiekte gekry, omdat God vir haar wou wys wat hy dink van
>  haar beheptheid met die vrou se velkleur
>
>  En moet tog nou nie weer daardie Middel Euse snert storie aanhaal dat hy
>  met die Kusietiese vrou getroud was terwyl hy nog in Egipte was nie.
>  1) Daar's niks van in die Bybel nie
>  2) Daar's g'n enkele rede waarom Mirjam eers baie later tydens die
>  woerstynreis daaroor kwaad sou word nie, as dit lankal 'n afgehandelde
>  saak was nie.
>  =================================================
>
>  7) Israel word beskryf as 'n "heilige saad", "egte saad"
>  en 'n "uitverkore ras".
>
>  8) Die Bybel bevestig dat die volk Israel (die Adamiese
>  ras) nie verlore sal gaan nie, maar steeds sal bestaan
>  tydens die wederkoms.
>
>
>  Gevolgtrekking :
>
>  1) Die naturelle se fisiese beskrywing voldoen nie aan dié
>  van die Adamiete (Israel) nie. En hulle vermoëns en eien-
>  skappe voldoen ook nie daaraan nie.
>
>  2) Die naturelle het nie uit Adam se ras "ontstaan" (gede-
>  voleer) nie.
>
>  ===============================================
>  Jy't geen greintjie bewys vir wat jy sê nie.
>
>  Trouens, jy ignoreer wetenskaplike DNA getuienis wat duidelik aantoon dat
>  alle mense wat vandag op aarde woon, ongeag ras, land, van een moeder
>  afstam - aangetoon vanuit daardie gedeelte van ons genetiese erfenis wat
>  ons net van osn moeders ontvang.
>
>  Adam het sy vrou "EVA"  (Gebreeus "gawa" = "lewe") genoem omdat sy moeder
>  geword het van alles wat lewe!!!!   Moderne wetenskap bevestig dit.
>    ============================================================ ===========
>
>  3) Die naturelle is dus nie Adamiete nie.
>
>  4) Siende dat ons weet dat die naturelle NIE ná Adam ge-
>  skape is nie ; weet ons dat hulle voor Adam geskape was.
>  Die naturelle was dus tydens die diereryk-skeppingstydperk
>  geskape. Hulle is dus pre-adamiete, of nie-adamiese mense.
>
>  =================================================
>  Jy't geen greintjie bewys uit die Bybel dat daar voor Adam mense was
>  nie!!!
>  ================================================
>
>  MET WIE HET KAIN GEMENG ?
>
>  Nadat Kain vir Abel doodslaan, het God vir Kain vervloek.
>  Daarna, volgens die Bybel, is daar slegs drie Adamiete op
>  aarde, nl Adam, Eva en Kain.
>
>  Kain het toe ook die volgende aan God gesê : "...'n swerwer
>  en 'n vlugteling sal ek op aarde wees, en elkeen wat my kry,
>  sal my doodslaan."
>
>  En verder staan daar aangaande Kain : "En Kain het sy vrou
>  beken, en sy het swanger geword..."  en ... "...Daarna bou hy
>  'n stad..."
>
>  Nou is die vraag : Vir wie vlug hy ? ; Wie sal hom doodslaan ?
>  Waar kry hy 'n vrou en hoe lyk sy ? ; Met wie se hulp bou hy
>  dan 'n stad ? - Want Adam, Eva en Kain het sekerlik nie al-
>  leen 'n hele stad gebou nie. [Genesis 2].
>
>  Hierdie "mense" was volgens die Bybel nie uit Adam en Eva
>  nie. Want eers ná al hierdie gebeurtenisse was Set gebore.
>  En ook eers ná Set het Adam en Eva weer ander seuns en
>  dogters gehad [Gen. 5: 4].
>
>  ======================================================
>  Jy maak die fout om eenvoudig aan te neem dat die opeenvolgende hoofstukke
>  opeenvolgende momente in die verhaal beskryf.  Soos feit elke ander
>  geskiedenis- of storieboek wat jy van die rak kan afhaal, beskryf die
>  Bybel ook nooit die verhaal streng kronologies nie.  Soos ander boeke
>  beskryf die Bybel baie dikwels met opset nie die gebeure streng volgens
>  kronologiese volgorde nie.

> Die feit dat die Bybel eers in Gen. 5 vir ons vertel dat Adam seun en
> dogters gehad het, beteken hoegenaam nie dat hulle eers na Set gebore is
> nie.   Daar is absoluut geen grond om uit die Bybel af te lei dat toe Kain
> vir Abel doodgeslaan het, dat Adam en Eva nie reeds baie ander kinders
> gehad het nie!!!  Genugtig man, gebruik jou verstand, die Bybel sê Kain het
> 'n landbouer geword en Abel 'n veeboer.  "Na verloop van tyd het Abel aan
> die Here 'n offer gebring"  Hoeveel tyd?  Ons weet nie! maar mens bou nie
> welvarende veestoete in 'n jaar of twee op nie.
>  ==============================================
>
>
>  "DIERE" WAT MET ADAMIETE KÁN KRUIS
>
>  Lev. 18: 23 : "En jy mag met géén dier vleeslike gemeen-
>  skap hê om jou daardeur te verontreinig nie. 'n Vrou mag
>  ook nie voor 'n dier gaan staan om daarmee te doen te hê
>  nie. Dit is 'n gruwelike vermenging."
>
>  =================================================
>  Daar staan niks in hierdie teks waaruit afgelei kan word dat 'n dier en 'n
>  mens kan kruis nie.  Die teks druk eenvoudig God se afsku in bestialiteit
>  uit!
>  ===================================================
>
>  Lev. 20: 16 : "En as 'n vrou naby enige dier kom om daar-
>  mee te doen te hê, moet jy die vrou en die dier doodslaan.
>  Hulle moet sekerlik gedood word. Hulle bloedskuld is op
>  hulle."
>
>  Jer. 31: 27 : "Kyk, daar kom dae, spreek die HERE, dat Ek
>  die huis van Israel en die huis van Juda sal besaai met saad
>  van mense en van diere."
>
>  Ons weet dat geen stomme, viervoetige dier se gene met
>  Adamiete (mense) se gene kan versmelt nie.
>
>  =============================================
>  Lees ook die volgende vers: "En soos Ek oor hulle wakker was om uit te ruk
>  en om te gooi en te verwoes en te vernietig en skade aan te doen, so sal
>  Ek wakker wees om te bou en te plant, spreek die HERE"
>
>  Dit gaan in jou aangehaalde teks bloot oor 'n belofte van herstel na die
>  straf.  Geen mens kan letterlik "geplant" word nie; tog gebruik die Bybel
>  en ons in ons omgangstaal die woorde.  Dit is beeldspraak!  Jer 31 is 'n
>  profesie, in die profetiese genre geskryf, waarin beeldspraak 'n baie
>  sterk rol speel.  Mens kan gewoon nie die teks aanhaal en dan die
>  afleiding daaruit maak dat die Bybel hier praat van 'n vermenging tussen
>  Israel en "diere" wat soos mense lyk nie
>    ============================================================ =
>
>  "DIERE" MET MENSLIKE EIENSKAPPE
>
>  Op 'n hele paar plekke in die Bybel kom daar 'n paar dui-
>  delike tekste voor wat mooi beskrywings gee van 'diere'
>  met Menslike eienskappe. In die Engelse vertalings word
>  daar in hierdie konteks ook oa gepraat van "beast of the
>  field", wanneer daar na pre-adamiete verwys word.
>
>  Hier volg 'n paar...
>
>  Exod. 19: 13 : "Geen hand mag hom aanraak nie ; maar
>  hy moet sekerlik gestenig of sekerlik met 'n pyl geskiet
>  word ; of dit 'n dier of 'n mens is - hy mag nie lewe nie."
>
>  Amplfd Bible : "No hand shall touch it (or the offender),
>  but he shall surely be stoned or shot (with arrows) ; ...
>  whether beast or man, he shall not live."
>
>  Hierbo word verwys na 'diere' wat die berg Sinai met hulle
>  'hande' aanraak. Soos vandag, het daar vir seker allerhande
>  kleiner diersoorte op die berg Sinai gewoon. Dit sou absurd
>  wees om te glo dat die Israeliete moes heengaan en al die
>  spesies diere (...bv. Hase) wat op die berg Sinai woon, sou
>  moes gaan soek en uitroei. Buitendien het hase en dassies
>  nie hande nie. Die Israeliete sou baie lank geneem het om
>  ál die spesies diere uit te roei wat die Berg Sinai as hulle
>  habitat gehad (aangeraak) het.
>
>
>  Jer. 27: 6 : "En nou het Ek al hierdie lande gegee in die
>  hand van Nebukadnesar, die koning van Babel, my die-
>  naar ; ja, selfs die wilde diere van die veld het Ek aan
>  hom gegee om hom te dien."
>
>  Amplfd Bible : "And now I have given all these lands into
>  the hand of Nebuchadnezzar, king of Babylon, My servant
>  and instrument, and the beasts of the field also I have gi-
>  ven him to serve him."
>
>  Hierbo word verwys na 'wilde diere' wat koning Nebukad-
>  nesar dien. Ons weet dat dit nie moontlik is vir enige vier-
>  voetige wilde diere om 'n koning te kan dien nie.
>
>
>  Jona 3: 8 : "Maar mens en dier moet 'n rougewaad om
>  hê, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet
>  hom van sy verkeerde weg bekeer en van die onreg wat
>  aan sy hande kleef."
>
>  Amplfd Bible : "But let man and beast be covered with
>  sackcloth and let them cry mightily to God. Yes, let e-
>  very one turn from his evil way and from the violence
>  that is in his hands."
>
>  Wel, ons het nog nooit gehoor van 'n perd of bees met
>  hande ; of 'n gorilla wat 'gewade of sakke dra' ; of waar
>  stomme diere enigsins "na God kan roep", of godsdiens
>  kan beöefen, of met God kan kommunikeer nie.
>
>
>  Sag. 8: 10 : "Want voor hierdie dae het die mense geen
>  loon getrek nie, ook vir die diere was daar geen loon nie..."
>
>  Amplfd Bible : "For before those days there was no hire
>  for man nor any hire for beast..."
>
>  NWT : "For before those days there were no wages for
>  mankind made to exist ; and as for the wages of (do-
>  mestic) animals, there was no such thing..."
>
>  Ons weet dat geen stomme, viervoetige diere ooit 'n loon
>  kon ontvang het nie, maar nie-adamiese mense kon wel.
>
>  =================================================
>  Ag, Jimmy, die Bybel gebruik ook menslike eienskappe om God te beskryf,
>  praat van God se hande, voete, oë, ens.  Beteken dat God hande, voete en
>  oë soos ons het.  Natuurlik nie.

> Ons dig ook dikwels menslike eieenskappe aan diere toe of dierlike
> eienskappe aan mense, menslike ledemate vir diere en andersom.
>   Ons sal maklik na 'n aap se "hande" verwys, bedoelend sy voorpote.   Of
>  sê "Hou jou bek" om iemand die swye op te lê.  Of "hou jou pote van haar
>  af"
>  Amos noem die vroue van Samaria "koeie", "koeie van Basan"
>
>  'n Mens kan gewoon nie uit die tekste wat jy aanhaal die afleidings maak
>  wat jy daaruit probeer maak nie.
>  ==================================================
>
>
>  VERDERE EIENSKAPPE
>
>  Hy word oa die wilde dier van die aarde genoem en word
>  onderskei van vee en viervoetige diere van die aarde.
>
>  Gevolglik is dit 'n dier met twee bene. Hy eet gesaaides,
>  olywe en druiwe - dus kos wat die mens eet. God straf
>  ook hierdie dier (saam met die mense) met swere wat
>  in blare uitbreek (die sesde plaag in Egipte).
>
>  'n Mens kan met hierdie dier geslagsgemeenskap hê en
>  daar kan 'n bastergeslag daaruit voortkom.
>
>  Hierdie dier het hande en voete en woon ook in stede.
>
>  Hulle dien die mens (Adamiete) en ontvang ook loon vir
>  hulle arbeid. Hierdie wilde diere maak van 'n land 'n wil-
>  dernis en kan 'n mens verhinder om daar deur te gaan.
>  Hierdie dier dra klere van materiaal en hy kan met God
>  kommunikeer en berou oor sy wandade hê.
>
>  Verder kan hierdie diere alles belaster waarvan hulle niks
>  weet nie ; hulle kan dus met mense (Adamiete) kommu-
>  nikeer. Hierdie wilde diere van die aarde was heel waar-
>  skynlik ook saam met die ander diere en vee in Noag se
>  Ark, en het dus so behoue gebly.
>
>  Die vraag ontstaan natuurlik of hierdie diere of wesens
>  vandag nog uitgeken kan word ?
>
>
>  'n Dwase nasie (wat soms nie as 'n volk gereken
>  word nie) waarmee God die volk sal terg as hulle
>  afvallig sou raak :
>
>  Deut. 32: 21 : "Hulle het my ywer gewek deur wat nie-
>  God is, My geterg deur hulle nietige afgode. Ék sal dan
>  hulle ywer wek deur die wat 'n nie-volk is, deur 'n dwa-
>  se nasie sal Ek hulle terg."
>
>
>  Job reken vir Bildad-hulle as vee :
>
>  Job 18: 3 : "Waarom word ons as vee gereken, is ons
>  dom in julle oë ?"
>
>
>  Hulle wat alles op 'n natuurlike wyse verstaan -
>  soos redelose diere, en ook so leef :
>
>  Jud. 1: 10 : "Maar hierdie mense belaster alles wat
>  hulle nie ken nie ; en alles wat hulle, soos die rede-
>  lose diere, op natuurlike wyse verstaan, daardeur
>  gaan hulle te gronde."
>
>
>  Ooreenstemmende eetgewoontes :
>
>  Exod. 23: 11 : "...maar in die sewende moet jy dit on-
>  gebruik en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk
>  kan eet ; en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die
>  veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou
>  olyfbome."
>
>
>  Kollektiewe straf :
>
>  Gen. 9: 5 : "And surely your blood of your lives will I
>  require ; at the hand of every beast will I require it,
>  and at the hand of man ; at the hand of every man's
>  brother will I require the life of man." (KJV).
>
>  Let Wel : Hierdie "beast" [khahee - H2416] het hande
>  soos 'n mens.
>
>  Levitikus 20: 15-16 - Die doodstraf word opgelê waar 'n
>  man / vrou vleeslike gemeenskap gehad het met die dier,
>  want hulle bloedskuld rus op hulle.
>
>
>  DUIDELIKE KENMERKE
>
>  Job het hierdie laer klas "mense" blykbaar baie goed ge-
>  ken, want in drie Hoofstukke beskryf hy hulle baie deeglik
>  aan ons. Lees uit Job 24, 27 en 30 hier onder...
>
>  Job 24: 2-10 : "Grenslyne verlê hulle ; 'n trop vee roof
>  hulle en laat dit wei.  Die esel van die wese dryf hulle
>  weg, die bees van die weduwee neem hulle as pand.
>  Hulle stoot die behoeftiges van die pad af ; die ellen-
>  diges van die land kruip almal saam weg. Kyk, soos
>  wilde-esels in die woestyn trek hulle uit na hul werk,
>  terwyl hulle soek na voedsel ; ...die wildernis lewer
>  brood vir hulle, vir die kinders. Op die veld gaan hul-
>  le voer haal, en in die wingerd van die goddelose hou
>  hulle na-oes. Naak bring hulle die nag deur, sonder
>  klere, en hulle het geen bedekking teen die koue nie.
>  Van die stortbui van die berge word hulle nat ; en by
>  gebrek aan skuiling druk hulle hul teen die rotse vas.
>  Hulle ruk die weeskind van die bors af ; en wat die
>  arme aan het, verpand hulle. Naak gaan hulle heen,
>  sonder klere ; en terwyl hulle honger het, dra hulle
>  gerwe aan."
>
>  Job 24: 13-14 : "Sulke mense behoort by die vyande
>  van die lig : hulle ken nie die weë daarvan nie en bly
>  nie op die paaie daarvan nie. Teen dagbreek staan die
>  moordenaar op, hy maak die arme en behoeftige dood,
>  en in die nag is hy soos die dief."
>
>  Job 24: 16 : "In die duisternis breek hulle in die huise
>  in ; bedags sluit hulle hul op ; hulle ken nie die lig nie."
>
>
>  Job 27: 13-15 : "Dít is die deel van die goddelose mens
>  by God en die erfdeel van die tiranne wat hulle van die
>  Almagtige ontvang : as sy kinders baie word, is dit vir
>  die swaard ; en sy spruite word nie versadig met brood
>  nie. Die wat van hom oorbly, word deur die pes begra-
>  we, en sy weduwees ween nie."
>
>  Die verslag hierbo is tipies dié van wat ons in Afrika
>  (bv Ethiópië en Darfoer) aanskou, - nl hongersnood,
>  pes, misdaad, plundering en oorlog. ...En hier onder
>  volg weer die tipiese beskrywing van die naturel en
>  sy primitiewe weë...
>
>  Job 27: 18-22 : "Hy het sy huis gebou soos 'n mot en
>  soos 'n skerm wat die oppasser maak. Ryk gaan hy lê,
>  maar hy doen dit nie weer nie ; hy maak sy oë oop en
>  - is nie meer nie. Verskrikkinge oorval hom soos water-
>  strome ; in die nag voer 'n stormwind hom weg. ...Die
>  oostewind tel hom op, en daar gaan hy ; en dit storm
>  hom weg uit sy plek. En God werp op hom af sonder
>  verskoning, vir sy hand moet hy haastig vlug."
>
>
>  In Job 30:1 sê Job dat hy hulle te min geag het om by
>  sy herdershonde te sit. Dit is interessant dat hy nie die
>  Hebreeuse woord "Adam" gebruik in vers 1 nie. In die
>  Engels word na hulle as "they" verwys. Adamiete was
>  hulle dus heel waarskynlik nie...
>
>  Uit die NWT :
>
>  Job. 30: 1 : "And now they have laughed at me, those
>  younger in days than I am, whose fathers I would have
>  refused to place with the dogs of my flock. 2. Even the
>  power of their hands - of what use was it to me ? ... In
>  them vigor has perished. 3. Because of want and hunger
>  they are sterile, gnawing at a waterless region, (where)
>  yesterday there were storm and desolation. 4. They were
>  plucking the salt herb by the bushes, and the root of broom
>  trees was their food. 5. From the community they would be
>  driven away ; People would shout at them as at a thief. 6.
>  (They have) to reside on the very slope of torrent valleys,
>  in holes of the dust and in rocks. 7. Among the bushes
>  they would cry out ; Under the nettles they would huddle
>  together. 8. Sons of the senseless one, also sons of the
>  nameless one ; They have been scourged out of the land."
>
>  Let op : Hierbo in Job 30: 8 ...
>
>  (ESV) "A senseless, a nameless brood, they have been
>  whipped out of the land."
>
>  (LITV) "sons of fools ; yea, sons without a name ; they
>  have been whipped out of the land."
>
>  Hierdie naturelle staan bekend as "sons of the nameless
>  one", teenoor Israel wat o.a. as die Kinders van Adam en
>  van God bekend staan. Die 'vader' (oorsprong) van hier-
>  die naturelle was, en is onbekend (hulle het voor Adam
>  ontstaan).
>
>
>  NATURELLE RASSE
>
>  Die Bybel maak ook onderskeid tussen Adam se Geslag
>  ('Die Mens') en Naturelle ('Earthling Man').
>
>  Die volgende verse is akkuraat oorvertaal in die NWT :
>
>  Ps. 118: 8 : "It is better to take refuge in Jehovah,
>  than to trust in earthling man."
>
>  Ps. 146: 3 : "Do not put your trust in nobles, Nor in
>  the son of earthling man, to whom no salvation be-
>  longs."
>
>  Jes. 2: 22 : "For your own sakes, hold off from the
>  earthling man, whose breath is in his nostrils, for on
>  what basis is he himself to be taken into account ?"
>
>  Jer. 17: 5 : "This is what Jehovah has said : 'Cursed
>  is the able-bodied man who puts his trust in earth-
>  ling man and actually makes flesh his arm, ...and
>  whose heart turns away from Jehovah himself'."
>
>
>  Lees self in u Bybels Deut. 28: 48-52 en Jer. 5: 17, en
>  vergelyk dit met Lev. 26: 22, om te sien dat dit presies
>  dieselfde wesens is waarmee God hierdie ongehoorsa-
>  me volk vandag straf :
>
>  Lev. 26: 22 : "En Ek sal die wilde diere van die veld
>  onder julle in stuur, en dié sal julle kinderloos maak
>  en julle vee uitroei en julle verminder, ...sodat julle
>  paaie verlate sal wees."
>
>  Jer. 5: 17 : "En hulle sal jou oes en jou brood opeet,
>  hulle sal jou seuns en jou dogters opeet, hulle sal jou
>  kleinvee en jou beeste opeet, hulle sal jou wingerdstok
>  en jou vyeboom opeet, hulle sal jou versterkte stede
>  waar jy op vertrou, met die swaard verwoes."
>
>  Dit is maw die dwase nasie, met die onbegryplike hakkel-
>  tong, wie geen verlossing sal ontvang nie. Adamiete kan
>  ons hulle nie noem nie. Die Skrif noem hulle ook lewende
>  wesens van die aarde, nl die "beast of the field" [khahee
>  - H2416 / khaw-yaw - H2421] ; en Job het hulle sommer
>  vee [behemah - H929] genoem.
>
>
>  OPSOMMING
>
>  'n Pre-Adamiet is 'n aardse wese wat voor Adam geskape
>  is, wat verskillend is van Adam se Geslag, wat...
>
>  1) Kan gesprekke voer en redeneer.
>
>  2) Kan vas, bid en beperkte verantwoordelikheid dra voor
>  God.
>
>  3) Kan kledingstukke aantrek en dra.
>
>  4) Nie na die beeld en gelykenis van God geskape is nie
>  (geestelik en fisies) en daarom...
>
>  5) Ook nie kan bloos en bleek word nie.
>
>  6) 'n Tweevoetige wese is wat regop loop soos 'n man,
>  met hande en voete, - geen pote of hoewe nie.
>
>  7) Meestal met die mens geassosiëer word, of as 'n mens
>  voorgehou word.
>
>  8) Met Adam se geslag (die mens) kan kruis (cross-breed)
>  om 'n bastergeslag voort te bring.
>
>  9) Self nooit 'n beskaafde nasie was, wat nog ooit enige
>  gevorderde vorm van beskawing ontwikkel het nie.
>
>  10) Nie van Adam afstam nie. Nie deelagtig is aan die erf-
>  sonde van Adam en Eva nie. Nog nooit deel uitgemaak het
>  van God se Volk nie, dws ook nie die Wet van God ontvang
>  het nie, en...
>
>  11) Daarom nie ooreenkomstig die Wet van God ge-
>  oordeel sal word nie, en...
>
>  12) Daarom nie enige Verlossing sal ontvang nie, en...
>
>  13) Daarom ook nie die ewige lewe of die ewige hel sal
>  beërwe nie. (Alle diere sterf slegs, en dan is hulle weg).
>
>  14) Wat geen mens is nie, hoogstens 'n sub-mens, met
>  menslike sowel as dierlike eienskappe (instink), waar die
>  dierlike instink en lae intelligensie oorheersend is. Hoog-
>  stens die toppunt van die diereryk-skepping is met/in 'n
>  menslike vorm.
>
>
>  Jim
>
>  ==========================================
>  Luister na jouself, Jim, jy probeer sowaar verkondig dat swartes soos
>  mense lyk, klere aantrek, tale praat, godsdiens beoefen, met wittes
>  vermeng, maar dis diere!!!
>
>  Dit kry jy nie uit die Bybel nie!
>
>  Wat jy hier vekondig het jy en jou mede Israel-visie genote buite die
>  Bybel saamgeflans om julleself, julle hoogmoed, selfsug en arrogansie te
>  pas.
>  Daarna is julle Bybel toe om te gaan tekste soek om die teorie sg. te
>  bewys!
>
>  Niks van wat jy hierbo verkondig staan in die Bybel of kan uit die Bybel
>  uitgelê word nie.  Jy verdraai en verwring die Skrif tot jou eie verderf.
>
>  Die Bybel verkondig: God het yuit een bloed al die nasies van die aarde
>  gemaak en vir elkeen sy eie blyplek afgebaken.  Jesus het sy dissipels
>  gestuur om dissipels van alle nasies te maak (Mat 28) - tot aan die
>  uiterste eindes van die aarde (Hand 1).
>
>  Die Bybel verkondig nêrens dat mens op grond van jou afkoms gered word
>  nie. Trouens, Johannes die Doper het die Israeliete van sy tyd gewaarsklu
>  om hulleself nie te bluf met die gedagte dat hulle kinders van Abfraham is
>  nie - dat God mag het om uit die klippe kinders vir Abraham te verwek.
>
>  Weet jy wat noem Paulus sy Israelietiese afkoms?  "Drek"  Dw.s. poefies!
>  Die oorspronklike taal gebruik 'n woord daarvoor wat baie naby aan ons
>  onwelvoeglike drieletterwoord "k...k" kom. Filip 3:1-8
>
>  Die Bybel ken nie so-iets dat mens op grond van jou afkoms, of jou wit vel
>  gered word nie, die Bybel ken nie een grond vir redding, geloof in Jesus
>  Christus.  Bekering!!!  - Dit beteken berou oor jou sonde, 'n afsterwing
>  van jou ou sondige mens en 'n opstandig in 'n nuwe lewe.
>  Wat uit die vlees gebore is, is vlees!!!! en wat uitd ie Gees gebore is,
>  gees!   Wie gered word, word weergebore!  Hoe hy fisies gebore is, kan hom
>  nie salig maak nie, trouens dit is 'n waarborg vir ewige dood!
>
>  En dit geld vir alle volke en nasies en stamme en tale (Openb).
>  ====================================================
>
>  Ek het jou vantevore gesê: Jy't een van 2 keuses: Bekeer jou van jou
>  verskriklike sonde! en gaan kruip voor God en soek vir sy genade.  Of
>  volhard op jou ingeslane pad waarin jy dink jou wit vel jou sal red - en
>  kyk waar dit jou bring!
>
>  God laat nie met Hom spot nie, Jimmy, en God laat niemand toe om met sy
>  Woord te maak wat jy daarmee doen en laat hom straffeloos wegkom nie.
>
>  ==================================================
>
>  En nou's ek rerig klaar met jou gesels.  Ek bid dat jy jou bekeer, maar
>  tot dan het ek geen behoefte om verder met jou te gesels nie!
>
>  Torreke
>
Re: Wat is die verskil tussen 'n mens en 'n dier? [boodskap #116350 is 'n antwoord op boodskap #116266] Do, 21 Februarie 2008 18:06 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Torreke is tans af-lyn  Torreke
Boodskappe: 1165
Geregistreer: April 2006
Karma: 0
Senior Lid
"Katryn" skryf in boodskap news:infbr31oujkmeb945q90e47uni7rv0qfoi@4ax.com...
> "Torreke" skryf:
>
>> Jip. Maar nog meer tragies as iemand mensheid soek in dinge soek soos
>> "bloos", "bleek word" en haar kroontjies, of hoe?
>
> Beslis. Dit fassineer my nogal baie dat die uiterlike/oppervlakkige
> so belangrik geraak het. Dat mense absoluut gefikseer is op verskille
> (werklik of onwerklike), eerder as om die mooi en gemeenskaplike raak
> te sien.
>
>> Ek glo nie eintlik in die siel-liggaam onderskeiding nie. Dié
>> voorstelling
>> is afkomstig uit die voor-Christelike Griekse filosofieë van Plato en
>> Aristoteles, soos jy waarskynlik weet.
>
> Soul talk pla my geensins nie. Dualisme vs non- dualism - interessant
> hoe ookal, is net dit - interessant. :)
> Die vraag van hoe die "mind" (as daar so iets is) en "liggaam" , of
> biologiese entiteit, related is, is sekerlik een van die mees
> interessante en tot dusvêr, onverklaarbare filosofiese konsepte.
>
> En ja, jy is heeltemal reg oor die herkoms van die konsep. Maar die
> woord/konsep het al so deel geword van ons algemene taalgebruik, dat
> mens moeilik daarvan kan wegbeweeg - tot daar dalk eendag 'n nuwer en
> beter beskrywing en woord tot ons beskikking is vir iets wat ons nog
> nie wetenskaplik kan verklaar nie.
> Duisende verskillende opinies van groot geeste (siele? ), is wel
> tot ons beskikking, maar dit is maar nogsteeds net opinies.
> Ek reken mens kan met veilige akkuraatheid sê dat daar 'n lang
> geskiedenis van hierdie rigting van denke is (siel ens)- asook
> oposisie vir die manier van dink en konsepte forumleer in woorde.
> Ons kies maar almal 'n kant in hierdie eeue oue debat wat sekerlik sal
> aangaan vir solank as wat die mensdom die tipe van ding bespreek.
>
> Elkgeval, die oomblik wat iemand begin praat van enige vorm van
> bewustheid (?consciousness) as hoër or beter as ander, dan verlaat jy
> die realm van wetenskap en betreë die domein van waarde-oordele.
>
> Ek dink hier ook aan daardie Afrikaner reus, Eugene Marais, se Siel
> van die Mier, wat toe geplagiariseer was deur Maeterlinck, wat toe
> "The Life of the White Ant" publiseer het.
> Interessant daardie woord "siel" wat verander het na "life"? Of nie?
>
> Die enigste werklike probleem wat ek het, is wanneer mense fanaties
> raak oor 'n konsep, en daardeur ander mense en diere - natuur oor die
> algemeen, seermaak.
>
>

Ek kan my goed vereenselwig met alles wat jy sê.

Ek het een aand na 'n program op TV gekyk wat gegaan oor het oor die "near
death experience". Die ouens wat klinies dood was, en later bygekom het om
te vertel hoe hulle buite hulle ligaam was - gesien, gehoor en beleef het
wat gebeur, die "tonnel" ervaring waardeur mens met duiselingwekkende
snelheid beweeg... In die bepaalde geval het 'n Amerikaanse dokter wat
vroeër 'n ateis was, getuig dat hy tot bekering en geloof in God gekom het
nadat hy herhaaldelik met die eenstemmige getuienis van dié mense te doen
gekry het.

Op dieselfde program het ander mense opgetree wat gesê het dat leerling
vlieëniers wat in 'n vlugnabootser gesit en teen hoë spoed gedraai word en
bewegings wat 'n vliegtuig wat teen Mach 1 + v;lieg se bewegings naboorts,
soortgelyke ervarings aangeteken het. Hy het die ervaring aan blote
versteurings van die oordragstowee in die brein toegeskryf.

My vraag: Sou 'n objektiewe navorsing oor dié ervarings ook buite die veld
van die wetenskap lê en op die terrein van blote filosfiese spekulasie?
NDE's en OBE's (vir Torreke) [boodskap #116355 is 'n antwoord op boodskap #116350] Vr, 22 Februarie 2008 00:03 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Waaierstertmuis is tans af-lyn  Waaierstertmuis
Boodskappe: 1592
Geregistreer: Oktober 2001
Karma: 0
Senior Lid
"Torreke" skryf:

> Ek het een aand na 'n program op TV gekyk wat gegaan oor het oor die "near
> death experience". Die ouens wat klinies dood was, en later bygekom het om
> te vertel hoe hulle buite hulle ligaam was - gesien, gehoor en beleef het
> wat gebeur, die "tonnel" ervaring waardeur mens met duiselingwekkende
> snelheid beweeg... In die bepaalde geval het 'n Amerikaanse dokter wat
> vroeër 'n ateis was, getuig dat hy tot bekering en geloof in God gekom het
> nadat hy herhaaldelik met die eenstemmige getuienis van dié mense te doen
> gekry het.

Ek wonder of hierdie dalk daardie kardioloog van die 70's (min of
meer) wat so opspraak gemaak het met een of ander boek wat hy geskryf
het, waarin hy vertel hoe hy van 'n materialistiese skeptikus verander
het na iemand wat glo dat bewustheid 'n entiteit apart van die liggaam
is? Dink dit was Sabom of so iets?
Interessant genoeg, sit ek juis ook nou die aand en kyk na 'n program
op die History channel wat gehandel het oor ons presidente van die
verlede en die afhanklike verhouding wat hulle gehad het met
sogenaamde "psychics" soos Cacey ens,. Elkgeval - ek dwaal af, en dit
is darem nou ook nie dieselfde as OBE's en NDE's nie. ;)

>
> My vraag: Sou 'n objektiewe navorsing oor dié ervarings ook buite die veld
> van die wetenskap lê en op die terrein van ***blote*** filosfiese spekulasie?

Hmmm...ek het so effe probleem met daardie woord "blote" in jou vraag.
'Skuus, dalk lees ek teveel daarin en vertaan die subtiele nuanse van
die woord verkeerd. Hoe ookal, ek wil nie die rol van filosofiese
denke en selfs spekulasie minder maak as wetenskap self nie, hoor?
Die 2 staan net apart, maar dit is al. Ons het al daaroor gesels as ek
reg onthou? :)
Vir my is dit eenvoudig om te antwoord - dit hang totaal af van die
groep of persoon se agenda, die model wat gebruik word, en deur wie
die navorsing geborg word. Daar verskyn gereeld artikels in
peer-reviewed wetenskaplike joernale, wat hieroor handel. Sommige is
interessant en ander minder so. Neurowetenskap is ongelukkig iets
waarvan ek bittermin weet, so ek aanvaar dat die mense/wetenskaplikes
wat hierdie artikels oorweeg het vir publikasie, het dit as
wetenskaplik genoeg beskou om te publiseer.
Dan op 'n meer filosofiese vlak, hou ek nogal baie wat mense soos
Susan Blackwell hieroor te sê het.
Regstelling - Re: NDE's en OBE's (vir Torreke) [boodskap #116356 is 'n antwoord op boodskap #116355] Vr, 22 Februarie 2008 00:54 Na vorige boodskapna volgende boodskap
Waaierstertmuis is tans af-lyn  Waaierstertmuis
Boodskappe: 1592
Geregistreer: Oktober 2001
Karma: 0
Senior Lid
Katryn skryf:

> Dan op 'n meer filosofiese vlak, hou ek nogal baie wat mense soos
> Susan **Blackwell** hieroor te sê het.

'Skuus, ek het Susan Blackmore bedoel. :)
Regstelling - Re: NDE's en OBE's (vir Torreke) [boodskap #116357 is 'n antwoord op boodskap #116355] Vr, 22 Februarie 2008 01:04 Na vorige boodskap
Waaierstertmuis is tans af-lyn  Waaierstertmuis
Boodskappe: 1592
Geregistreer: Oktober 2001
Karma: 0
Senior Lid
Katryn skryf:

> Dan op 'n meer filosofiese vlak, hou ek nogal baie wat mense soos
> Susan **Blackwell** hieroor te sê het.

'Skuus, ek het Susan Blackmore bedoel. :)
Vorige onderwerp: Re: vir Riaan - diepstoot.jpg (0/1)
Volgende onderwerp: Rassiste en Kommuniste
Gaan na forum:
  

[ XML-voer ] [ RSS ]

Tyd nou: Ma Apr 15 12:45:53 MGT 2024